MEB Bu Sorumluluktan Kaçmamalıdır

MEB Bu Sorumluluktan Kaçmamalıdır

Şubat2016 öğretmen ataması yaklaşıyor!.. Öğretmen alımları tek türlü yapılmıyor MEB’de...

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BU SORUMLULUKTAN KAÇMAMALIDIR

 

Şubat2016 öğretmen ataması yaklaşıyor!.. Öğretmen alımları tek türlü yapılmıyor MEB’de...

 

*** Engelliler  için ÖABTsiz  E-KPSS ile alım var.

 

*** Sadece bir dilekçeyle “28 Şubat Mağduru” olarak adlandırılan kişiler için KPSSsiz MEB öğretmen kadrolarına alım var!

 

*** KPSSsiz, milli sporcuların MEB’e öğretmen olarak alımı var!

 

***KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerin araştırma-öğretim görevlileri ve okutman kadrolarından MEB öğretmen kadrolarına kurumlar arası geçişle alım var!

 

***Hatta memur olmayan özel dershane öğretmenlerinin, şu ana kadar yönetmeliklerde yer almamış bir atama yöntemiyle devlet öğretmeni kadrolarına KPSSsiz alınmaları süreci Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen zorlanmakta! Zira dershanelerden MEB'e geçirilen şu an MEB devlet okullarında öğretmenlik yapanlar olduğuna dair farklı yerlerden duyumların alınma sıklığı artmış durumda!..

 

Halka göre hepsi sıradan öğretmen ataması işte!..Toplumun geneli haliyle aşağıdaki ayrıntı ve sorularla pek de ilgilenmiyor!..

 

*** Hangi branştan kaç öğretmen alınacak? Branş dağılımı olması gerektiği gibi adilce mi olacak, yoksa bir şekilde açık var denilerek yıllardır olduğu gibi okullardaki ders saatlerine karşılık gelen öğretmen ihtiyaçları göz ardı edilip farklı hesaplarla bazı branşlara yine torpil geçilecek mi?

 

*** Özellikle lise matematik, biyoloji, fizik, kimya, edebiyat, tarih, coğrafya mezunları  … her yıl yenilenmesi gereken yüksek KPSS öğretmenlik puanlarıyla (11-12 yıldır atama bekleyenler giderek çoğalıyor) devlet öğretmenliğine atanamazken malum branşlarda çok düşük puanlarla ve yüksek alım sayısı sonucu atama bekleyen yeni mezunların kalmaması adil bir uygulama mıdır?

 

*** VHKİ, bilgisayar işletmeni, şef, memur, gümrük memuru, ambar memuru, muhafaza memuru, gişe memuru, adliye çalışanı, infaz koruma memuru, itfaiyeci, kaloriferci, hizmetli , … gibi üniversite diplomasındaki öğretmenlikle ilgisi olamayacak kadrolarda çalışmak zorunda bırakılan ve devlette gerçek mesleklerine geçirilmeyen bu kişiler her 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde neler hisseder?

 

*** Memuriyetleri esnasında, 31.08.2012’den önce devletin Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne güvenerek üniversitelerin öğretmen olunabilecek bölümlerini kazanıp kayıt yaptıranlar yine aile yaşamlarını maddi-manevi sıkıntıya da sokarak türlü zorluklarla buralardan mezun olan kişiler için kurum-içi ve kurumlar-arası geçişle devlette öğretmenlik yapabilmelerine ilişkin kazanılmış haklarının unutulup birkaç cümleyle ellerinden alınmasının yarattığı mağduriyet neden hala çözülmemiştir?

 

*** Yıllar önce öğretmenlik hakkı kazanmışlar, memuriyetten önce özel okullarda-dershanelerde öğretmenlik yapıp öğrencilerini üniversitelere yollamış öğretmenler, bir yandan üniversitelerinden mezun olan öğrencilerinin iş sahibi olmalarına sevinirken diğer yandan öğretmen atamalarında branş-sayı adaletsizliği ile dengesizliğin avantajıyla kendilerinden önce öğrencilerinin devlete atamalarının gerçekleştiğini görüp yine hangi zor durumlara ve duyguların içine düşerler?

 

*** Öğretmenlerinin çalıştığı devlet dairelerinde veya kamu kurum-kuruluşlarındaki bir birimde işlerini halletmeye gelen kişiler onları üniversiteye yollayan öğretmenlerini meslekleri dışında başka bir iş yaparken gördüklerinde nasıl davranacaklar?

 

*** Dengesiz branş dağılımına bağlı kontenjan azlığı nedeniyle yüksek öğretmenlik puanlarına rağmen yıllarca atamaları yapılmayıp koşullar gereği yaşamlarını biraz olsun güvence altına almak adına yine yüksek KPSS puanlarıyla memurluk kazanmak zorunda bırakılan ve orada unutulan, aile düzenleri için gelecek planlaması yapamayan kamu personeli öğretmenlerin yaşamları nasıl gidiyor?

 

 

Kamuoyunda memuröğretmenler olarak bilinen “öğretmenlik yapma hakkı bulunan yönetmelikzede kamu personeli”  tanımına kimler girmektedir?

 

 

1) Öğretmenlik dışı memuriyeti kazanmak zorunda bırakılmadan önce zaten MEB'’e bağlı Özel Öğretim-Eğitim Kurumlarında öğretmenlik yapmış kamu personeli.

 

2) Kamu personeliyken üniversitelerin ilgili bölümlerini bitirip öğretmenlik yapma hakkına sahip olmuş aday öğretmen olabilecek memurlar.

 

*** KPSS ile kazandığı memuriyette Temel-Hazırlayıcı-Uygulamalı Eğitim ve Sınavlarının ardından ASİL MEMUR olmuş bu kamu personeli içinde memuriyet öncesi Temel-Hazırlayıcı-Uygulamalı Eğitim ve Sınavlarını başarıyla geçip MEB’e bağlı Özel Öğretim Kurumlarında öğretmenlik yaparken Adaylığı kaldırılmış ÖĞRETMENLER bile vardır.

 

Devlet maddi olanakların kısıtlı olmasını gerekçe gösterdiği halde neden zaten maaş ödediği üstelik öğretmenlik yapma hakkı bulunan kamu personelinin kadrolarını MEBe öğretmen olarak kaydırmak yerine 90000 ücretli mevsimlik çalışanla öğretmen ihtiyacını gidermeye çalışıyor?

 

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in Şubat 2015'te devlet memuru olan öğretmenlerden MEB'e uzman yardımcısı alımına dair eleştirilere karşı "Bu kişiler KPSS ile alındı, bir daha sınava sokmaya gerek yok!" açıklaması yine Eylül 2014'teki yeni öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada: "Keşke bütçemiz uygun olsa da öğretmen ihtiyacımızın tamamını karşılayabilsek!"  ifadeleri apaçık ortadır!

 

O halde MEB, maliyeti yüksek ve genelde verimsiz hatta öğretmen vasfı taşımayan 90000 civarında ücretli mevsimlik çalışanla okullarda öğrencilerin karşısına işinin tam da ehli olmayan kişileri çıkararak öğretmen gereksimini gidermeye çalışırken, devletin zaten maaş ödediği bu kişilerin devlet dairelerinden devlet okullarına eğitim hizmetleri sınıfında öğretmen unvanıyla kanuni hakları olan kurum-içi ve kurumlar-arası geçişini aralarındaki adil ölçütlerle sıralama yaparak kendi bünyesine masrafsızca katmayı bilmelidir! 

 

 

Öğretmenlik yapma hakkı bulunan kamu çalışanlarının devletteki memur kadrolarının MEB'in devlet okullarındaki öğretmenlik kadrolarına aktarılması adaleti bozmadan, yalnızca kendi aralarında belli ölçütlere göre uygun bir sıralamayla nasıl olabilir?

 

1)Memuriyet öncesi MEB Özel Öğretim Kurumları'nda geçen SSKlı Öğretmenlik,Öğreticilik süreleri ile Memuriyet süresi toplamı

 

2)Emekliliğe esas toplam hizmet süresi

 

3)Mezuniyet tarihi önceliği

 

4)İlk atamacılar için gerekli olan Kamu Personeli Seçme Sınavı ısrarından vazgeçilmeyecekse de sadece kendi aralarında ilgili puan türlerinde üstünlük sıralaması

 

 

Öğretmenlik dışı unvanlarda kamu personeli olarak görev yapan memuröğretmenlerin MEB’e kadro değişimiyle aktarılmalarının önünde bir engel var mı?

 

2015/13 sayılı Genelgede ” c) Sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapacağı atamalarda” denilmektedir. Yürürlükte olan bu genelgeye göre aslında sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapılacak atamalar kapalı değildir.Kaldı ki mevcut yönetmelikte olmadığı halde yapılan çeşitli uygulamalar mevcuttur. KPSS şartı,ÖABT şartı olmadan öğretmen alımları tek türlü yapılmıyor MEB’de!..

 

O halde MEB,  ya ayrı bir mevzuat düzenlemesi ya da mevcut Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne atıfta bulunacak şekilde hazırlayacağı öğretmen atama dönemlerinde yayınlayacağı duyuru, genelge veya kılavuzla uygun bir başlık altında koşulları sağlayan unvan değişikliğiyle memuröğretmenlerin yapmak istediği gerçek mesleklerine,devlette öğretmen kadrolarına geçişlerine olanak tanımalıdır.

 

 

Bazı sendikalarca ve kişilerce iptali istemiyle dava edilen ve Danıştay'da hala sonuçlandırılmamış olan MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin son içeriğine göre memuröğretmenlere sanki çok mümkünmüş gibi İlk Atama yolu bırakmak doğru mudur?

 

Bu kişileri, sanki kamu personeli kadrolarını kazananlar onlar değilmiş gibi Kamu Personeli Seçme Sınavları'na yeniden sokup MEB devlet öğretmenliğine geçişlerini sadece genelin içinde yok denecek kadar az "ilk atama olasılığına" bırakmak yanlıştır.Asıl Mesleği Öğretmenlik Olan Kamu Personeli için Kurumlar Arası ve Kurum İçi Geçiş Yolu Tıkanmamalıdır. 

 

Memur Olmayan Yeni Mezun İlk Atamacılarla Yeniden KPSS'de ve ÖABT’de Yarıştırmak Adaletsizliktir !.. Zaten bunun bir haksız rekabet olduğu ve öğretmenliğe ataması yapılmamış aktif kamu personeli ile memur olmayan İlk Atamaya tabi kesimlerin farklı kulvarda olduğu da çok açıktır!

 

Öğretmenlik yapma hakkı bulunan bu kamu çalışanlarının devlette tüm gün süren bir kamu hizmeti görevleri ile düzenlemeleri gereken bir aile yaşamları olduğu gerçeği unutulmamalıdır.

 

Öğrenim gördükleri en üst düzeyden, devlette en verimli olacakları asıl mesleklerine geçmek isteyen memuröğretmenler MEB'den ne talep ediyor?

 

Bu kişilerin kadrolarının MEB'e öğretmen olarak kaydırma işi asla ilk atamacılar ile karşı karşıya getirilip haksız rekabet içinde, eşit olmayan koşullarda yarıştırılmadan ya eskisi gibi %3'lük kontenjanla ya da  toplu bir kadro değişimiyle gerekirse halen çalıştıkları illerde anayasal aile birliğinin korunması adına zorunlu hizmetten muaf tutularak yapılmalı 2012'den beri süren mağduriyet artık giderilmelidir.

 

Kazanılmış öğretmenlik hakları bulunan yönetmelik mağduru kamu personelinin görevli olmaları gereken yerleri; sınıflarda, okullarda, kara tahta, akıllı tahta başlarında çalışacakları yapmak istedikleri gönüllerindeki gerçek mesleğin ait olduğu MEB'in devlet okullarındaki eğitim hizmetleri sınıfındaki öğretmen kadrolarıdır!

 

Öğretmenlik yapma hakları bulunan kamu personelinin atama başvurularına 1 gün kala yapılan 31.08.2012’deki MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliğinden önceki kazanılmış kurum-içi ve kurumlar-arası geçişle devlette öğretmenlik yapma hakları yok edilmemelidir.  

 

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
8 Yorum