1. HABERLER

  2. MEB PERSONEL

  3. MEB, Norm fazlası öğretmenleri resen atamamalı
MEB, Norm fazlası öğretmenleri resen atamamalı

MEB, Norm fazlası öğretmenleri resen atamamalı

MEB, Norm kadro fazlası öğretmenlerin resen atanma işlemlerini ertelemelidir

A+A-

 

Norm kadro fazlası öğretmenlerle ilgili işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 41. maddesine göre yapılmaktadır.

 

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41. maddesi bir bütün olarak değerlendirilip Norm Kadro Fazlası/İstihdam Fazlası Öğretmenler; Özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumlarına tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atanacaklar tercihte bulunmayanlar ise 5. fıkraya göre resen atanacaklardır.

 

Fakat Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü “Norm kadro fazlası öğretmenlerin atama işlemleri durduruldu” haberimizde yer verdiğimiz üzere 01.03.2001 tarih ve 13895 sayılı yazıları ile Norm Kadro Fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerini Norm Kadro Yönetmelik değişikliği bahane göstererek 2011 yılındaki resen norm kadro fazlası öğretmenlerinin atamasını ertelemiştir.

 

Şimdi ise 12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar sonucunda bazı okullarımız ilkokula bazıları ise ortaokula/imam hatip ortaokuluna dönüştürülmüşler bazıları ise kapatılmış veya birleştirilmiştir. Bu durum çok yoğun bir biçimde öğretmen değişimi meydana getirmiştir. 12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar tamamlanmadığında bir yıl sonra norm kadroya dâhil olacak öğretmen şu an norm kadro fazlası durumuna düşmüştür.

 

Ayrıca yoğun bir şekilde öğretmen yer değiştirmesi yaşanmış buna ilaveten becayiş ve alan değişiklikleri de yapılmıştır. Tüm bu değişikliklere ve yeni eğitim sisteminin tam oturmamasından kaynaklanan sorunların çözümü için norm kadro fazlası öğretmenlerin resen atanmalarında haksızlığa neden olunmaması için resen atanma işlemlerinin uzun bir süre ertelenmesi fakat isteğe bağlı atamaların yapılması gerekmektedir.

 

Örneğin;

 

1- Teknoloji ve tasarım dersine alan değişikliği ile atanan öğretmen atandığı okuldaki yöneticilerinde teknoloji tasarım dersine alan değiştirmesi ve yöneticilerin 6 şar saat norm kadro ile ilişkilendirmesi sonucu alan değiştirerek bu okula atanan teknoloji tasarım dersi öğretmenin norm kadro fazlası durumuna düşmesine sebep olmuştur. Bu örneği diğer alanlar içinde verebiliriz.

 

2- Sağlık meslek liselerinde atölye ve Laboratuar öğretmeni statüsünde görev yapan öğretmenlerinde 7 yıldır 21 saat üzerinden hesaplanan normlar bakanlıkça 40 saat üzerinden düzeltilerek gönderilmiş olup birçok öğretmen norm kadro fazlası durumuna düşmüştür.

 

Hâlbuki bir ay önce 21 saat üzerinden hemşirelik alanına alan değiştirilmiştir. Şimdi 40 saat üzerinden normlar düzenlenmiş bir ay önce alan değiştiren veya alan değiştirilen okuldaki hizmet puanı düşük olan öğretmen norm kadro fazlası durumuna düşürülmüştür.

 

Sağlık meslek liselerinde görevli öğretmenler kaç saat derse girer?

 

3-Köy ilköğretim okullarındaki 6 şar saatlik derslere norm kadro açılmış fakat şehir merkezinde 12 saat derse giren aynı branştaki öğretmenler norm kadro fazlası olduğu gerekçesi ile 6 saat ders yükü olan köy okullarına atanacaklardır. Alanında 12 saat derse giren öğretmen köydeki okulların farklı eğitim bölgesi olmasından kaynaklı sorun nedeniyle 6 saat ders için köydeki okula atanacaktır.

 

4-Seçmeli dersler nedeniyle normlar sağlıklı belirlenememiştir.

 

5- Okul yöneticileri normları yanlış belirlemişlerdir. Özellikle “Ders Dışı Hazırlık Ve Planlama Görevi”nin her 10 saate 1 saati ve “Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik Dersi” karşılığı ek ders saati sayısı (2 saat) norm kadro ders yüküne katılmamıştır.

 

Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin “Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar” başlıklı 15. maddesine göre hesaplanacak olan ders yüküne; Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre o branş içinde aylık karşılığı okutulması gereken seçmeli dersler dahil tüm derslerin, “Ders Dışı Hazırlık Ve Planlama Görevi”nin her 10 saate 1 saat olarak ve “Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik Dersi” karşılığı ek ders saati sayısı (2 saat) ile çarpımı sonucunda bulunacak değerin ve ilgili maddede belirtilen branşlara göre bazı özel hükümlere göre belirlenen sayıların ve kriterlerin katılması gerekmektedir.

Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik Dersi İle Hazırlık Ve Planlama Görevi Ders Yükünden Sayılır mı?

 

6- Okul yöneticileri tarafından doğru belirlenerek bakanlığa gönderilen norm kadrolar bakanlıkça bazı alanlarda sehven eksik veya fazla yazılarak gönderilmiştir.

 

7-Anadolu statülü okullara sınavsız atanan öğretmenler aslında norm kadro fazlası olması gerekirken şu an norm kadro fazlası gözükmemektedirler. Dolayısıyla bu öğretmenlere boş olan kadrolara norm kadro fazlası atamalarında tercih hakkı tanınamayacağından bu öğretmenler açısından haksız bir durum ortaya çıkmıştır.

 

Danıştay kararları üzerine Anadolu statülü okullara sınavsız atanan öğretmenlerin norm kadro fazlası olması gerektiğine dair MEB’nın görüş yazısını “Norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesine dair MEB yazısı” haberimizde yayınlamıştık.

 

Anadolu statülü okullarda norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesi

 

8- MEB; yakın dönemde; İl içi ve il dışı yer değiştirme işlemleri, 5 defa özür durumunda yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri, il içi alan değişikliği işlemleri, Becayiş ve özür grubu il dışı alan değişikliği işlemleri ve ilk atama işlemleri gerçekleştirmiştir. Bu dönemde ise üç defa norm kadrolar belirlenmiştir.

 

Çok yoğun bir biçimde okullarda öğretmen değişimi meydana gelmiş ders yüklerinin ve normlarında özellikle seçmeli dersler nedeniyle sağlıklı belirlenmemesinden kaynaklı olarak özellikle daha önce okulda olmasına rağmen sonradan okula atanan öğretmenlerin hizmet puanlarının kendilerinden yüksek olması nedeniyle düşük hizmet puanlı öğretmenler norm kadro fazlası olarak belirlenmişlerdir. Bu öğretmenler açısından haksız bir durum ortaya çıkmıştır.

 

9- Millî Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdiği maille, tayin isteğinde bulunarak ataması yapılan ve çeşitli nedenlerden dolayı iptal ettirmek isteyenlerin öğretmenlerin bakanlıktan sonuç gelene kadar okullarından ilişiklerinin kesilmemesini istemiştir.

 

Fakat bu öğretmenlerin kadroları norm kadro fazlası öğretmenlerin atanması işlemlerinde boş gösterilmiş olup atamalar yapılacak ve tayip iptalleri ile norm kadro fazlalıkların atanması ile çakışmalar meydana gelecektir.

 

10- Anadolu statülü okullar için sınav yapılmış fakat bu okullara atamalar yapılmamıştır. Öncelikle sınavı kazanan öğretmenlerimizin bu okullara ataması yapılmalıdır. Anadolu statülü okular için sınavı kazanan birçok norm kadro fazlası öğretmen bulunmaktadır. Bu öğretmenlerin norm kadro fazlası öğretmen atamalarında atanması daha sonradanda Anadolu statülü okullara sınavlı atanması birçok sorunu meydana getirecektir.

 

11- Bazı il milli eğitim müdürlükleri Öğrencilerin öğretmeni değişmesin mantığı 4. ve 5. sınıfları mezun eden öğretmenlerden hizmet puan üstünlüğüne göre norm kadro fazlası öğretmenler belirlemişlerdir. Bu uygulama tamamen yürürlükteki mevzuata ve Danıştay kararına aykırıdır.

 

Ankara il milli eğitim müdürlüğü norm fazlasında yanlış işlem yapıyor”

 

Sınıf öğretmenlerinden hangisi norm kadro fazlası olur?

 

12- İl içinde özür durumu olan norm kadro fazlası öğretmenlere 2012/40 nolu genelge hükümleri uygulanarak aylıksız izne ayrılmaları dayatılmaktadır.

Hâlbuki 2012/40 nolu Genelgenin 6. maddesi; “il içinde özür durumundan yer değişikliği yapılamayan öğretmenlerin aylıklı ya da aylıksız izin kullanmaları yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde mümkün bulunmamaktadır.” şeklindedir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 09110/2012 tarih ve 109233 sayılı 2012/40 nolu genelge hükümleri iller arası özür durumundan yer değişikliği yapılamayan öğretmenlere verilecek izin ile ilgilidir.

 

Özür durumu olan norm fazlası öğretmene aylıksız izin dayatılamaz

 

13- 12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar sonucunda bazı okullarımız ilkokula bazıları ise ortaokula/imam hatip ortaokuluna dönüştürülmüşler bazıları ise kapatılmış veya birleştirilmiştir. Bu durum yine çok yoğun bir biçimde öğretmen değişimi meydana getirmiştir. 12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar tamamlanmadığından bir yıl sonra norm kadroya dâhil olacak öğretmen şu an norm kadro fazlası durumuna düşmüştür.

 

14- Bir öğretmenin yargı kararı ile eski görev yeri olan okul/kurumuna dönmesi halinde bu öğretmen eski görev yerinden ayrıldıktan sonra boşalan norm kadroya atanan öğretmenin söz konusu mahkeme kararı ile de atanmadan önceki görev yaptığı okuluna döndürülmesi, ya da norm kadro fazlası olarak belirlenerek norm kadro fazlası atamalarına dâhil edilmesi gerekmektedir. Aynı durum yöneticiler içinde geçerli olacaktır. Kısacası, yargı kararı ile okula/kuruma geri dönen öğretmen veya yönetici varsa hizmet puanına bakılmadan o okula/kuruma en son atanan öğretmen/yönetici norm kadro fazlası olacaktır. Mümkünse bu personel eski görev yerine gönderilmelidir. Fakat okul ve kurumlarda bu durumun tersi yapılmakta hizmet puanı düşük olan norm kadro fazlası olarak belirlenmektedir.

 

Yargı kararı ile öğretmen veya yönetici okula dönerse norm fazlası kim olur?

 

15- Aylıksız İzinde, Askerde, Doğum İzninde Olan Norm Kadro Fazlası Öğretmene Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41. maddesindeki hükümlerine göre atamasının yapılacağının tebliğ edilip tercih hakkı verilemeyeceğinden resen atanmasına da imkân bulunmamaktadır. Fakat bu öğretmenlerin resen atanması durumu söz konusu olacaktır.

 

Aylıksız izinde, askerde, doğum izninde olan norm kadro fazlası öğretmen resen atanır mı?

 

16- Uç bir örnek olsa da bu örnek yaşanmıştır şöyle ki; Müfettiş raporu ile üzerine sınıf sorumluluğu verilemeyen öğretmenlerin kadrosu okulda gözüktüğünden ve bu öğretmeninde hizmet puanının yüksek olmasında dolayı okuldaki hizmet puanı düşük diğer öğretmen norm kadro fazlası olarak başka okula atanacak üzerine sınıf sorumluluğu verilemeyen öğretmen yerine ise ücretli öğretmen atanacaktır.

 

17- Yönetmelik çok açık bir biçimde atamaların öncelikle norm kadro fazlası öğretmenlerin görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına yapılması gerektiğini vurgulamaktadır. Bunun tersi uygulamalar yapıldığı/yapılacağı duyumları sitemize gelmektedir.

Adana 2. İdari Mahkemesi 28.06.2005 tarih ve 2004/364 Esas ve 2005/1096 Karar sayılı kararı için tıklayınız.

18- Özür durumu olan norm kadro fazlası öğretmenler başka ilçelere resen atanamazlar. Bu öğretmenler sadece Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Ek 1. maddesindeki ”Herhangi bir branşta norm kadro fazlası bulunan illerde fazla bulunan branşta ek ders ücreti karşılığında görevlendirme yapılamaz, vekil öğretmen çalıştırılamaz.” hükümleri çerçevesinde başka ilçelerdeki boş kadrolara geçici görevlendirilirler. Tabi bu durumda geçici görev yolluğu ödenmesi durumu ortaya çıkar.

 

19- Norm kadro fazlası öğretmenlerin atanma işlemlerinde Halk Eğitim Merkezlerindeki boş kadrolara atama yapılamaz. Çünkü MEB tarafında her atama ve yer değiştirme işlemleri öncesi yayınlanan kontenjan işlemleri yazılarından, Halk eğitim Merkezlerindeki boş kadroların kontenjanlara açılmaması emredilmektedir.

 

20- İhtiyaç listelerinin ilan edilmesi işleminde rehber öğretmenler açısından “Rehber öğretmenlerin yer değiştirmeleri hakkında MEB’in yapması gerekenler” haberimizdeki ayrıntılara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

 

 

“Rehber öğretmenlerin normu yanlış hesaplanıyor”

Yukarıda örnek verdiğim konuları artırmak mümkündür. Lütfen yorumlara bu örnekleri yazınız.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

www.memurlar.net

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.