Memur-Sen'den Çalışma Bakanlığı'na "İkramiye" Tepkisi

Memur-Sen'den Çalışma Bakanlığı'na "İkramiye" Tepkisi

MEMUR-SEN ANKARA İL BAŞKANI MUSTAFA KIR: "ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANIMIZI UYARIYORUZ." 2015 AYM KARARINDAN ÖNCE EMEKLİ OLAN KAMU GÖREVLİLERİNİN İKRAMİYE MAĞDURİYETİ DERHAL GİDERİLMELİDİR."DEDİ

Memur-Sen'den Çalışma Bakanlığı'na tepki geldi. Memur-Sen Ankara İl Başkanı Mustafa Kır, AYM kararı gereği 30 yıldan fazla görev yapan emeklilerle ilgili, mahkemeye gitmeden çözüm istedi. İşte o açıklama:

MEMUR-SEN ANKARA İL BAŞKANI MUSTAFA KIR: "ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANIMIZI UYARIYORUZ." 2015  AYM KARARINDAN ÖNCE EMEKLİ OLAN KAMU GÖREVLİLERİNİN  İKRAMİYE MAĞDURİYETİ DERHAL GİDERİLMELİDİR."DEDİ

Emeklilik yaşının 65'e yükseltilmesine rağmen  emeklilik ikramiyesinin hesaplanmasında  30 fiili hizmet yılından  fazla sürelerin dikkate alınmaması  bir haksızlık olarak  karşımızda duruyordu. 30 yıldan fazla fiili hizmeti bulunan fakat emekli ikramiyesinin hesaplanmasında  30 Fiili hizmet yılından fazlası dikkate alınmayan bir davacının başvurusu üzerine Yüksek Mahkeme tarafından emekli ikramiyesinin hesaplanmasına dayanak teşkil eden yasa iptal edilmiştir.

 Anayasa Mahkemesi tarafından  Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 fiili hizmet yılından fazla sürelerin dikkate alınmayacağına  dair  5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesinin 4. fıkrasını  25.12.2014 Tarih ve E: 2013/111, K: 2014/195 Sayılı Kararı ile   iptal edilmesi  suretiyle  bu haksız uygulamanın önüne geçilmiştir.   Kararın 7 Ocak 2015 Tarihli ve 29229 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmasından itibaren  de emekli olanlara 30 yılın üzerindeki fiili hizmet sürelerinin  emekli ikramiyesine  yansıtılmasının yolu açılmıştır.

          AYM Kararları Geriye İşlemez mi?

Ne yazık ki  Anayasa Mahkemesinin bu  kararının   genele yansımadığı ve geriye dönük işlemediği  gerekçesiyle   idare tarafından7 Ocak 2015 Ocak  tarihinden   önce emekli olan ve 30 yılın üzerinde hizmeti bulunan kamu görevlilerinin  fiili ek hizmet süreleri  emekli ikramiyesinin hesaplanmasında  dikkate alınmamak suretiyle yeni bir mağduriyet kapısı açılmıştır. Bireysel davalarla geriye ,işletilen AYM kararları neden dava açmadan işletilemiyor. Bu haksızlığın önüne geçilmelidir.

       Fiili Hizmet Sürelerinin Yok Sayılması Bir Hakkın Gaspıdır.

       Kanun Koyucu  tarafından  Emeklilik yaşının 65'e  yükseltilip,  30 yılın üzerindeki fiili hizmet sürelerini emeklilik ikramiyesinin hesaplanmasında  kazanılmış hak olmaktan çıkarılması hem bireysel, hem de hukuksal anlamda bir hakkın gaspı anlamını taşımaktadır.                                                 Ancak  Anayasa Mahkemesi  mezkur   kararı  ile ; "kişinin bulunduğu statüden doğan, tahakkuk etmiş ve kendisi yönünden kesinleşmiş ve kişisel alacak niteliğine dönüşmüş hakkı kazanılmış hak olarak  tanımlamak suretiyle bu gaspın önüne geçmiştir. Kazanılmış hakların tanınmasının ve korunmasının hukuk devletlerinde benimsenen bir ana kural olduğu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında bu kuralı ortadan kaldıracak hiçbir hükmün bulunmadığı" gerçeğini verdiği  kararla  ortaya konmuştur.

  Kazanılmış Haklara Saygı Hukuki Zorunluluktur

  Diğer taraftan demokratik hak ve özgürlüklere saygı duyulan Hukukun üstünlüğüne inanılan ülkelerde kazanılmış haklara saygı  evrensel hukukun genel ilkesi olarak ta  kabul edilmiştir.    Öyleyse kazanılmış  haklara saygı hukuka göre uyulması gereken mutlak bir zorunluluk ise  Devlet ve idareciler için de uyulması gereken mutlak bir yükümlülüktür.

     Anayasa Mahkemesi hukuk devletini, insan haklarına saygılı ve bu hakları koruyucu, adil bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmekle kendisini yükümlü sayan bütün   işlem   ve   eylemleri   yargı   denetimine   bağlı   olan   devlet   olarak tanımlamaktadır.  Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 2. Maddesinde ifadesini bulduğu halde Türkiye Cumhuriyeti Devleti de  kendisini "sosyal bir hukuk devleti" olarak tanımlamaktadır.

       Devlet Hakların Gasp Etmekle  Değil, Korunmakla Yükümlüdür.

       Fiilen  çalışılmış olduğu halde  karşılığı  ödenmeyen bir durum karşısında  mağdurun korunması hukukun   gereği olduğu kadar kendisini insan haklarına saygılı olmakla  ve bu hakları korumakla yükümlü kılan devletin  asli görevidir.

           Bu sebepledir ki,  Anayasa Mahkemesi, "Emekli Sandığı Kanunu'nun, Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 fiili hizmet yılından fazla sürelerin dikkate alınmayacağına ilişkin  5434 sayılı Kanunun 89. maddesinin 4. fıkrasını  25.12.2014 Tarih ve E: 2013/111, K: 2014/195 Sayılı Kararı ile   iptal etmek suretiyle   bu haksız uygulamanın önüne geçmiştir.   7 Ocak 2015 Tarihli ve 29229 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmasından itibaren  de  emekli olanlara 30 yılın üzerindeki fiili hizmet sürelerinin  emekli ikramiyesine  yansıtılmasının yolunu açmıştır.          

       Yüksek Mahkemenin  yerinde kararı doğrultusunda 15 Ocak 2015 tarihinden önce 65 yaş  sebebiyle 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında emekli olmak zorunda kalan  ve  emekli maaşı almaya hak kazanan mağdurların 30 hizmet yılından fazla geçen sürelerin de emekli ikramiyesi ödenmesi istemiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna   başvuruları  reddedildiği için  Anayasa Mahkemesinin mezkur  kararına istinaden  30 yıl üzeri fiili hizmetlerinin  emekli ikramiyesinin hesaplanmasında dikkate alınması ve mağduriyetlerinin giderilmesi  için son çare olarak  idareye karşı dava açmak zorunda bırakılmışlardır.

Açılan bireysel davalarda  Ankara 10. İdare Mahk. E.2013/111, K.2015/65, Ankara 12. İdare Mahk. E.2015/484, K.2015/1025, Ankara 17. İdare Mahk. E.2011/759, K.2012/1806  sayılı kararlarının, ikramiyenin  hesap edilmesinde güncel göstergenin esas alınması  doğrultusunda karar verdikleri halde yine bazı idare Mahkemelerinin ise Yüksek Mahkemenin mezkur kanunu  iptal kararına  rağmen, 5434 Sayılı   Emekli Sandığı Kanunu 89. maddesinin 4. fıkrasına istinaden Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 fiili hizmet yılından fazla sürelerin dikkate alınamayacağı doğrultusunda kararlar verdikleri haberleri  internet  sayfalarında dolaşmaktadır.

                Hukukta Çift Başlılık Hukuka Güvensizliği Doğurur.

      Bu durum hukukta çift başlılığı ortaya çıkardığı gibi vatandaşın hukuka olan güvenini de sarsmaktadır. Aynı konuda  AYM' nin  kararı  doğrultusunda  bir kısım emekliler mağduriyetlerini zor şartlarda dava açmak suretiyle mahkeme kararıyla giderebildikleri halde bir kısım emekliler de mahkeme kararıyla hüsrana  uğratılmaktadır..

Yüksek Mahkeme 30 yılın üzerindeki fiili hizmetlerinde kazanılmış bir hak olarak saydığı  ve mağduriyet  yasasının yürürlüğünü durdurduğu halde,   çalışırken aldığı Aile yardımı, Çocuk yardımı, Ek ödeme ve Döner sermaye   gibi tazminatlarının emekli olduklarında kesilmesi sureti ile   maaşının % 50 ye yakınını kaybeden emeklilerin kazanılmış haklarını yasal bir zorunluluk olarak ödenmesi yerine,   gasp edilen  haklarının alınabilmesi için  mahkeme yolunun gösterilmesi  emeğe saygısızlık olduğu kadar Yüksek Mahkemenin kararını tanımama anlamı da taşımaktadır. "AYM kararları geriye dönük işlemez" diyerek sorunu çözecek düzenlemeyi yapmak varken, kendileri açısından işin kolayına kaçmak,mağdurlar açısından işi zorlaştırma yolunu seçmek sosyal hukuk devletinde eşine ender rastlanan bir durumdur.

      Mağdurlara Mahkeme Yolunu Göstermek Yorgunu Yokuşa Sürmektir

       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızı uyarıyoruz. Yasal hakları olduğu halde mağdur emeklilerimizi mahkeme kapılarında hak aramak zorunda bırakmak,  yorgunu yokuşa sürmektir. Bu konuda mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesi, İdare Mahkemelerinin farklı kararlarının önüne geçilmesi için daha fazla vakit geçirilmeden büyük bir adaletsizlik yaratan uygulamanın önüne geçilmelidir.

       7 Ocak 2015  tarihinden itibaren emekli olanlara olduğu gibi  bu tarihten  önce emekliye ayrılmış olan kamu çalışanlarına da  Emeklilik İkramiyesinin hesaplanmasında 30 fiili hizmet yılından fazla sürelerin hesap edilerek hak sahiplerine ödenmesi konusunda 1 Kasım 2015 Milletvekilliği Genel seçimlerinde ezici bir çoğunlukla iş başına gelecek olan ve emeklilerin mağduriyetlerinin giderileceğine dair vaatleri bulunan kurulacak 64. Davutoğlu  Hükümetinden  ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığından mağduriyetin  giderilmesi ivedilikle beklentimizdir. Konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

                                                                                                       Mustafa Kır

                                                                                       Memur-Sen Ankara İl Başkanı

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum