Mustafa Kır: Memur-Sen haksızlıkla mücadelenin en güçlü adresidir

Mustafa Kır: Memur-Sen haksızlıkla mücadelenin en güçlü adresidir

MEMUR-SEN İLÇE BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISINDA KONUŞAN MEMUR-SEN ANKARA İL BAŞKANI MUSTAFA KIR "MEMUR-SEN HAKSIZLIKLA MÜCADELENİN EN GÜÇLÜ ADRESİDİR." DEDİ.

MEMUR-SEN İLÇE BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISINDA  KONUŞAN MEMUR-SEN ANKARA İL BAŞKANI MUSTAFA KIR "MEMUR-SEN HAKSIZLIKLA MÜCADELENİN EN GÜÇLÜ ADRESİDİR." DEDİ.

                Memur-Sen haksızlıkla mücadelenin en güçlü adresidir.

                 Memur-Sen İlçe Başkanlar  Kurulu Toplantısı Memur-Sen Ankara İl Başkanı Mustafa Kır'ın başkanlığında Green Park Otelde yapıldı.Toplantının açılışında bir konuşma yapan Mustafa Kır: Vefatının 16. yılında Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen'in Kurucu Genel Başkanı Merhum M. Akif İnan'a, Allah'tan rahmet diledi.

                 Sendikacılığın onurlu ve şerefli bir görev olduğunu ifade eden Kır: Sendikalar;başta üyeleri olmak üzere, tüm kamu görevlilerinin var olan, sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik,akademik, demokratik özlük, idari hak ve menfaatlerini korumak ve daha da geliştirmek üzere  tüzel kişiliğe sahip yasal sivil toplum örgütüdür. Sendika kısaca hak  arama ve haksızlıkla mücadele etme kurumudur. Dedi.

                Haksızlıklara maruz kalmamız, ümmet olma  bilincimizi kaybedişimizdendir.

                 Kır konuşmasını şöyle sürdürdü.Bu gün İslam Coğrafyasında kan gövdeyi götürüyorsa, küresel güçler tarafından;Müslümanların yaşama hakları,temel hak ve hürriyetleri ellerinden alınıyorsa,  ülkelerini terk etmek  ve mülteci konumuna düşmek zorunda bırakılıyorsa  bunun tek sebebi ümmet olma bilincimizi kaybetmemizden haksızlıklar karşısında suskunluk göstermemizden kaynaklanmaktadır.

                 Bu gün içinde bulunduğumuz çağda gerek bireysel, gerekse  toplumsal sorunlarımızı tek başımıza çözmemiz mümkün değildir. Sorunlarımızın çözümü için gönül birlikteliğini güç birlikteliğine dönüştürmemiz için sendika dışında  haksızlıkla mücadele eden, mağdurlara,mazlumlara yardımı şiar edinen sivil toplum örgütlerini oluşturmamız veya var olan örgütlere destek vermemiz şarttır. Kadın ticareti, uyuşturucu ve organ mafyası, fuhuş sektörü, dilenci şebekeleri, misyonerlik faaliyetlerini yürüten  şer odakları bile örgütlü çalışırken bizim Müslüman olarak imamesi kopmuş tespih taneleri gibi dağınık olmamız ne yazık ki güdülen,ezilen horlanan toplum olmamızın yolunu açmıştır.  Çünkü örgütlü toplum,yöneten, örgütsüz toplum güdülen toplumdur. Örgütlü olmamak güdülmeyi kabullenmektir. Mazlumları, mağdurları,ezilenleri yalnız bırakmaktır. Zalimlere pirim vermektir.

Şunu unutmayalım ki hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü olamayız. İyiler fert fert ne kadar çok olurlarsa olsunla,r gönüllerini ve güçlerini birleştirmeden, saflarını sıklaştırmadan, sevinçlerini ve kederlerini paylaşmadan adaleti ikame edemezler, zulmün ve haksızlığı önleyemezler.

       Memur-Sen haksızlıkla mücadelenin en güçlü adresidir.

                 Gerçek sendikacılık hiçbir iktidarın, güç odaklı kurumların yandaşı  olmadan doğruların yanında,  yanlışların karşısında durarak yapılır. Memur-Sen  Kaba kuvveti, çoğunluğu,imtiyazı çıkarı hak sebebi görmeyen  güçlüyü değil, haklıyı güçlü sayan ve Hakkı üstün tutan Hak anlayışını  benimseyen bir sendikal örgüttür. Salt muhalefet etme, tartışma, ve suçlama yerine çözüm bendedir, sorumluluk bana aittir diyen, üreten ve çözüme ortak olan, ülkemizde ve dünyada mazlumlara mağdurlara  yardım elini uzatan  örgütlerin öncü kuvveti olduğu gibi haksızlıkla mücadelenin de en güçlü adresidir.

                  Biz  hak arama adına, haksızlık yapmayan, kendisi gibi düşünmeyenleri potansiyel tehlike görmeyen, doğru kimden gelirse gelsin doğrunun yanında, yanlışı kim yaparsa yapsın yanlışın karşısında duran  zulmü işeyeni zalim, zulme uğrayanı  dili dini ırkı rengi ne olursa mazlum sayan bir sendikal anlayışın  müntesipleriyiz.

                 Bu güne kadar tüm eylem ve söylemlerimizin odak noktasını bu temel felsefe oluşturmuştur. Bu düşünceden hareketle hep anti demokratik uygulamaların baskı ve dayatmalar karşısında durduk. Darbelerle gasp edilen Temel  hak ve hürriyetlerin elde edilmesinde  kamunun vicdanı olduk. Biz biliyoruz ki, insanlık tarihi boyunca hiçbir büyük dava bedel ödemeden kazanılmamıştır. Hiçbir hedefe kendiliğinden ulaşılmamıştır.  Hiçbir  savaş  mücadelesiz zaferle sonuçlanmamıştır.

                 Başarı ve kazanımlar örgütlü olmanın ve birlikte hareket edebilmenin eseridir.

                 8 yıllık kesintisiz eğitim bahanesiyle İ.H.L. lerinin orta kısımlarının kapatılmasına, Meslek Liselerine  katsayı uygulaması ile üniversiteye girişlerinin engellenmesine,  başörtüsü bahanesiyle eğitimde fırsat eşitliğinin çiğnenmesine,  YÖK ün baskı ve dayatmalarına, ABD'nin  Irak işgaline, Türkiye’nin Irak’a asker gönderme tezkeresine Mısır darbesine,Esed zulmüne mitinglerle, boykotlarla kitlesel basın açıklamalarıyla karşı koyduk. Üniversitelerin kapılarını,Danıştay'ın,TBMM ve Bakanlıkların  önlerini eylem alanlarına çevirdik.

                 Hamdolsun. 8 yıllık kesintisiz eğitimin sonlandırılmasının,4+4+4 olarak bilinen 12 yıllık zorunlu ve kademeli eğitime  geçişin,İmam-Hatip Liselerinin orta kısımlarının tekrar açılmasının,katsayı adaletsizliğinin kaldırılmasının, 28 Şubat Mağdurlarının görevlerine döndürülmesinin, Andımızın, Atatürkçülük ve İnkilap tarihi dersinin kaldırılmasının, İHL nin dışındaki okullara da K.Kerim,Temel Dini Bilgiler ve Siyer derslerinin seçmeli olarak okutulmasının hem önünü açtık hem de bu konuda yapılan düzenlemeleri destekledik. 28 Şubat mağduru  kamu görevlilerinin görevlerine geri dönmelerini sağladık.

Sendikal anlamda toplu görüşmeden toplu sözleşmeye geçişi sağladık. Toplu sözleşmelerde kamu çalışanlarının ve emeklilerinin yüzlerini güldürecek kazanımlar elde ettik. Bütün bu başarı ve kazanımlar örgütlü toplum olma sayesinde gerçekleşmiştir.         

      Memur-Sen her çeşit farklı dünya görüşüne mensup kamu çalışanlarını bünyesinde toplayan, farklı görüşleri kültür zenginliği sayan,  dünya görüşü ne olursa olsun herkesi bağrına basan bir anlayışı benimseyen sivil ve milli bir sendikadır.   Memur-Sen bu ülkenin hem mozaiği hem çimentosudur.

       Sendikal güç  haksızlık karşısında gösterilen refleksle ölçülür. 

       Memur-Sen Olarak Türkiye genelinde 15 Mayıs 2015 sayımı itibariyle 850 bin Ankara'da 67.326 üyemiz ve 59 şubemiz mevcuttur. Ankara'nın 24 İlçesinin 20 sinde Memur-Sen İlçe Temsilciliklerimizi oluşturmuş durumdayız. Memur-Sen İlçe Başkanları olarak, önce kendi temsil ettiğiniz sendikada sonra da diğer sendikalar  arasında  iletişim gücünüzü geliştirmek ve bir bedenin uzuvları gibi,bir binanın tuğlaları gibi kenetlenerek ümmet olma bilincini, kardeşçe yaşama arzunu ortaya koymak, hiç bir tefrikaya meydan vermeden kardeş sivil toplum örgütleri ile bütünleşerek, ortak hareket etme ve öncü rol üstlenme  zeminini oluşturmak zorundayız. Diğer taraftan Memur-Sen  olarak rehavete kapılmadan üyeden aldığımız gücü daha etkili bir şekilde kazanıma dönüştürmek  için  15 Mayıs 2016 itibariyle  1 Milyon üye hedef rakamına ulaşmalıyız.

     Bilindiği üzere  sayı itibariyle 11 iş kolunun tamamında yetkili sendikayız. Yetki aynı zamanda sorumluluk demektir. O halde yetki bizde ise sorumlulukta bizdedir.

     Bir ülkenin gücü nüfusunun  çokluğu ile değil, eğitilmiş insanlarının varlığı ile ölçülebileceği gibi sendikal güçte   üyelerinin çokluğu ile değil  haksızlık karşısında  gösterdiği refleks  ve toplu hareket edebilme kabiliyeti ile ölçülebilir. Üyelerimiz aidiyet duygusu kazandırmak ve birlikte hareket edebilme ruhu aşılamak sizlerin bizlerin görevidir.

                 Bayırbucak Türkmenlerine destek, lütuf değil sorumluluğumuzdur.

                 Geldiğimiz noktada zorlu bir süreçten geçiyoruz. Üç bir yanımız denizlerle dört bir yanımız düşmanlarla çevrilmiştir.  Güney Doğuda PKK terörü mağduru Kürt kardeşlerimiz , Suriye'de Rus uçaklarının havadan İran,Irak,Lübnan Milis güçlerinin desteğiyle Esed ordusunun karadan saldırılarına  maruz kalan  Bayır bucak Türkmeni ve Suriyeli Mülteci kardeşlerimiz içinde bulunduğumuz dondurucu soğukların hüküm sürdüğü kış aylarında  bizlerin kendilerine  uzatacağı yardım elini beklemektedirler.               Memur-Sen ailesi olarak bundan önceleri yaptığımız gibi yeni bir ayni ve nakdi yardım kampanyası başlatıyoruz. Yardımlarımız anlaşmalı kurum olarak İHH ve Kızılay'ın Banka hesapları üzerinden yapılacaktır. Memur-Sen İlçe Başkanları olarak İlçenizde hayırda yarışanlara öncülük etmenizi istiyoruz.Dedi. Daha sonra Kır:Söz alan ilçe temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinledi.Katılımlarından dolayı tüm ilçe başkanlarına teşekkür ederek sözlerini tamamladı.       

                                                               Mustafa KIR

                                              Memur-Sen Anakara İl Başkanı

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
2 Yorum