O Personellere 16 Maaş İkramiye Müjdesi

O Personellere 16 Maaş İkramiye Müjdesi

O Personellere 16 Maaş İkramiye Müjdesi. 3 yıl erken emekli olan albaya 16 maaş ikramiye

Ye­ni yıl­da TSK’­da gö­rev ya­pan 6 bin al­ba­ya iyi ha­ber gel­di. Al­bay rüt­be­sin­de­ki yı­ğıl­ma­la­rın önü­ne ge­çil­me­si için su­nu­lan ka­nun tek­li­fiy­le 6 bin al­bay­dan aza­mi gö­rev sü­re­si do­lan­lar emek­li edi­le­cek. Böy­le­ce yak­la­şık 3 bin al­bay emek­li­lik ik­ra­mi­ye­le­ri­ne ek ola­rak 16 ma­aş da faz­la­dan ik­ra­mi­ye ala­cak.

Al­bay rüt­be­sin­de­ki yı­ğıl­ma­nın önü­ne ge­çi­le­bil­me­si ama­cıy­la ha­zır­la­nan ka­nun tek­li­fi AK Par­ti­li mil­let­ve­kil­le­ri­nin im­za­la­rıy­la TBMM Baş­kan­lı­ğı­na su­nul­du.  Al­bay rüt­be­siy­le gö­rev ya­pan yak­la­şık 6 bin ki­şi­den aza­mi gö­rev sü­re­si­ni ta­mam­la­yan­lar emek­li edi­le­cek. Bu ka­nun tek­li­fiy­le 6 bin ki­şi­den 3 bin ki­şi­ye emek­li­lik müj­de­si ve­ri­le­cek. Aza­mi gö­rev sü­re­si­ni ta­mam­la­ma­dan ken­di is­te­ğiy­le emek­li­ye ay­rı­la­cak al­bay­la­ra emek­li ik­ra­mi­ye­le­ri­ne ila­ve ola­rak 16 maa­şa ka­dar faz­la­dan ik­ra­mi­ye ve­ri­le­cek. Üç yıl er­ken emek­li olan al­bay 51 bin 718 li­ra, kı­dem­li al­bay da 53 bin 127 li­ra da­ha faz­la ik­ra­mi­ye ala­cak.  Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri Per­so­nel Ka­nu­nu­’na gö­re, 31 hiz­met yı­lı­nı ta­mam­la­yan ve ge­ne­ral­li­ğe ter­fi ede­me­yen al­bay­lar kad­ro­suz­luk­tan zo­run­lu ola­rak emek­li­ye ay­rı­lı­yor. An­cak al­bay­la­rın 31 yı­lı ta­mam­la­ma­dan, ken­di ira­de­le­ri dı­şın­da emek­li edi­le­bil­me­le­ri ka­nu­nen müm­kün de­ğil. 

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.