Öğrenciler, Örgün Eğitimden Uzaklaşıyor mu?

 

2011-2012 Öğretim yılı eğitim istatistiklerine bakıldığında, genel ortaöğretime kayıtlı öğrenci sayısının, 2 526.428’i erkek, 2 229 858’i kız olmak üzere toplam 4 756 286 olduğu görülüyor.

 

2012-2013 Öğretim yılında yürürlüğe giren, 4+4+4 Eğitim Yasasıyla, eğitim sisteminde köklü değişiklikler yapıldı.

Yasanın en çok tartışılan yönlerinden biri de, ortaöğretimin zorunlu olması ancak zorunlu olmasına rağmen öğrencilerin, ortaöğretimin her kademesinde, örgün eğitimden ayrılarak, açık öğretime geçebilecek olmasıydı.

Tasarının, yasalaşması sürecinde Bakanlık, açık öğretime geçiş sürecini önce ilk dörtten sonraya almış ancak, kamuoyundan gelen eleştiriler üzerine, ikinci dörtten sonraya çıkarmıştı.

 

Ankara Milletvekili Zuhal Topçu’nun, örgün eğitimden uzaklaşan öğrencilerle ilgili soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanlığı; 2012-2013 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde ortaokuldan sonra örgün eğitimi bırakan öğrencilerin sayısını 136 bin 115 olarak açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığının verilerine göre birinci dönemde örgün eğitime devam ederken 9. sınıfı bırakarak açık liseye  kayıt olan öğrencilerin sayısı 95 bin 561, 10. sınıfı bırakan öğrencilerin sayısı 21 bin 639, 11. sınıfı bırakan öğrencilerin sayısı 13 bin 737 ve 12. sınıfı bırakan öğrencilerin sayısı ise 5 bin 178 olarak belirlendi.

 

Konu ile ilgili olarak Eğitim Sen,  Merkez Yürütme Kurulu `Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Bile Yanmadı!` başlıklı açıklama yaptı.

Açıklamada; “Eğitimde 4+4+4 dayatmasının üzerinden daha 4 ay geçmesine rağmen, düzenleme hayata geçirilmeden önce dile getirilen eleştirilerin ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmıştır…4+4+4 sistemi sonrasında zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasıyla ortaokula giden öğrencilerden 136 bin 115‘i örgün öğretimi bırakarak açık liseye geçmiştir. Bu öğrencilerin önemli bir bölümünün kız çocukları olduğunu tahmin etmek zor değildir. 4+4+4 dayatmasının yasalaşması sürecinde dile getirilen, düzenleme ile kız çocuklarının örgün eğitimden uzaklaştırılacağına yönelik endişelerin ne kadar haklı olduğu bir kez daha net bir şekilde görülmüştür…4+4+4 uygulaması başlayalı henüz 4 ay olmasına rağmen, 136 bin öğrencinin örgün eğitimi bırakarak açık liseye geçmesinin hesabını nasıl  verecektir? İlk dört ayda bu kadar çok sayıda öğrencinin örgün eğitimin dışına çıkması, yılsonuna kadar bu sayının katlanarak artacağının  işaretlerini bugünden vermektedir. 4+4+4 dayatmasında yalancının mumu bir kez daha yatsıya kadar bile yanmamış, olan örgün eğitimin dışında kalan öğrencilerimize ve onların fedakâr ailelerine olmuştur. Yol yakınken 4+4+4 dayatmasından derhal vazgeçilmeli, bütün öğrencilerin 18 yaşına kadar örgün eğitim içinde kalmasını, eğitim hakkından eşit ve parasız yararlanmasını güvence altına alan yeni bir eğitim anlayışı oluşturulmalıdır.” İfadeleri dile getiriliyor.

 

Eğitim Sen’in, “4+4+4 dayatmasının yasalaşması sürecinde dile getirilen, düzenleme ile kız çocuklarının örgün eğitimden uzaklaştırılacağına yönelik endişelerin ne kadar haklı olduğu bir kez daha net bir şekilde görülmüştür.” değerlendirmesine katılmak mümkün değildir.

 

 Çünkü zorunlu eğitimin, kesintili de olsa 12 yıla çıkarılması olumlu bir adım olmuşken; ortaöğretimdeki okullaşma oranının % 65’lerde seyrettiği bir ülkede, bu oranın yukarılara çıkarılması, açık öğretim şeklinde bile olsa bu ülkenin gençlerinin en az lise düzeyinde eğitim alacak olması, küçümsenmemesi gereken değişikliklerdir.

 

Eğitim Sen’in bu açıklamayı yapması için, 2012-2013 Öğretim yılının sonunu beklemesi, öğretim yılının sonunda ilköğretimden, ortaöğretime geçiş yapan öğrenci sayısına, örgün eğitimi bırakarak, açık öğretime geçen öğrenci sayısına ve 2011 Öğretim yılındaki aynı sayılara bakıp, karşılaştırma yaparak, bir açıklama yapması gerekirdi.

 

Ben, merakla 2012-2013 Öğretim yılının sonunu ve açıklanacak istatistikleri bekliyorum.

Önceki ve Sonraki Yazılar