Öğretmenlerin Durumu Vahim - Öğretmenler Günü Anketi Sonuçları

Öğretmenlerin Durumu Vahim - Öğretmenler Günü Anketi Sonuçları

TÜRK EĞİTİM-SEN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ANKETİ SONUÇLARINI AÇIKLADI. Türk Eğitim-Sen her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenlerin sosyo-ekonomik durumlarını, mesleki sorunlarını tespit edebilmek amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirdi.

TÜRK EĞİTİM-SEN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ANKETİ SONUÇLARINI AÇIKLADI.

Türk Eğitim-Sen her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenlerin sosyo-ekonomik durumlarını, mesleki sorunlarını tespit edebilmek amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirdi. Sendikamızın internet sitesi turkeğitimsen.org.tr ve 6 bağımsız internet sitesinde daha yer alan anket çalışmasına toplam 21 bin 313 kişi katıldı. Ankete katılanların yüzde 84.8’si erkek, yüzde 15.2’si kadın. Yüzde 12.1’i bekâr, yüzde 87.9’u evli. Yüzde 79.6’sının çocuğu var, yüzde 20.4’ünün çocuğu yok. Çocuğu olanların yüzde 26.8’inin 1, yüzde 51.2’sinin 2, yüzde 17.7’sinın 3, yüzde 4.3’ünün de 4 ve üzeri çocuğu bulunmaktadır. Yüzde 75.4’ü öğretmen, yüzde 12.7’si müdür yardımcısı, yüzde 11.1’i müdür, yüzde 0.8’i de müdür başyardımcısı. Ankete katılan öğretmenlerin aylık gelirleri yüzde 15.3’ü 2.220-2.500 TL, yüzde 50.9’u 2.501-3.000 TL, yüzde 22.6’sı 3.001-3.500 TL, yüzde 11.2’si de 3.501 TL ve üzerinde ücret aldığını belirtmektedir.

 

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 79.2’Sİ SON 5 YIL İÇİNDE BANKADAN KREDİ ÇEKMİŞ.

Ankete katılanların yüzde 79.3’ü son 5 yıl içinde bankadan kredi çektiğini, yüzde 20.7’si çekmediğini ifade etmiştir. Son 5 yıl içinde bankadan kredi çektiğini belirtenlerin yüzde 53.6’sı bireysel, yüzde 32.3’ü konut, yüzde 8.9’u taşıt, yüzde 0.8’i eğitim kredisi çekmiştir. Bu soruya diğer yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 4.4’tür.

 

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 33.9’UNUN ÜZERİNDE 1, YÜZDE 22.8’İNİN ÜZERİNDE 2, YÜZDE 10.2’SİNİN ÜZERİNDE DE 3 BANKA KREDİSİ VAR.

“Şu anda üzerinizde kaç banka kredisi var?” sorusuna ankete katılanların yüzde 33.9’u 1, yüzde 22.8’i 2, yüzde 10.2’si 3, yüzde 4.9’u 4 ve üzeri, yüzde 28.2’si de hiç yok cevabı vermiştir.

Ankete katılanların yüzde 44.4’ü önümüzdeki günlerde banka kredisi çekmeyi planlamaktadır.

 

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 94’Ü KREDİ KARTI KULLANIYOR; YÜZDE 22.6’SININ AYLIK KART HARCAMASI 1.001-1.500 TL ARASINDA.

Kredi kartı kullanıyor musunuz? sorusuna ankete katılanların yüzde 16.4’ü ara ara, yüzde 77.6’sı her zaman, yüzde 6’sı kullanmıyorum cevabı vermiştir.

“Kredi kartı kullanıyorsanız aylık kart harcamanız ne kadar?” sorusuna ankete katılanların yüzde 3.6’sı 100-300 TL, yüzde 8.2’si 301-600 TL, yüzde 9.4’ü 601-800 TL, yüzde 12.2’si 801-1.000 TL, yüzde 22.6’sı 1.001-1.500 TL, yüzde 21.1’i 1.501-2.000 TL, yüzde 11,1’i 2.001-2.500 TL, yüzde 11.8’i de 2.501 TL’den fazla olduğunu söyledi.

 

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 41’İ KREDİ KARTI BORCUNU DÜZENLİ OLARAK VE TAMAMINI ÖDEYEMİYOR

Ankete katılanların yüzde 59’u kredi kartı borcunu düzenlik olarak ve tamamını ödeyebildiğini, yüzde 41’i ise ödeyemediğini kaydetti.

 

YÜZDE 86.6’SININ ALIM GÜCÜNDE SON BİR YILDA AZALMA OLMUŞ.

Ankete katılanların yüzde 86.6’sı son bir yıl içinde alım gücünde azalma olduğunu, yüzde 13.4’ü ise azalma olmadığını ifade etti.

Alım gücünde azalma olduğunu belirtenlere “alım gücünüzdeki azalmayı oransal olarak nasıl ifade edersiniz?” diye sorduk. Buna göre yüzde 5.2’si “yüzde 10’dan az”, yüzde 35.9’u “yüzde 10-20”, yüzde 30’u “yüzde 21-30”, yüzde 16.7’si “yüzde 31-40”, yüzde 7.2’si “yüzde 41-50”, yüzde 5’i de “yüzde 51’den fazla” cevabını vermiştir.

 

ÖĞRETMENLERİN EN BÜYÜK LÜKSÜ TATİLE GİTMEK/SEYAHAT ETMEK

En büyük lüksünüz nedir? sorusuna ankete katılanların yüzde 28.4’ü tatile gitmek/seyahat etmek, yüzde 27’si dışarıda yemek yemek, yüzde 18.9’u alışveriş yapmak (giyim, kişisel bakım v.b.), yüzde 5.4’ü hobilerimle uğraşmak, yüzde 2.7’si sinemaya/tiyatroya/konsere gitmek, yüzde 2’si spor salonuna gitmek derken; yüzde 15.6’sı diğer seçeneğini işaretlemiştir.

 

 

 

 

 

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 27.3’Ü EK İŞ YAPIYOR.

 Ankete katılanların yüzde 27.3’ü ek iş yaptığını, yüzde 72.7’si ek iş yapmadığını ifade etmiştir. Ek iş yapanlara ne kadar zamandır ek iş yaptıklarını sorduk. Buna göre yüzde 8.9’u son 6 ay, yüzde 8.2’si 6 ay-1 yıl, yüzde 14.5’i 1-2 yıl, yüzde 17.2’si 2-4 yıl, yüzde 12.5’i 4-6 yıl, yüzde 6.6’sı 6-8 yıl, yüzde 10.7’si 8-10 yıl, yüzde 21.4’ü de 10 yıldan uzun süredir cevabını vermiştir.

Ek iş yapanlara hangi işlerde çalıştıklarını sorduk. Buna göre yüzde 32.8’i özel ders verdiğini, yüzde 21.3’ü çiftçilik yaptığını, yüzde 8.3’ü boya-badana, tamirat işleri yaptığını, yüzde 6.8’i ticaretle uğraştığını, yüzde 1.2’si taksicilik yaptığını, yüzde 1.2’si garsonluk yaptığını, yüzde 0.6’sı gece bekçiliği yaptığını, yüzde 0.4’ü aşçılık yaptığını belirtirken; yüzde 27.4’ü bu soruya diğer cevabını vermiştir.

 

ANKETE KATILANLAR YAPTIKLARI GIDA HARCAMALARININ BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTTIĞINI BELİRTİYOR.

“Aylık gıda harcamanız ne kadar?” sorusuna ankete katılanların yüzde 8.1’i 200-400 TL, yüzde 20.6’sı 401-600 TL, yüzde 23.4’ü 601-800 TL, yüzde 23.6’sı 801-1.000 TL, yüzde 16.4’ü 1.001-1.500 TL, yüzde 5.5’i 1.501-2.000 TL, yüzde 2.4’ü de 2.001 TL ve üzeri olduğunu belirtmiştir.

“Son bir yıl içinde yaptığınız gıda harcamalarınızı ondan önceki bir yıl ile mukayese ettiğinizde, herhangi bir değişim oldu mu?” sorusuna yüzde 70.3’ü arttı, yüzde 18.5’i azaldı, yüzde 11.2’si değişmedi cevabı vermiştir.

 

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 25.7’Sİ BORÇLARINI KAPATMAK İÇİN ÇEKTİĞİ KREDİ KARŞILIĞI KENDİ EVİNİ YA DA AİLESİNİN EVİNİ İPOTEK GÖSTERMİŞ.

Borçlarınızı kapatmak için çektiğiniz kredi karşılığı kendi evinizi ya da ailenizin evini ipotek gösterdiniz mi? sorusuna yüzde 25.7’si evet, yüzde 74.3’ü hayır cevabı vermiştir.

 

ÖĞRETMENLER ALIŞVERİŞ YAPARKEN FİYAT ARAŞTIRMASI YAPIYOR.

“Alışveriş yaparken fiyat araştırması yapıyorum. Uygun etiketli ürünleri tercih ediyorum” ifadesi sizin alışveriş davranışınızı anlatıyor mu? sorusuna yüzde 93.5’i evet, yüzde 6.5’i hayır cevabı vermiştir.

“Çocuklarınızın eğitimine ya da kendi kişisel gelişiminize/eğitiminize yaptığınız harcamanın ailenizin toplam geliri içindeki payını nasıl ifade edersiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 48.3’ü az, yüzde 13.8’i fazla, yüzde 37.9’u orta cevabı vermiştir.

“Zor günlerimde kullanmak üzere yatırım/tasarruf yapıyorum” ifadesine katılıyor musunuz?” sorusuna yüzde 19.2’si kesinlikle katılıyorum, yüzde 50.4’ü kesinlikle katılmıyorum, yüzde 30.4’ü de kısmen katılıyorum cevabı vermiştir.

Ankete katılanların yüzde 88.7’si ek gösterge 3600’e yükseltilse ve öğretmenlere yıpranma payı verilse emekliliği hak ettiğinde emekli olacağını ifade etmiştir.

 

ANKETE KATILANLAR ZAM ORANLARININ MEMURLARIN EKONOMİK KAYIPLARINI TELAFİ ETMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR.

“Toplu sözleşmede 2016 yılı için yüzde 6+5, 2017 yılı için ise yüzde 3+4 oranında zam yapılması ekonomik kayıplarınızı telafi edecek mi?” sorusuna ankete katılanların yüzde 89.7’si hayır, yüzde 10.3’ü evet cevabı vermiştir.

 

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 74.6’SI TOPLU SÖZLEŞMEYİ HAYAL KIRIKLIĞI OLARAK NİTELENDİRİYOR.

Bu yıl yapılan toplu sözleşmeyi ankete katılanların yüzde 74.6’sı hayal kırıklığı, yüzde 16.6’sı idare eder, yüzde 6.6’sı memnuniyet verici, yüzde 2.2’si de diğer cevabı vermiştir.

 

ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLER, ENFLASYON FARKI HESAPLAMA YÖNTEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU ŞEKİLDE MEMURUN ZARARA UĞRATILMASI NEDENİYLE YETKİLİ SENDİKA BAŞKANININ İSTİFA ETMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR.

“2013 yılında imzalanan toplu sözleşmede belirlenen enflasyon farkı hesaplama yönteminin 2015 yılında değiştirildiğini ve tüm memur ve emeklilerin aylık yüzde 1.8’lik kayba uğradığından haberdar mısınız?” sorusuna ankete katılanların yüzde 75.2’si evet, yüzde 24.8’i hayır cevabı vermiştir.

“Yetkili konfederasyon tarafından değiştirilen 2015 yılı enflasyon hesaplama yöntemi, alınan maaşa göre memurun aylık 40 ila 160 TL arasında zararına sebep olmaktadır. Bu maddeyi imzalayan konfederasyon başkanı nasıl davranmalıdır?” sorusuna ankete katılanların yüzde 62.8’i istifa etmelidir, yüzde 27.8’i tüm memur ve emeklilerden özür dilemelidir, yüzde 9.4’ü de görevine devam etmelidir cevabı vermiştir.

 

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 34’Ü HERHANGİ BİR PSİKOLOJİK RAHATSIZLIK YAŞADIĞINI BELİRTİYOR. BUNUN EN BÜYÜK NEDENİ OLARAK İSE EKONOMİK SORUNLAR GÖSTERİLİYOR.

Ankete katılanların yüzde 34’ü herhangi bir psikolojik rahatsızlık yaşadığını ifade etmiştir. Bunun nedenini sorduğumuzda yüzde 54.8’i ekonomik sorunlar, yüzde 23.2’si mesleki sorunlar, yüzde 9’u ailevi sorunlar, yüzde 6’sı sağlık sorunları cevabını verirken, yüzde 7’si de diğer seçeneğini işaretlemiştir. Psikolojik rahatsızlık yaşayanların yüzde 36.6’sı ilaç tedavisi gördüğünü belirtmiştir.

 

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 56.4’Ü MESLEĞİNDEN İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜ ZAMANLAR OLDUĞUNU SÖYLEDİ. BUNUN EN BÜYÜK NEDENİ OLARAK SİYASİ BASKI, ADAM KAYIRMACILIK VE YANDAŞ UYGULAMALAR OLDUĞU BELİRTİYOR.

Ankete katılanların yüzde 56.4’ü öğretmenlik mesleğinden istifa etmeyi düşündüğü zamanlar olduğunu ifade etti. Öğretmenlik mesleğinden istifa etmeyi düşündüğü zamanlar olduğunu belirtenlere bunun nedenlerini sorduk. Yüzde 45.5’i siyasi baskı, adam kayırmacılık, yandaş uygulamalar cevabı verirken; yüzde 23.5’i ekonomik olarak tatmin edici olmaması, yüzde 13.2’si öğrencilerin/velilerin olumsuz tutum ve davranışları, yüzde 6.1’i özlük haklardaki yetersizlikler, yüzde 3.5’i idarecilerle yaşadığım sorunlar, yüzde 2.4’ü tayin talebimin karşılanmaması ve bu nedenle ailemle ayrı yaşamak zorunda kalmam, yüzde 0.6’sı sınıf mevcudunun fazla olması, yüzde 0.4’ü ders yükünün fazlalığı, yüzde 0.4’ü meslektaşlarımla yaşadığım sorunlar derken; yüzde 4.4’ü diğer seçeneğini işaretlemiştir.

 

ANKETE KATILANLARIN 86.4’Ü MESLEK HASTALIĞINA YAKALANDIĞINI İFADE EDİYOR.

Öğretmenlerin meslek hastalığına yakalanıp, yakalanmadıklarını sorduk. Ankete katılanların yüzde 32’si ses kısıklığı, ses tellerinde ödem v.b., yüzde 14’ü bel/boyun fıtığı, yüzde 9.7’si omuz ve ayak ağrıları, yüzde 8.9’u alerji, solunum yolu hastalıkları, yüzde 7.6’sı mide rahatsızlıkları, yüzde 6.7’si varis, yüzde 2.6’sı duruş bozukluğu derken; yüzde 13.6’sı ise meslek hastalığına yakalanmadığını belirtmiş, yüzde 4.9’u da diğer seçeneğini işaretlemiştir.

 

ANKETE KATILANLARA GÖRE DEVLET OKULLARININ EN BÜYÜK SORUNLARI TORPİLLİ YAPILAN YÖNETİCİ ATAMALARI VE SİYASİ/İDEOLOJİK YAPILANMA.

Ankete katılanlara “devlet okullarının en büyük sorunu nedir?” sorusunu yönelttik. Buna göre yüzde 35.7’si torpilli yapılan yönetici atamaları ve ayrımcılık, yüzde 21.6’sı siyasi/ideolojik yapılanma, yüzde 21’i okullara ayrılan ödeneklerin yetersizliği, yüzde 6.2’si öğretmen ve derslik açığı, yüzde 5.3’üokullarda hizmetli personelin yetersizliği, okulların hijyenik olmaması, yüzde 3’ü güvenliğin sağlanamaması, yüzde 7.2’si de diğer seçeneğini işaretlemiştir.

Ankete katılanlara televizyonda en çok hangi programları izlediklerini sorduk. Buna göre yüzde 67.5’i haber-tartışma, yüzde 12.9’u belgesel, yüzde 6.2’si dizi, yüzde 4.4’ü film, yüzde 2.6’sı müzik-eğlence, yüzde 6.4’ü de diğer seçeneğini işaretlemiştir.

Ankete katılanların yüzde 46.1’i haberleri televizyondan, yüzde 52.8’i internetten, yüzde 0.1’i radyodan takip ettiğini ifade etmiştir. Bu soruya diğer cevabı verenlerin oranı yüzde 1’dir.

Ankete katılanlara ne kadar sıklıkla kitap okudukları sorusunu yönelttik. Ankete katılanların yüzde 27.6’sı ayda bir, yüzde 17’si haftada bir, yüzde 10.3’ü iki haftada bir, yüzde 9.7’si yılda bir, yüzde 8.6’sı iki ayda bir, yüzde 7.4’ü üç ayda bir, yüzde 6.8’i altı ayda bir, yüzde 2.4’ü dört ayda bir derken; yüzde 10.2’si hiç kitap okumadığını belirtmiştir. 

 

            ADAY ÖĞRETMENLİK, YÖNETİCİ ATAMALARI…

·         “Aday öğretmenliğin kaldırılmasında performans değerlendirmesi ve ayrıca yazılı ve sözlü sınav şartının getirilmesini doğru buluyor musunuz?” sorusuna yüzde 85.5’i hayır cevabı vermiştir.

·         “Aday öğretmenlerin performans değerlendirmesinde 50’nin altında puan alması halinde 2. bir hak verilmeksizin, 1. yıl sonunda memuriyetine son verilmesini doğru buluyor musunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 91.1’i hayır cevabı vermiştir.

·         Bu soruya hayır cevabı verenlere bunun nedenlerini sorduk. Buna göre yüzde 41.9’u sözlü sınavla yapılan değerlendirmelerin objektif olmadığı için sağlıklı olmayacağını düşünüyorum, yüzde 36.9’u öğretmenler zaten başta KPSS olmak üzere mesleğe başlayıncaya kadar yeteri kadar sınavdan geçirilmektedir, yüzde 13.2’si öğretmenlerin bilgisinin KPSS’nin dışında başka sınavlarla da ölçülmesini yanlış buluyorum, yüzde 5.8’i öğretmen başarısını ve verimliliğini artıracağını düşünmüyorum, yüzde 2.2’si de diğer cevabını vermiştir.

·         “4 yılını dolduran okul yöneticilerinin görevine son verilmesinin ardından okulların sözlü sınav sonucuna göre görevlendirilen yöneticiler tarafından yönetilmesinin eğitim hayatımız için olumlu sonuçlar getirdiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 84.3’ü hayır cevabı vermiştir.

·         “Okul yöneticiliği için getirilen sistem ile liyakat sahibi olmayan, yandaş ve torpilli kişiler yönetici yapıldı” ifadesine katılıyor musunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 87.9’u evet cevabı vermiştir.

·         “Danıştay İDDK’nın kararının ardından değişiklik yapılan Yönetici Atama Yönetmeliği’nde müdürlere getirilen sözlü sınav şartı devam etmektedir. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 85.1’i olumsuz buluyorum seçeneğini işaretlemiştir.

·         “Eğitimde gerek öğretmenlere, yöneticilere gerekse diğer çalışanlara siyasi baskı uygulandığını düşünüyor musunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 81.1’i evet seçeneğini işaretlemiştir.

 

ÖĞRETMENLERE GÖRE ÜLKEMİZDE YAPILAN ÖĞRETMEN ATAMA SAYISI YETERSİZ VE ŞUBAT’TA 30 BİN ATAMA İHTİYACI KARŞILAMAYACAK.

·         “Ülkemizde okullara yeterli sayıda öğretmen ataması yapıldığını düşünüyor musunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 73.7’si hayır cevabı vermiştir.

·         “Ülkemizin öğretmen açığını giderecek ölçüde atama yapmak için kaynağının olduğuna inanıyor musunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 84.6’sı evet cevabı vermiştir.

·         Ankete katılanların yüzde 70.7’si Şubat’ta 30 bin atamanın yetersiz olacağını düşünüyor.

·         Ankete katılanların yüzde 95.6’sı ücretli öğretmenliği olumsuz buluyor. Ücretli öğretmenliği olumlu bulmayanlara bunun nedenlerini sorduk. Buna göre yüzde 39.9’u hiçbir meslek grubunda olmayan bu uygulama öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırıyor, yüzde 29.3’ü eğitimde kalite ve verim sağlanamıyor, yüzde 18’i iş garantisi yok ve çok düşük ücretlerle çalıştırılıyorlar, yüzde 6.9’u ücretli öğretmenlik adeta bir istihdam modeli haline geldi, yüzde 4.4’ü iki yıllık meslek yüksek okulu ve açık öğretim mezunları bile ücretli öğretmenlik yapıyor, yüzde 1.5’i de diğer seçeneğini işaretlemiştir.

 

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 41.4’Ü ŞİDDETE MARUZ KALMIŞ.

·         Ankete katılanların yüzde 41.4’ü öğrenci/veli şiddetine maruz kaldığını belirtti. Şiddete maruz kalan öğretmenlere hangi şiddet türüne maruz kaldıklarını sorduk. Buna göre yüzde 69.9’u sözlü, yüzde 19.2’si psikolojik, yüzde 10.6’sı fiziksel, yüzde 0.3’ü de cinsel şiddete maruz kaldığını ifade etti.

·         Şiddete maruz kalan öğretmenlere darp raporu/psikolojik durum raporu v.b. alıp, almadıklarını sorduk. Buna göre yüzde 95.9’u hayır, yüzde 4.1’i evet cevabı vermiştir.

·         Şiddete maruz kalanların yüzde 87.8’i şikayetçi olmadığını, yüzde 12.2’si şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

·         Şikayetçi olmayanlara bunun nedenlerini sorduk. Yüzde 25.6’sı öğrenci/veli özür dilediği için şikâyetçi olmadım, yüzde 11.6’sı korktuğum için şikâyetçi olmadım, yüzde 12.2’si öğrencinin siciline işlemesini istemediğim için şikâyetçi olmadım derken; yüzde 50.6’sı diğer seçeneğini işaretlemiştir.

·         Ankete katılanların yüzde 96.1’i Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlere şiddet konusunda yeterli tedbiri almadığını düşünüyor.

 

ÖĞRETMENLER SİYASETÇİLERE GÜVENMİYOR.

Ankete katılanların yüzde 92’si siyasetçilere güvenmiyor. Bunun nedenlerini sorduğumuzda yüzde 40.9’u siyasetçileri dürüst bulmadığını, yüzde 29’u torpil, yandaşlık yaptıklarını, yüzde 10.2’si bazılarının yolsuzluk ya da suçlara bulaştığını düşündüklerini, yüzde 9.3’ü siyasetçilerin halktan kopuk olduğunu, yüzde 6.7’si siyasi baskı, siyasi tahakkümde bulunduklarını belirtirken; yüzde 3.9’u da diğer seçeneğini işaretlemiştir.

 

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 5.2’Sİ GÖÇMENLİK BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ.

Ankete katılanların yüzde 85.6’sı geleceğine güvenle bakamadığını söylüyor. “Bugüne kadar göçmenlik için herhangi bir başvurunuz oldu mu?” sorusuna ankete katılanların yüzde 5.2’si evet, yüzde 94.8’i hayır cevabı vermiştir. Göçmenlik başvurusunda bulunanlara bunun nedenlerini sorduk. Yüzde 30.2’si ekonomik/sosyal olarak daha iyi imkanlara sahip olmak derken; yüzde 29’u çocuklarıma eğitim, sağlık, yaşam standartları v.b. yönlerden daha iyi bir gelecek sunmak için, yüzde 16.7’si insana değer verildiği için, yüzde 13.2’si demokratik haklar fazla olduğu için, yüzde 10.9’u diğer seçeneğini işaretlemiştir.

Ankete katılanların yüzde 87.4’ü herhangi bir sendikaya üye olduğunu belirtti. Sendikalı olanlara “sendikal tercihlerinizi neye göre belirliyorsunuz?” sorusunu yönelttik. Buna göre yüzde 48.9’u sendikal çalışmalara/kazanımlara derken; yüzde 31.3’ü siyasi/ideolojik görüşüme, yüzde 9.4’ü arkadaş etkisi, sosyal çevre yönlendirmesi, yüzde 4.3’ü menfaatlerime/çıkarlarıma, yüzde 6.1’i de diğer seçeneğini işaretlemiştir.

 

ANKETE KATILANLARA GÖRE TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE DAİR EN BÜYÜK KORKULARI TOPLUMSAL KUTUPLAŞMA, TOPLUMSAL ÇATIŞMA VE BÖLÜNME

Ankete katılanlara “Türkiye’nin geleceğine dair en büyük korkunuz nedir?” sorusunu yönelttik. Buna göre yüzde 52.1’i toplumsal kutuplaşma ve bunun doğurabileceği toplumsal çatışma ve bölünme, yüzde 15.8’i terör olayları, yüzde 12.8’i adam kayırmacılık, kadrolaşma, yüzde 8’i ekonomik darboğaz ve işsizlik, yüzde 5.9’u eğitim ve sağlık politikalarında yaşanan sorunlar, yüzde 1.3’ü yolsuzluk, yüzde 1’i dış politikada çalkantı, yüzde 3.1’i de diğer seçeneğini işaretlemiştir.

 

ANKETE KATILANLARA GÖRE TERÖR EN ÇOK EKONOMİYİ ETKİLİYOR

Ankete katılanlara “Bir güvenlik sorunu olan terör ülkemizde en çok hangi alanı etkilemektedir?” sorduk. Yüzde 63.7’si ekonomi, yüzde 23.7’si eğitim, yüzde 0.9’u sağlık, yüzde 11.7’si diğer seçeneğini işaretlemiştir.

 

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 68.1’İ DEVLETİN TERÖRÜN YOĞUN YAŞANDIĞI YERLERDE EĞİTİM ÇALIŞANLARININ CAN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYAMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR.

“Terörün yoğun olarak yaşandığı bölgelerde devletimizin eğitim çalışanlarının can güvenliğini sağladığını düşünüyor musunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 68.1’i kesinlikle düşünmüyorum, yüzde 23.6’sı kısmen düşünüyorum, yüzde 8.3’ü de kesinlikle düşünüyorum cevabını vermiştir.

           

Anket sonuçlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, ülkemizde öğretmenlik mesleğinin ne kadar meşakkatli olduğunu, öğretmenlerin zor koşullarda, canla, başla görev yaptığını belirterek, tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı. Öğretmenlerin ekonomik, sosyal ve mesleki anlamda yığınla sorunu olduğuna dikkat çeken Koncuk, Milli Eğitim Bakanlığı’nın özellikle bazı sorunlar karşısındaki vurdumduymaz tavırlarının, çözüm yerine çözümsüzlükle sonuçlanan icraatlarının eğitim camiasında yılgınlığa neden olduğunu söyledi. Eğitim camiasında son yıllarda yaşanan baskı, adam kayırma, kadrolaşma çalışmalarının öğretmenlerin verimini, başarısını etkilediğini kaydeden Koncuk, eğitimin dümeninde olan insanların Bakanlığın en alt birimden, en üst birimine kadar her yerde adaleti sağlaması, hakkaniyeti ön planda tutması ve eğitim çalışanları arasında ayrım yapmaması gerektiğini dile getirdi. Öğretmenlerin geçim derdinde olduğunu da kaydeden Koncuk, “Kredi kartına bağımlı hale gelen, banka kredilerine muhtaç edilen, borçlarını kapatmak için çektiği kredi karşılığı evini ipotek gösteren öğretmenler olduğu düşünüldüğünde, bizler nasıl eğitimin itici gücü, olmazsa olmazı öğretmenlerimizi mutlu ve huzurlu kılacağız? Eğitimi nasıl daha ileri taşıyacağız? Kafasında geçim derdi olan öğretmenlerle mi dünya yarışında ipi göğüsleyeceğiz” dedi. Öğretmenlere yönelik şiddete de dikkat çeken Genel Başkan Koncuk, kafa atılan, sopayla dövülen, gözünde yumrukla derslere giren öğretmenleri Bakanlık ne zaman görecek, ne zaman duyacak? “Öğretmene yönelik şiddeti önlemek için tedbirler ne zaman alınacak?” dedi.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.