1. HABERLER

  2. Polisler de sendikalı oluyor
Polisler de sendikalı oluyor

Polisler de sendikalı oluyor

Sendika çalışmalarında sona yaklaşan polisler, en geç kasım ayı ortasında Ankara Valiliği’ne polis sendikası kurmak için başvurmaya hazırlanıyor.

A+A-

Sendika çalışmalarında sona yaklaşan polisler, en geç kasım ayı ortasında Ankara Valiliği’ne polis sendikası kurmak için başvurmaya hazırlanıyor. Sendika öncülüğü yapan Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Merkezi EMŞAV Vakıf Sözcüsü Abdurrahman Yılmaz ileözel yapılan söyleşiyi sizlerle paylaşıyoruz...

—Sayın Abdurrahman YILMAZ Bey;Öncelikle Polisin sedika çalışmaları konusunda üstün gayret gösteren ve sizinde Sözcüsü olduğunuz EMŞAV Vakfı Hakkında kısaca bilgi verirmisiniz?

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Vakfı (EMŞAV) Boncuk Sokak 10/3 Kurtuluş/ANKARA adresinde Genel Merkez olarak faaliyetlerine başlamış olup halen Fevzi Çakmak 2 Sok. No:34/6 Kızılay/ANKARA adresinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Vakfımız; vatan, millet, bayrak gibi kutsal değerler uğruna canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizin geride kalan ailelerine sahip çıkmak, şehitlerimizin nurlu, gazilerimizin onurlu insanlar olarak toplumda hak ettikleri saygın yeri edinmeleri amacına yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuştur. Şu an da 10 ilde şube temsilciliğimiz bulunan vakfımız, Türk Polis Teşkilatımızın yaklaşık 1600 şehit ve 700 gazi ailesine hizmet sunmaktadır.

Vakıfımız kurulduğu tarihten bugüne kadar bütçesi doğrultusunda şehit ve gazi ailelerine maddi yardımlarda bulunmuş; Şehit ve Gazi çocuklarının düğün, nişan, sünnet gibi mutlu günlerinde maddi-manevi olarak yanlarında olmuştur.

Aynı zamanda Vakıf Genel Merkezi ve Şubelerimiz olarak Şehit ve Gazi ailelerimizin kamu kurum ve kuruluşları nezdinde hukuki işlemlerinin takipçisi olarak sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmalarımızı da sürdürmekteyiz.

—Bilgilendirmeniz için Teşekkür ederim.Şimdi Müsadeniz olursa Sendika ile alakalı ilk sorumu sormak istiyorum; Polis Sendikası fikri nereden geldi? Vakıflar ve dernekler Polislerin hak aramasında yeterli değil mi?

Kesinlikle Yeterli Değil. En basitinden Polisin dernek Kurma veya derneklere üye olma hakkı yok. Üye olamadığı bir dernek nasıl olurda polisin haklarını savunur?Veya vakıflar... Polisler vakıf kuramıyorlar vakıflarda yönetime giremiyorlar Söyler misiniz Kuramadığınız veya Yönetimine giremediğiniz bir vakıf sizin hakkınızı ne kadar nasıl korur?Biz Polisler uzun yıllar boyunca o kadar sömürüldük ki Vatan millet sedalarıyla adlarca 12/12 hatta hafta mezunsuz mu çalıştırılmadık, her istirahatlı günümüzde ek görevlere mi çağırılmadık, hatta yeri geldi eşimizin doğumuna çocuğumuzun hayattaki ilk nefesini ilk çığlığını duyamadık.Sonra bir gün baktık ki bizlere vatan millet edebiyatı yapanlar aslında kendi rahatlarının kendi koltuklarının peşinde imiş.Gördük ki konu bizlerin de insan olduğunun hatırlanması hatta basit insani ihtiyaçlarımızın giderilmesi olunca kimsenin umurunda değiliz.Biz diyoruz ki bu millet İstiklal harbi zamanında her fedakarlığı yaptı malı istendi devleti için verdi Hatta canını vermesini istediler "Gık" dahi demeden canını verdi.Biz diyoruz ki savaş zamanında milletler devletleri için fedakarlık yaparlar Ama barış zamanında Devletler Milletleri için fedakarlık yapmalı .Merak ediyoruz Bizden Sürekli fedakarlık bekleyenler Bizlerin yaptığının yarısı kadar fedakarlı yapıyorlar mı?

— Polis Sendikası daha önce Türkiye de var mıydı? Pol-bir Pol-Der ilk sendikalar diyebilir miyiz?

Türkiyede Daha önce kurulmuş bir polis sendikası yoktur. Pol-der Pol-bir birer dernekti.1980 döneminde Tüm Türkiye gibi polislerde kendi arasında bölünmüşlerdi. Darbe sırasında tüm sendikalar ve dernekler kapatıldılar. Pol-bir ve Pol-der de kapanan derneklerden birkaçıydı. İhtilal sonrasında tüm meslek gruplarına sendika ve dernek izni verilmiş isede Polisler bu iznin dışında tutuldu.1980 den beri polislerin sendika veya dernek hakkı yoktur.

— Avrupa ve Dünya’da Polis Sendikası örnekleri var mı? Birkaç ülke ismi verir misiniz?

Sorunuza soruyla karşılık verelim Dünyada Polis sendikası olmayan ülke var mı? Hemen hemen tüm ülkelerde Polis sendikası vardır.Birkaç örnek vermek gerekir ise ABD,Almanya, İspanya,Portekiz,İtalya,Japonya,Çin daha fazla ülke adına ulaşabilmek için http://www.emsav.com.tr/dergi/36/dunya-da-polis-sendikalarina-ornekler-.html adresini kontrol edebilirsiniz.

— Polis Sendikası bugüne kadar neden kurulmadı? Neden 167 yıllık bir teşkilatta bu bir ilk olacak?

Sendika adı bugüne kadar bizlere hep ÖCÜ gibi gösterildi. Daha önce hiç denenmedi. Bundan 20 sene önce ilkokul mezunları polis olurken 30 sene önce davullu zurnalı polis alımları olduğu 1 günlük sözüm ona polis okulları var iken bugün üniversite mezunu polisler mesleğe yeni bir soluk katmaktadır. Biz diyoruz ki maalesef Ayaklar başı geçti baş ayakların gelişim hızına yetişemedi bunda terfi sisteminin Akademi mezunları için garanti sistemi olması da birincil sorundur

— Polis Sendikası sadece memurları mı kapsayacak?

Tabiki hayır Kapımız Herkese açık Sendikamız Sorunun Değil Çözümün parçası olmak isteyen herkesi davet etmektedir. Biz Her zaman sorunlara çözüm önerdik böylede olmaya devam edecek.

—Polisin sendikalı olmasının mevzuattaki yeri nedir? Zira 4688 sayılı Kanunun 15. maddesi polisin sendikalı olamayacağını öngörmüş. Bu mevzuat engeli nasıl aşılacak?

Öncelikle Uluslar arası Belgelerde Polisin Sendika Hakkını İnceliyecek olursak;

ULUSLARARASI BELGELERDE POLİSİN SENDİKA HAKKI

Örgütlenme özgürlüğünden bahsedildiğinde temelde toplanma, dernek ve sendika özgürlüğü anlaşılmaktadır. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, bu özgürlüklerinin her birini ayrı ayrı maddelerde düzenlemiştir (m. 20, 22, 23). Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi[1] (MSHS) toplanma hakkını ve dernek kurma hakkını ayırmış; sendika hakkını dernek hakkı içerisinde zikretmiştir (m. 21, 22). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ise toplanma ve dernek hakkını aynı maddede ele almış; sendika hakkını da dernek hakkının özel bir görünümü olarak yoruma bırakmıştır (m. 11). MSHS 21 ve 22. maddelerde ki düzenleme sırasıyla şu şekildedir:

21. Madde:

Barışçıl bir biçimde toplanma hakkı hukuk tarafından tanınır. Bu hakkın kullanılmasına ulusal güvenliği veya kamu güvenliğini, kamu düzenini, sağlık veya ahlakı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini koruma amacı taşıyan, demokratik bir toplumda gerekli bulunan ve hukuka uygun olarak getirilen sınırlamaların dışında başka hiç bir sınırlama konamaz.

22. Madde:

1. Herkes başkalarıyla bir araya gelerek örgütlenme özgürlüğü hakkına sahiptir; bu hak, kendi menfaatlerini korumak için sendika kurma ve sendikaya katılma hakkını da içerir.

2• Bu hakkın kullanılmasına ulusal güvenliğin, kamu güvenliğinin, kamu düzeninin, genel sağlık veya ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin koruması amacıyla, hukuken öngörülmüş ve demokratik bir toplumda gerekli olan sınırlamaların dışında başka hiç bir sınırlama konamaz. Bu madde, silahlı kuvvetler ve polis teşkilatı mensuplarının bu hakkı kullanmaları üzerine hukuki kısıtlamalar konulmasını engellemez.

3. Bu madde, Uluslararası Çalışma Teşkilatının. Örgütlenme Özgürlüğü ve Teşkilatlanma Hakkının Korunması. İle ilgili 1948 tarihli Sözleşmesine Taraf Devletlere, bu Sözleşmede sağlanan güvencelere aykırı yasama tasarrufları yapmasına veya yasaları bu güvencelere aykırı tarzda uygulamasına yetki vermez.

AİHS’nin “Dernek kurma ve Toplantı özgürlüğü” başlığını taşıyan 11. maddesindeki düzenleme ise şu şekildedir:

11. Madde:

1. Herkes asayişi bozmayan toplantılar yapmak, dernek kurmak, ayrıca çıkarlarını korumak için başkalarıyla birlikte sendikalar kurmak ve sendikalara katılmak haklarına sahiptir.

2. Bu hakların kullanılması, demokratik bir toplumda zorunlu tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, kamu emniyetinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla ve ancak yasayla sınırlanabilir. Bu madde, bu hakların kullanılmasında silahlı kuvvetler, kolluk mensupları veya devletin idare mekanizmasında görevli olanlar hakkında meşru sınırlamalar konmasına engel değildir.

Hal böyle iken;

Güvenlik güçlerinin demokratikleşmesi üzerinde çok durulmasına olmasına rağmen, güvenlik güçlerinin de demokratik haklarının olabileceği konusu ihmal edilmiştir. Halbuki diğer meslek mensupları gibi, güvenlik güçleri mensuplarının da kendi mesleklerinden kaynaklanan bir takım sıkıntı ve zorlukları vardır ve zaman zaman bu sıkıntıların dışa yansıdığı görülmektedir. Nitekim, 2000 yılında başta İstanbul üzere ülkenin değişik yerlerinde çevik kuvvet polisi tarafından iki meslektaşlarının teröristlerce İstanbul’un göbeğinde şehit edilmesi üzerine bir takım protesto gösterileri yapılmıştır. Bu gösteriler o günkü konjonktürde hükümet kanadı dahil bir çok kesimin tepkisini çekmiş; konu günlerce medyanın gündeminden düşmemiştir. Protesto eylemlerine karışan polisler hakkında açılan davaların temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay, gösterilere karışan polislerin demokratik haklarını kullandıklarını kabul ederek verilen mahkumiyet kararlarını bozmuştur. Yargıtay kararı eleştiriye açık olmakla birlikte, kolluk güçlerinin de demokratik haklardan istifade edebileceğini göstermek açısından önem taşımaktadır. Halihazırda ülkemiz mevzuatına göre güvenlik güçleri mensuplarının toplantı ve örgütlenme özgürlüğünden yararlanması sözkonusu değildir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi güvenlik güçlerinin toplantı ve örgütlenme özgürlüğünden yararlanmasına meşru sınırlamalar getirilebileceğini kabul etmekle birlikte; bu hakların yok sayılmasını öngörmemektedir. Ülkemiz güvenlik güçleri açısından giydikleri üniforma ve taşıdıkları sorumluluk bakımından toplantı özgürlüğünün sınırlanmasından yana olmakla birlikte; dernek kurma, kurulan derneklere üye olma veya sendika ve sendika benzeri mesleki birlikler kurma, kurulan birliklere üye olma açısından güvenlik güçlerinin de uluslararası belgelerce kabul edilmiş örgütlenme özgürlüğünden yararlandırılması gerektiğini düşünmekteyiz. Avrupa Birliği Müktesebatına uyum kapsamında yakın gelecekte konunun gündeme gelmesi kuvvetle muhtemel olup; böyle bir dış baskıya maruz kalmadan ülkemiz koşullarına uygun bir çözüm üreterek örgütlenme özgürlüğünün sınırlarını güvenlik güçlerini de kapsayacak şekilde genişletmek demokratikleşme konusunda samimiyetimizi ortaya koyacaktır.Kısacası bu engel kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

—Peki efendim son olarak Neden sendika? Polis Sendika hakkına sahip olursa ne gibi kazanımları olacak

Maddi ve manevi birçok kazanımımız olacak. Maddi kazanımlarımız kısa vadede Toplu görüşme yasası gereği maaşlarımıza yansıyacak aylık 15 TL Bunun yanında sendikal faaliyetlerin sonucunda kaçınılmaz olarak alacağımız bir kazanım Almadığımız veya güya tarafımıza ödenen maktu Mesai ücretinin saatlik olarak ödenmesi olacak. Bir diğer kazancımız 12/24 sisteminin lağvedilmesi 8/24 sisteminin tüm illerde tüm personelimize istisnasız olarak uygulanması. Bir diğer olası kazancımız haftalık olarak tüm personelimizin Belli rutin günlerde 8/24 sistemin de ek olarak hafta mezunu olmamız. Bir diğer olası kazancımız Avrupa’nın birçok ülkesinde olduğu gibi Soyunup Giyinirken harcadığımız surelin yıllık iznimize eklenmesi Almanya’da yıllık 8 gün Litvanya İtalya Portekiz Yunanistan gibi ülkelerde 7 gün diğer birçok ülkede ise 6 gündür. Bir diğer olası kazancımız Diğer tüm memurlar için tatil olan milli ve dini bayramlar da çalışan polisler için yapamadıkları bu tatillerin senelik izinlerine eklenmesi olacaktır. Bir diğer olası kazancımız Avrupa’nın birçok ülkesindeki gibi Atama Kurulundaki Polis sendikası temsilcisidir. Bu temsilcinin görevi ataması yapılacak personel ile ilgili olarak atama sebebi konusunda tatmin olmaz ise atama kararını bozabilmektedir. Bu kazanım bizim için çok önemlidir Bu kazanım sayesinde Teşkilatımız siyasallaşmaktan uzaklaşmanın yanında, her önüne gelenin seni sürdürürüm ve adını, sicilin ne senin tarzındaki tehdit vari konuşmalar karsısında polislerin gönlünün rahat olmasını sağlayacaktır. Senelik izinler konusundaki kota veya amirin uygun görmemesi gibi durumların önüne geçilecek sendikaların gerek ilçe temsilcileri gerek is yeri temsilcileri duruma müdahale edip personelin kendine yarayan tarihte izine çıkması sağlanacaktır. Unutulmamalıdır ki senelik izinler çalışan polislerin hakkıdır Kimsenin cebinden sadaka değildir.

—Sayın Abdurrahman YILMAZ Bey;Bize zaman ayırıp sorularımızı yanıtladığınız için çok teşekkür ederiz.

 www.memurlar.net

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
İlgili Haberler