Sosyal Bilgiler Dersi Önemseniyor mu?

Ataması yapılmayan öğretmenlerden, belki de en fazla yığılmanın yaşandığı alan “Sosyal bilgiler öğretmenliği” alanıdır.

 

Sosyal bilgiler öğretmenleri, 2013 KPSS’ye, 20 bin civarında mezunla girmiş; 2012 yılında, 4+4+4 eğitim reformunun getirdiği yenilikler(!) arasında olan 5.sınıfların ortaokullara devredilmesi sonucu  oluşan sınıf öğretmenliği fazlalığının eritilmesi için yan alana geçiş uygulaması sonucu bu alana 2728 sınıf öğretmeni geçmiş; Ağustos 2013 atamalarında sosyal bilgiler alanına 1761, ek atamalarda ise 83 olmak üzere toplam 1884 kadro verilmiştir. Yan alana geçiş konusunun ne kadar yanlış olduğunu her yazımızda belirttik. Sosyal Bilgiler alan sınavında sorulan soruların konu başlıklarına bakıldığında bu yanlışlık daha açık görülebilir. Sosyal bilgiler alan sınavında sorumlu olduğu konular şu şekildedir; “tarih, coğrafya, siyaset bilimi, sosyal bilimlerin temelleri, sosyal psikoloji, arkeoloji, antropoloji, sosyoloji felsefe, ekonomi, bilim teknoloji ve sosyal değişme, sanat ve estetik, insan ilişkileri ve iletişim, günümüz dünya sorunları, sosyal proje geliştirme.”

 

Sosyal Bilgiler dersi 5-6-7. sınıf bazında haftalık 3 saati olan bir branş olmakla birlikte konuların tam olarak yetiştirilemediği bir derstir. Alanın uzmanları, kazanımları tam bir şekilde gerçekleştirmek için ders süresinin 1 saat arttırılmasını, bu derse de, en az Türkçe, Fen ve Teknoloji, Matematik ve İngilizce dersine verilen önem ve ders süresi kadar zaman ve önemin verilmesi gerektiğini ifade ediyorlar.

 

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin okutmakla sorumlu oldukları “İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin” içerdiği konulara bakıldığında, haftada sadece 2 ders saatine sığdırılmaya çalışılan, ancak yılsonuna konuları yetiştirilemeyen bir ders olduğu görülecektir. Bu dersin de haftalık ders saatinin arttırılması düşünülmelidir.

 

4+4+4 eğitim reformu öncesi 8.sınıf ders çizelgesinde yer alan “Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi” dersi, yapılan değişiklik doğrultusunda, ilkokul 4.sınıfın çizelgesine aktarılmıştır. Yapılan bu değişikliğin yanlış olduğu kanaatindeyiz. Çünkü bu ders yasama, yürütme, yargı, demokrasi ve vatandaşlık gibi soyut konuları içerdiği; oysa pedagojik açıdan 4.sınıf öğrencilerinin henüz somut işlemler döneminde olduğu görülecektir. Soyut işlemler dönemindeki 8.sınıf öğrencilerine uygun olan bu ders, hangi eğitim stratejisine dayanılarak 4.sınıf düzeyine indirilmiştir, anlaşılamamaktadır. Eğer iddia edildiği gibi, bu dersle vatandaşlık bilincinin daha erken yaşlarda verilmesi isteniyorsa, dersin 5, 6,7, ve 8.sınıf ders çizelgelerine eklenmesi gerçekleştirilebilir. 20 binden fazla mezunu olduğu halde “Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi” dersinin Sosyal bilgiler öğretmenlerinden alınması mağduriyeti bir kat daha arttırmıştır. Yapılan yanlış uygulamadan bir an önce geri dönülmesi, Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersinin, bu konular için eğitim almış Sosyal Bilgiler öğretmenlerine iade edilmesi gerekmektedir.

 

MEB tarafından yapılacak olan merkezi yazılı sınav alanlarından biri ve olan ve en az diğer alanlar kadar önemli olan sosyal bilgiler dersine önem verilip verilmediği, yukarıda sıraladığımız sorunların giderilme derecesiyle doğru orantılı olacaktır.

Önceki ve Sonraki Yazılar