TRT Kuruluş Yönetmeliği değişti

TRT Kuruluş Yönetmeliği değişti

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (n), (o), (ö), (p), (r), (s), (ş) ve (t) bentleri ile aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“n) Kurum personelinin, bağlı kanallar ile ilgili olarak yurt dışına görevli gönderilmesine ilişkin yazıları hazırlamak ve takip etmek,

o) Bağlı kanallar ile ilgili yurt dışında kurulan çalışma ofislerinin kurumsal yazışmalarını yürütmek,

ö) Doğrudan yayın ve yapımda kullanılacak, yurt içi ve yurt dışı yayınların yerine getirilebilmesi için gerekli olan yazılım, donanım, teçhizat, mal ve hizmet alımını ve/veya kiralanmasını ilgili mevzuat uyarınca gerçekleştirmek, planlamasını yapmak, ilgili birimle koordineli olarak cihazlar ile ilgili eğitimler vermek,

p) Doğrudan yayın ve yapımda kullanılacak her türlü aktif, pasif ağ ve bilişim cihazlarını; dönüştürücüleri, yazılım ve uygulamaları, DNS, FTP, SFTP ve IP tahsisi gibi alımları ilgili mevzuat uyarınca gerçekleştirmek, yapmak, yaptırmak, kiralamak, işletmek veya işletilmesini sağlamak,

r) Sayısal yayınlarla ilgili iletim sistemlerindeki teknik gelişmeleri izlemek, teknoloji geliştirmek, teknik etütler yapmak, plan ve projeleri hazırlamak, bu konularda Kurum tarafından uygulanacak standart ve esasları belirlemek,

s) Kurumun sosyal medya stratejisini hazırlamak, uygulamak, uygulamasını takip etmek,

ş) Yayın ve yapımda kullanılacak internet ve intranet erişimi data hattı, kurulumu, kiralanması ve bakımı gibi gerekli her türlü mal ve hizmet alımını ilgili mevzuat uyarınca gerçekleştirmek,

t) Yayın ve yapımda kullanılacak bilgi ve iletişim ağ güvenliğini sağlamak, güvenlik tedbirleri oluşturmak, siber saldırılara karşı gerekli önlemleri almak.

(2) Birinci fıkranın (ö), (p), (r), (s), (ş) ve (t) bentlerindeki mal ve hizmet alımlarının doğrudan yayın ve yapımla ilgisi Televizyon Dairesi Başkanlığınca belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Yabancı dilde yayın yapan televizyon kanalları personelinin yurt dışına görevlendirilmesine ilişkin iş ve işlemlerin söz konusu kanalların bağlı olduğu daire başkanlığınca yürütülmesi kaydıyla Genel Müdürlük tarafından belirlenecek esaslar kapsamında Kurumun diğer personelinin yurt dışına görevli gönderilmesine ilişkin yazıları hazırlamak ve takip etmek,”

“f) Yabancı dilde yayın yapan televizyon kanallarının yurt dışı ofisleriyle ilgili yazışmaları söz konusu kanalların bağlı olduğu daire başkanlığınca yürütülmesi kaydıyla yurt dışı büroları ile ilgili diğer kurumsal yazışmaları yürütmek,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (i) bendinin sonuna “ilgili hususlarda İç Yapımlar Koordinatörlüğü ile koordineli şekilde çalışmak,” ibaresi eklenmiş ve (k) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“ğ) Ana kumanda, uydu yer istasyonu, Eurovision Merkezi, devamlılık stüdyoları ve yurt içi ve yurt dışı program iletim sistemlerinin işletme ve bakımı ile naklen yayın araçları, uplink araçları ve program yayın stüdyolarının projelendirilmesi, imalatı, montesi, monte edilen parçaların ayrılması, ihale edilmesi, yaptırılması, kabulü ve işletilmesine hazır hale getirilmesini ilgili mevzuat uyarınca yapmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ı) ve (i) bentleri eklenmiştir.

“ı) Naklen yayın araçları, uplink araçları, program yayın stüdyolarının planlamasını ve yayına yönelik işletmesini yapmak,

i) Naklen yayınlarla ilgili yurt içi ve yurt dışı her türlü ihtiyacı, ilgili birimlerle koordine ederek karşılanmasını sağlamak.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/10/2009

27382

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/11/2010

27748

2-

25/06/2011

27975

3-

15/10/2011

28085

4-

22/09/2012

28419

5-

18/05/2013

28651

6-

12/12/2013

28849

7-

13/5/2014

28999

8-

19/09/2014

29124

9-

21/10/2014

29152

10-

19/11/2014

29180

11-

26/12/2014

29217

12-

11/02/2015

29264

13-

21/02/2015

29274

14-

11/05/2015

29352

15-

5/6/2015

29377

16-

15/7/2015

29417

17-

6/8/2015

29437

18-

28/8/2015

                                        29459 (3. Mükerrer)

19-

7/12/2015

                                        29555 (Mükerrer)

 

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.