Yayın İlkeleri

İnternet Bilinci Geliştirme:
TurkiyeEgitim.Com, internet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst düzeyde faydalanılması amacıyla bilgilendirici ve eğitici yayınlar yapar.

Bilgi ve DokümanKullanımı:
TurkiyeEgitim.Com, aksi sabit olaylarla ilgili haberi düzeltmeyi, gerekirse haber, fotoğraf ve görüntüyü yayından kaldırmayı taahhüt eder.

Çok Seslilik ve Katılımcı Yayıncılık:
TurkiyeEgitim.Com, okuyuculara görüşlerini kamuoyu ile paylaşma fırsatı sunar, farklı görüşleri ve konu ile ilgili tüm bakış açılarını yansıtır.

Cevap Hakkına Saygı:
TurkiyeEgitim.Com, iddia ve ithamlara karşı, taraflara cevap hakkını en hızlı ve doğru biçimde kullanma fırsatı sunar.

Önyargısız Yaklaşım:
TurkiyeEgitim.Com, haberin araştırılmasından sunumuna kadar her aşamasında önyargılardan arınmış, saplantısız bir yaklaşım sergiler.

Öncü olmak:
TurkiyeEgitim.Com, internet haberciliğinin özündeki sürekli değişim ve gelişim sürecini destekler ve öncülük eder.

Güvenilirlik:
TurkiyeEgitim.Com, kendine duyulan güvenin sorumluluğunu üstlenir ve bu güveni korumak için çalışır.

TurkiyeEgitim.Com, basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.