1. HABERLER

  2. İLAN

  3. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

 

1. Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör) alınacaktır.

2. Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş)  ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3. Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört)  takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

4. Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek İslami İlimler Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı kadrolarına başvuran adaylar Personel Daire Başkanlığına, diğerleri İlgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5. Başvuracak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7. Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

9. Başvuru adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No:3 Kat :1 Ulus/ANKARA

(*)Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**)Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara (Tıbbi Biyoloji Doçent Kadrosu ve Biyoistatistik ve Tıp Bilişim Yardımcı Doçent kadrosu Hariç) başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı / Alanı

Ünvanı

Derecesi

Adet

Açıklama

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Profesör

1

1

 

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Yardımcı Doçent

4

1

Şirketler Topluluğu Hukuku

alanında karşılaştırmalı çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Doçent

1

1

Doğrusal olmayan sistemlerin

analizi konusunda deneyimli olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri/Din Sosyolojisi

Yardımcı Doçent

2

1

Mezheplerin sosyolojik alt yapıları

konusunda çalışmalar yapmış olmak

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Profesör

1

1

Kur'an ilimleri ve Tefsir alanında

çalışmaları olmak

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Profesör

1

1

Kur'an'ın çağdaş tefsiri alanında

 çalışmaları olmak

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Doçent

2

1

Kur'an kıraat ilimleri ve Tefsir

konularında çalışmaları olmak

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Yardımcı Doçent

3

2

Osmanlı dönemi müfessirleri konularında

 çalışma yapmış olmak

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Profesör

1

1

Hadis - Tasavvuf ilişkileri konularında

 çalışmaları olmak

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent

2

1

İslamda aile ve ceza hukuku alanlarında

çalışmalar yapmış olmak

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

Profesör

1

1

İslam epistemolojisi ve ontoloji

 konularında çalışmaları olmak

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagati

Profesör

1

1

Arap Dilbilgisi, Arap edebiyatı ve

Arapça süreli yayınlar üzerinde çalışmalar

 yapmak

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Doçent

2

1

Ahlak felsefesi ve İslam düşüncesi –

Batı düşüncesi alanlarında mukayeseli

çalışmaları olmak

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Profesör

1

1

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eğitim

 kurumları ve din eğitimi alanlarında

çalışma yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

Orta kulak hastalıklarıyla ilgili patofizyolojikçalışmaları olmak,

ileri endoskopik sinüs cerrahisi konusunda

deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

Rinoloji ve otoloji alanında deneysel

 çalışmaları olmak, maksillofasiyal cerrahi konusunda deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

Retina dekolman cerrahisi, multipl 

skleroz’daüveit ve kripton lazer

 konularında çalışmaları ve deneyimi

olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

Retraktif cerrahi konusunda deneyimli

olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji veReanimasyon

Yardımcı Doçent

3

1

Rejyonel anestezide ultrason kullanımı

veEnteral-parenteral nütrisyon 

konusunda klinik deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Yardımcı Doçent

4

1

Ürogenital ve moleküler patoloji konusunda deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

1

Nörovasküler cerrahi konusunda deneyim

sahibi olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Hematoloji yan dal uzmanı olmak,Kemoteropötiklerin organ

 toksisitesiyle ilgili deneysel çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Nefroloji yan dal uzmanı olmak, Siklosporinnefrotoksisitesi 

ile ilgili deneysel çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk nörolojisi yan dal uzmanı olmak, SSPE konusunda deneyim ve çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Hidrojen sülfürün özafagus alt sfinkterielektiriksel

alan uyarısı aracılı nörojenikkasılma yanıtlarına etkisi ile ilgili deneysel çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

Enzim karakterizasyonu ve tümör ilişkilitransmembran proteinleri üzerine çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik 

ve Tıbbi Bilişim

Yardımcı Doçent

3

1

Karma Rash modelleri konusunda çalışmaları olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

 

Yardımcı Doçent

1

1

Uluslararası göç konusunda çalışmaları olmak, sosyal politika ve çocuk sosyolojisi konusunda deneyimi

 ve çalışmaları olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık İşletmeciliği Yöneticiliği

 

Doçent

1

1

Hastane yönetimi ve sağlık ekonomisi konusunda çalışmaları olmak

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Doçent

2

1

Yerel Yönetimlerde ve kar amacı gütmeyen sektör üzerine doktora ve akademik çalışma yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Hukuk Bilimleri

Yardımcı Doçent

4

1

Hukuk-Siyaset İlişkileri, Anayasa ve Türk Siyasal hayatı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı

Türk Müziği

Klasik Türk Musikisi Ana Sanat Dalı

Yardımcı Doçent

2

1

Duygusal zekanın müzik eğitimine etkisi ve koro çalışmaları konusunda deneyimli olmak.

 

Duyurulur.

8001/1-1

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.