1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.

A+A-

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı'nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A- PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir) , yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- Adayların Başlıca Araştırma Eserini dilekçeleri ile yayın listelerinde belirtmeleri gerekmektedir.

B- DOÇENT ; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

C - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kriterlerine göre Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına ilişkin yabancı dil belgelerini, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- 6 ay veya daha fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını yada 6 aydan daha az yükümlülükleri kaldığını belgelendirmeleri zorunludur.

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar. Başvuruda bulunacak adaylar sadece bir kadroya başvurabilirler.

Birimi

Bölüm/ Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Kad.

Der.

Açıklama

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bil. Böl./ Halk Sağlığı

Profesör

1

1

Kanser sürveyansı ve kanser epidemiyolojisi alanında uluslararası işbirlikli çalışmalar yapmış olmak.

Dahili Tıp Bil. Böl./ Adli Tıp

Doçent

1

1

Alevsiz Atomik Absorbsiyon Spektrofotometri ile ilgili çalışması olmak.

Cerrahi Tıp Bil. Böl./ Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

1

Nativ ve protez kalp kapak endokarditleri cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

Cerrahi Tıp Bil. Böl./ Göğüs Cerrahisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Göğüs Duvarı tümörleri konusunda çalışması olmak.

Dahili Tıp Bil. Böl./ Göğüs Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Endobronşial ultrasonografi (EBUS) tecrübesi ve bu alanda yayını olmak.

Necatibey Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğit. Böl./ Müzik Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Müzik Eğitimi alanında almış olup, Müzik Eğitimi ve Piyano Eğitimi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Eğitim Bil. Böl./ Eğitim Yönetimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olup, Okul İklimi ile ilgili çalışmaları olmak.

Matematik ve Fen Bil. Böl./ İlköğretim Matematik Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Matematik alanında almış olup, Kenmotsu Manifoldlar ve katlı Çarpım Manifoldları ile Altmanifoldları konularında çalışmaları olmak.

Matematik ve Fen Bil. Böl./ Biyoloji Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Biyoloji Eğitimi alanında almış olup, Biyoteknoloji-Genetik Eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Matematik ve Fen Bil. Böl./ Kimya Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Kimya Eğitimi alanında almış olup, Madde miktarıyla ilgili semantik hatalar üzerine çalışma yapmış olmak.

Türkçe ve Sos. Bil. Eğit. Böl.

Türk Dili ve Ed. Eğit.

Doçent

1

1

Yeni Türk Edebiyatı alanında Doçentliğini almış olup, Çocuk ve Gençlik Dergileri ile ilgili çalışmaları olmak.

Eğitim Bil. Böl./ Rehberlik ve Psikolojik Danış.

Doçent

1

1

Eğitim Programları ve Öğretim alanında Doçentliğini almış olmak.

Eğitim Bil. Böl./ Rehberlik ve Psikolojik Danış.

Doçent

1

1

Türkçe ve Sos. Bil. Eğit. Böl.

Sosyal Bil. Eğit.

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora yapmış olup, Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinin Öğretim Becerileri üzerine çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Böl./

İktisadi Geliş.ve Ulu. İktisat

Doçent

1

1

İMF Politikaları ile ilgili çalışmaları olmak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Böl. Uluslararası Finansman

Doçent

1

1

Risk Odaklı İç Denetim, Bağımsız Denetim, Muhasebe Manipülasyonu alanlarında çalışmaları olmak.

Siyaset Bil.ve Kamu Yön. Böl.

Siyaset ve Sosyal. Bil.

Doçent

1

1

Kamu Yönetimi alanında Doçent unvanını almış olup, Anayasa Referandumu konusunda çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bil. Böl./ Kelam ve İslam Mez. Tar.

Doçent

1

1

İmam Maturidi ve Ebü'l-Berekat, En-Nesefi gibi Maturidi alimler üzerinde çalışmaları olmak.

Temel İslam Bil. Böl./ Hadis

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Felsefe ve Din Bil. Böl./ İslam Felsefesi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

İnsan doğası üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Müh. Böl/ Yapı

Doçent

1

1

Doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanında almış olup, Yapı malzemesi ve cam ve plastik atıklarının çimento harcı üretiminde değerlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak.

Jeoloji Müh. Böl./ Maden Yatakları ve Jeokimya

Doçent

1

1

Masif sülfid ve krom cevherleşmeleri hakkında çalışmaları olmak.

Makine Müh. Böl./Enerji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Biyodizel ve İçten Yanmalı Motorlar konularında çalışmalar yapmış olmak.

Gıda Müh. Böl./Gıda Bilim

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Gıda Mikrobiyolojisi, Laktik asit bakteri izolasyonu ve indentifikasyonu ile biyofilm oluşturma yetenekleri konusunda çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya Böl./Analitik Kimya

Profesör

1

1

Zeytin ve gıda örneklerinde ardışık element fraksiyonlaması konusunda çalışmaları olmak.

Sosyoloji Böl./ Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Profesör

1

1

Gençlik ve Gönüllülük Sosyolojisi alanlarında yayın ve proje çalışmaları yapmış olmak.

Fizik Böl./ Katıhal Fiziği

Doçent

1

1

Nitrür tabanlı heteroeklem yapıların iletim özellikleri konusunda çalışmaları olmak.

Kimya Böl./ Anorganik Kimya

Doçent

1

1

Geçiş metal komplekslerinin kristal yapıları, termal özellikleri, antikanser, antimikrobiyal ve DNA etkileri konularında çalışması olmak.

Kimya Böl./ Biyokimya

Doçent

1

1

Doktorasını Biyokimya Anabilim Dalında yapmış olup, Perilendiimid türevlerinin sentezi ile ilgili çalışmaları olmak.

Kimya Böl./ Analitik Kimya

Doçent

1

2

Yenilebilir yağlarda matriks eliminasyonu ve kemometri konusunda çalışmaları olmak.

Coğrafya Böl./ Fiziki Coğrafya

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Doktorasını Jeoparklar konusunda yapmış olmak.

Psikoloji Böl./ Endüstri/Örgüt Psikolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Küçük gruplarda yaratıcılık konularında çalışmaları olmak.

Veteriner Fakültesi

Besin Hijyeni ve Tek. Böl./Veteriner Halk Sağlığı

Profesör

1

1

Gıda Mikrobiyolojisi ile veteriner gıda hijyeni ve teknolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Klinik Bil. Böl./ Veterinerlik İç Hastalıkları

Doçent

1

1

D vitamininin immun fonksiyonları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak San. Böl./

Gastronomi ve Mutfak San.

Profesör

1

1

Doçentliğini Turizm alanında almış olup, Gastronomi ve menü mühendisliği alanında çalışmaları olmak.

Gastronomi ve Mutfak San. Böl./

Gastronomi ve Mutfak San.

Doçent

1

1

Konaklama İşletmelerinde Sendikaların Hizmet Kalitesine Etkileri konusunda çalışma yapmış olmak.

Turizm Reh. Böl./ Turizm Rehberliği

Doçent

1

1

Turizm Rehberliği alanında çalışmaları olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğit. ve Spor Eğit. Böl./ Beden Eğit. ve Spor Eğit.

Profesör

1

1

Öğretmenlik Mesleği, Sporda Şiddet, İş Doyumu, Sosyal Medya konularında çalışmaları olmak.

Burhaniye

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak San. Böl./

Gastronomi ve Mutfak San.

Profesör

1

1

Doçentliğini Turizm alanında almış olup, Toplu Yemek Üretimi ile ilgili çalışması olmak.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.