Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Dinçer Darbesi!

Fatih Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini ve BT araçlarının öğrenme ve öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edecek şekilde derslerde etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla uygulamaya konulmuştur.

 

Fatih Projesi, uygulama planı doğrultusunda öncelikle ortaöğretim okullarında başlamış ve diğer okullara da erişim sağlanacak şekilde devam etmektedir. Projede kullanılacak araç, donanım ve ders içeriklerinin öğretmen ve öğrenciler tarafından etkin bir şekilde kullanımı amacıyla bilişim teknolojileri alanında rehberlik ihtiyacı ortaya çıkmıştır. MEB, bu ihtiyacı karşılamak amacıyla, Eski Bakan Ömer Dinçer döneminde, 28 Eylül 2012 tarihinde “Bilişim Teknolojileri Rehberlik Görevi” konulu bir yazı yayınlamıştır. Bu yazıya göre, Fatih Projesi kapsamında donanım kurulumu tamamlanan veya işler durumda BT sınıfı bulunan örgün eğitim kurumlarında, BT Rehber öğretmeni görevlendirmesi yapılacaktır. Görevlendirilen bu öğretmenler, okullarda var olan ders görevini yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu görev yerine getirecektir.

 

Buraya kadar planlanan süreçte herhangi bir sorun yok. İşleyiş olması gerektiği gibi yürüyor, gibi gözüküyor. Ancak, yazının devamında, BT rehber öğretmenlerinin ne şekilde görevlendirileceği ile ilgili süreç ortaya çıkmaya başlayınca, asıl sorun ortaya çıkıyor. MEB, her konuda ve her öğretmen atamasında/görevlendirmesinde yaptığı gibi, BT rehberliği görevlendirmesi alanında da, alanı BT olan kadrolu öğretmen görevlendirmesi yapmak yerine bakın nasıl bir yol izliyor; BT rehberliği görevi, BT öğretmenleri tarafından yürütülür, belirlemesi yapıldıktan sonra, BT öğretmeni bulunmaması veya ihtiyacın BT öğretmeni tarafından karşılanamaması durumunda kendi branşlarında ders açığı oluşturmayacak şekilde sırasıyla istekli diğer branş öğretmenlerinden görevlendirme yapılması yoluna gidiliyor. Bu görevlendirmede branş önceliği de şu şekilde belirlenmiş;

 

-Mezuniyet alanı itibarı ile BT öğretmeni olarak atanabilecek olanlar,

-BT Formatör Öğretmenliğini 6 ay süreyle yürüttüğünü belgeleyenler,

-BT rehber öğretmenliği kursunu başarı ile tamamladığını belgelendirenler,

-BT formatörlüğü kursunu 180 saat olarak tamamlayanlar,

-BT alanında doktora yapanlar,

-BT alanında tezli ya da tezsiz yüksek lisans yapanlar.

 

BT rehber öğretmenliği görevlendirmesi için açılacak kurs ise işin püf noktasını oluşturuyor. MEB’in hizmetiçi eğitim faaliyetleri arasında yapılması planlanan kurs 100 saat olarak planlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

 

MEB’in başka bazı branşlarda ve ücretli öğretmen görevlendirmelerinde izlediği ve bundan sonraki süreçlerde de izleyeceğini düşündüğümüz esnek çalışma yöntemlerini eğitim alanında uygulamaya koyma mantığını en açık şekilde göstermesi anlamında, BT rehber öğretmeni görevlendirmesi süreci kötü bir örnek olarak karşımızda durmaktadır.

 

Eylül atamalarının yapılmasından sonra 3200 civarında BT öğretmeni açığı olduğu düşünülmektedir. Ancak norm kadro güncellemelerinin yapılmakta olduğu, içinde bulunduğumuz süreçte, yeni lise ve ortaokulların açılması, öğrenci sayılarının artması gibi nedenlerle BT öğretmenliği alanında, norm kadro açığının daha fazla olacağı ortadadır.

 

MEB, Fatih projesi kapsamında, önem verdiği BT rehber öğretmenliği görevlendirmesini, ekonomik gerekçelerle, başka branşlardan 100 saatlik hizmetiçi eğitim kursu almış öğretmenlerle karşılamak yerine, BT alanında lisans eğitimi almış, branşının uzmanı BT öğretmenleriyle karşılamalıdır. Bunun için de yapılması gereken ilk iş, BT öğretmeni norm kadro açığını şubat atamasıyla karşılamak ve okullarda BT rehber öğretmenliği kadrosu ihdas etmektir.

 

MEB, Eski Bakan Ömer Dinçer’in uygulamaya koyduğu birçok icraattan geri adım atmaya başlamıştır. Esnek çalışma yöntemlerinin, eğitim alanına uygulanmasını kendisine rehber edinen eski Bakan Ömer Dinçer’in, BT rehber öğretmenliği konusundaki bu alan dışı görevlendirme uygulamasının da, zaman geçirilmeden yürürlükten kaldırılması gerekmektedir. BT rehber öğretmenliği görevi, alanında eğitim almış, lisans mezunu kadrolu BT öğretmeni ataması yapılarak yerine getirilmelidir.

Önceki ve Sonraki Yazılar