Eğitimi Eğitimciler Yönetsin

2010 yılında MEB bütçesinden yatırımlara ayrılan pay yüzde 6.32. Eğitime ayrılan payın düşük olmasından dolayı okulların kendi yağıyla kavrulmak zorunda kalıyor. Bu da öğretmenin veliyle para ilişkisine girmek zorunda kalması sonucunu doğuruyor. Türkiye'de her 4 okuldan 3'ü, yakacak, elektrik, su ödeneği gibi ödenek sıkıntısı çekiyor.

2010 -2011 eğitim öğretim yılına yeni başladığımız bugünlerde eğitim alanında yaşanan birçok sorunu da yeniden yaşamaya başladık.

Okullarımızda birçok branş düzeyinde çeşitli nedenlerle öğretmen görevlendirilmeleri yanlış yapılmaktadır.

Sınıflarda öğrenim görecek öğrencilerin belirlenmesinde ciddi sıkıntılar vardır.

Okullarda çalışacak temizlik ve güvenlik personeli bulunmasında sorunlar vardır.

Personelleri çalıştıracak düzeyde kaynak bulunmasında sorunlar vardır.

Öğretim düzeyini arttırıcı kaynak ve materyallerin temin edilmesinde sıkıntılar vardır.

Vardır, vardır, vardır…

Aslında yaklaşık 15 milyon öğrencinin olduğu ülkemizde birçok sorunun olmasını normal karşılamak gerekir. Fakat normal olmayanın bu sorunlara çözüm üretmesi gereken asıl kişilerin yani eğitimcilerin reel anlamda çözüm sürecine dahil edilmemesidir.

Evet eğitimcilerin eğitim sorunlarına ilişkin yaklaşımları ve çözümlemeleri yeterince dikkate alınmıyor. Eğitime ilişkin birçok uygulama eğitim dışından yönetiliyor.

Yukarıda belirttiğimiz sorunlara ilişkin yaklaşımlarda olması gereken eğitimciler, yalnızca belirli kalıpların içerisinde kalan uygulayıcılar olmaktan öte gidemiyorlar.

Eğitim sorunlarını yaşayan ve süreci çok iyi bilen öğretmenler, eğitim yöneticileri ve diğer eğitim çalışanlarının gerek yerel gerekse ulusal düzeyde belirlenen eğitim politikalarına biran önce aktif olarak katılmaları gerekmektedir.

Bizim yaklaşımımızda tamamen eğitimcilerin eğitim politikalarını belirlemeleri gerektiğini söylemiyoruz. Öğrenciler, veliler ve eğitim çevresinde bulunan diğer kesimlerinde eğitimin şekillenmesinde katkıları önemlidir. Fakat biran önce eğitimcilerin eğitim yönetimi sürecinde eğitim yöneticileri olarak esas yerlerini almaları gerekiyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar