FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ; 20 YILDA 29 KADRO!

Sayıları 350 bini bulan ve her geçen gün artan, atanamayan öğretmenlerin yaklaşık on bin kadarı üniversitelerin “Fransızca Öğretmenliği” mezunlarından oluşuyor.

2012-2013 Öğretim yılında ülkemizin köklü ve saygın üniversitelerinden olan Marmara, Dokuz Eylül, Hacettepe, Anadolu, Uludağ, Gazi, 19 Mayıs, Çukurova ve İstanbul Üniversitelerine bağlı eğitim fakültelerine toplam 467 öğrenci alındı.

Buna karşılık, belki inanmayacaksınız ama son yirmi yılda Fransızca öğretmenliği mezunlarından öğretmen olarak atananların sayısı sadece 29.

Bu durum öğretmen yetiştirme politikasının ne kadar plansız olduğunun açık bir göstergesi.

 

Konunun biraz daha ayrıntısına girildiğinde, aslında bugün bile atanamayan Fransızca öğretmenlerinin sorunlarına bir çözüm üretilebilir. Şöyle ki;

İlk olarak, halen yürürlükte olan “Anadolu Liseleri” ve “Fen Liseleri” ders çizelgesinde 2 saat seçmeli yabancı dil dersi vardır. Bu dersler genellikle öğretmeni olan İngilizce branş öğretmenleri tarafından okutulmaktadır.

 

Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığının 31 Ağustos 2012 tarih ve 2012/37 sayı ile yürürlüğe giren “Seçmeli Dersler” konulu genelgede ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında okutulacak seçmeli dersler belirlenmiştir.

 

Bu genelgeye göre, ilköğretim okullarının 5,6,7 ve 8.sınıflarında haftada 2’şer saat; İmam-Hatip Ortaokullarının 5,6,7 ve 8.sınıflarında haftada 2’şer saat yabancı dil dersi, ayrıca bütün ortaöğretim okullarında da haftada 2 saat Alman Edebiyatı, 2 saat İngiliz Edebiyatı dersleri okutulacaktır.

 

Buna göre, Anadolu ve Fen liselerinde varolan 2 saatlik seçmeli dil dersi,  pekala Fransızca dersi olarak seçilebilir. Bu seçimin yapılmasıyla açığa çıkan İngilizce ve Almanca öğretmenleri, yeni yürürlüğe giren seçmeli dersler olan İngiliz ve Alman Edebiyatı derslerine kaydırılabilir. Çünkü bir şeyi düzeltirken, başka bir şeyi bozmak olumsuz sonuçlar yaratabilir.

Yani Fransızca öğretmenlerine alan açalım derken, İngilizce öğretmenleri için yeni bir sorun çıkarmak doğru olmayacaktır.

 

Bu pratik ve bugünden yarına uygulanabilecek çözümlerin yanında, en uygun ve kalıcı çözüm Fransızca öğretmenlerinin giderek artan bir oranda, atamalarının yapılmasıdır.

 

Bu durumda şu soru akıllara gelebilir.

Fransızca Öğretmeni norm kadrosu yokken nasıl atama yapılabilir?

Bilindiği gibi, öğretmen norm kadroları öğrenci sayısı baz alınarak, okul müdürlükleri tarafından belirlenmektedir. Bu öğretim yılı sonunda norm kadrolar belirlenirken, seçmeli dil derslerinin “Fransızca Dil Dersi” olarak seçilmesi sağlanabilir. Her ne kadar “seçmeli dersler öğrenciler tarafından seçilir” denilse de, uygulamada okul müdürlüklerinin bu konuda ne kadar belirleyici olduğu bilinmektedir.

 

Fransızca öğretmenlerinin sorunu gerçekten can alıcıdır ve çözümü de sanıldığı kadar zor değildir.

Yeter ki, sorunu çözmeye niyet edilsin.

Önceki ve Sonraki Yazılar