1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

A+A-

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 22 Mayıs 2019 - 14 Haziran 2019 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ'ye göre atama yapılacaktır.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri_2019basvurukosullari) ve atama kriterlerini (https://www.hacettepe.edu.tr/ akademik/atama-kriterleri_2019) sağlamaları gerekmektedir. Ancak Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşuldur, kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no'lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.

Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin Öğretim Üyesi için ilgili maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen "Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi"ne sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu, Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde, dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ayrıca, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

İlan olunur.

FAKÜLTE/ENSTİTÜ/MYO

ANABİLİM DALLARI

KADROUNVANI

KADRO SAYISI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

  

Periodontoloji

Dr. Öğr. Üyesi (2)

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ

  

Biyokimya

Profesör (3)

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

  

Klinik Psikoloji

Profesör (4)

1

Türk Halkbilimi

Profesör (5)

1

Yakınçağ Tarihi

Profesör (6)

1

Uygulamalı Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi (7)

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

  

Alman Dili Eğitimi

Profesör (1)(8)

1

Eğitim Yönetimi

Profesör (9)

1

Türkçe Eğitimi

Profesör (10)

1

İngiliz Dili Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi (1)(11)

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Dr. Öğr. Üyesi (12)

2

FEN FAKÜLTESİ

  

Zooloji

Profesör (13)

1

Genel Biyoloji

Dr. Öğr. Üyesi (14)

2

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

  

Seramik ve Cam

Profesör (15)

1

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doçent (16)

1

Resim

Dr. Öğr. Üyesi (17)

1

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

  

Psikiyatri Hemşireliği

Doçent (1)(18)

1

Halk Sağlığı Hemşireliği

Dr. Öğr. Üyesi (1)(19)

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

  

İktisat Teorisi

Profesör (1)(20)

1

Örgütsel Davranış

Profesör (1)(21)

1

Üretim Y önetimi

Doçent (1)(22)

1

Mali Hukuk

Dr. Öğr. Üyesi (23)

1

Muhasebe Finansman

Dr. Öğr. Üyesi (1)(24)

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  

Endüstri Mühendisliği

Profesör (1)(25)

1

Geoteknik

Profesör (1)(26)

1

Elektronik

Doçent (1)(27)

1

Temel İşlemler ve Termodinamik

Doçent (1)(28)

1

Cevher Hazırlama

Dr. Öğr. Üyesi (1)(29)

1

Hidrojeoloji

Dr. Öğr. Üyesi (30)

1

Matematiksel Fizik

Dr. Öğr. Üyesi (1)(31)

1

Proses ve Reaktör Tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi (1)(32)

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

  

Dil ve Konuşma Terapisi

Profesör (33)

1

Beslenme Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi (34)

1

Odyoloji

Dr. Öğr. Üyesi (35)

1

TIP FAKÜLTESİ

  

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör (1)(36)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör (1)(37)

1

Halk Sağlığı

Doçent (1)(38)

1

Nöroloji

Doçent (1)(39)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi (1)(40)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi (1)(41)

1

İç Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi (1)(42)

1

Tıbbi Patoloji

Dr. Öğr. Üyesi (1)(43)

1

AŞI ENSTİTÜSÜ

  

Aşı Teknolojisi

Doçent (44)

1

Aşı Teknolojisi

Dr. Öğr. Üyesi (45)

1

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  

Biyomühendislik

Dr. Öğr. Üyesi (46)

1

Nanoteknoloji ve Nanotıp

Dr. Öğr. Üyesi (47)

1

NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ ENSTİTÜSÜ

  

Nörolojik Temel Bilimler

Profesör (48)

1

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  

Kök Hücre Bilimleri

Profesör (49)

1

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

  

Bale

Dr. Öğr. Üyesi (50)

1

Piyano

Dr. Öğr. Üyesi (51)

1

BAŞKENT OSB TEKNİK BİLİMLER MYO

  

İnşaat Teknolojisi

Dr. Öğr. Üyesi (52)

1

AÇIKLAMALAR

1 - Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/ akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2 - Periodontoloji uzmanı olmak, periodontal radyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak. 3 - Eczacı olmak, Biyokimya alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını

Temel Biyokimya alanında almış olmak ve kardiyak fibroz alanında çalışmalar yapmış olmak.

4 - Psikoloji alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak, Doçent

unvanını Klinik Psikoloji alanında almış olmak. Klinik Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

5 - Türk Halk Bilimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

6 - Doçent unvanını Yakınçağ tarihi alanında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış

olmak.

7 - Psikoloji alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak,

Uygulamalı Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

8 - Doçent unvanını Alman Dili Eğitimi alanında almış olmak ve Alman Dili eğitiminde

okuma stratejileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

9 - Eğitim Yönetiminin felsefi ve tarihsel temelleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

10 - Doçent unvanını Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi alanında almış olmak, derleme

dilbilim alanında çalışmalar yapmış olmak.

11 - İngiliz Dili Eğitimi alanında Doktora derecesine sahip olmak ve sınıf içi etkileşimi alanında çalışmalar yapmış olmak

12 - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Doktora derecesine sahip olmak.

13 - Kuş ekolojisi ve biyocoğrafyası alanında Doktora derecesine sahip olmak,

filocoğrafya alanında çalışmalar yapmış olmak.

14 - Biyoloji alanında Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak, hayvan fizyolojisinde

kök hücre alanında çalışmalar yapmış olmak.

15 - Seramik alanında Doktora/Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak.

16 - Lisans derecesini İç Mimarlık alanında almış olmak, Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi

alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını İç Mimarlık alanında almış olmak.

17 - Resim Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak, baskı resim

alanında çalışmalar yapmış olmak.

18 - Hemşirelik alanında Lisans derecesine sahip olmak, Psikiyatri Hemşireliği alanında

Doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Psikiyatri Hemşireliği alanında almış olmak.

19 - Hemşirelik alanında Lisans derecesine sahip olmak, Halk Sağlığı Hemşireliği

alanında Doktora derecesine sahip olmak.

20 - İktisat alanında Doktora derecesine sahip olmak.

21 - Genel İşletme alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Yönetim

ve Strateji alanında almış olmak, örgütsel davranış ve davranışsal finans alanında çalışmalar yapmış olmak.

22 - Doçent unvanını Üretim ve Operasyon Yönetimi alanında almış olmak, tedarik zinciri ve lojistik yönetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

23 - Maliye alanında Doktora derecesine sahip olmak.

24 - Uluslararası finansal raporlama ve denetim standartları alanında çalışmalar yapmış

olmak.

25 - Doçent unvanını Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak, ayrık olaylı sistem denetimi, haberleşme ve dağıtım ağları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

26 - Geoteknik deprem mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

27 - Hiperspektral ve radar görüntü işleme alanında çalışmalar yapmış olmak.

28 - Lisans derecesini ve Doçent unvanını Kimya Mühendisliği alanında almış olmak,

Doktora sonrası yurt dışı akademik deneyime sahip olmak.

29 - Cevher Hazırlama alanında Doktora derecesine sahip olmak, fiziksel zenginleştirme alanında çalışmalar yapmış olmak.

30 - Lisans derecesini Hidrojeoloji Mühendisliği alanında almış olmak, karstik kıyı akiferlerinde tuzlanma dinamiği alanında çalışmalar yapmış olmak.

31 - Fizik veya Fizik Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak, klasik ve kuantum alan teorileri alanında analitik ve/veya hesaplamalı tekniklere dayalı çalışmalar yapmış olmak.

32 - Lisans derecesini Kimya Mühendisliği alanında almış olmak, Kimya Mühendisliği alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak.

33 - Eğitim Odyolojisi alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Odyoloji alanında almış olmak.

34 - Beslenme ve Diyetetik alanında Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak.

35 - Eğitim Odyolojisi alanında Doktora derecesine sahip olmak, işitsel rehabilitasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.

36 - Çocuk Alerji İmmünoloji yandal uzmanı olmak, ilaç alerjileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

37 - Çocuk Alerji İmmünoloji yandal uzmanı olmak, İmmünoterapi alanında çalışmalar yapmış olmak.

38 - Halk Sağlığı Uzmanı olmak, sağlık ekonomisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

39 - Nöroloji uzmanı olmak, Nöroelektrofizyoloji alanında Doktora derecesine sahip

olmak.

40 - Çocuk Romatoloji yandal uzmanı olmak, Otoinflamatuvar Hastalıklar alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.

41 - Çocuk Hematoloji Onkoloji uzmanı olmak, nadir görülen çocukluk çağı kanserleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

42 - İç Hastalıkları uzmanı olmak, Yoğun Bakım uzmanı olmak, ekstrakorporeal tedaviler alanında çalışmalar yapmış olmak.

43 - Dermatopatoloji ve jinekopatoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

44 - Moleküler Biyoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Biyoloji alanında almış olmak, rekombinant aşı geliştirme alanında çalışmalar yapmış olmak.

45 - Farmasötik Biyoteknoloji, İmmünoloji, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Biyoloji veya Kimya alanlarından birinde Doktora derecesine sahip olmak.

46 - Lisans derecesini Kimya Mühendisliği alanında almış olmak, osteokondral doku mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

47 - Lisans derecesini Fizik Mühendisliği alanında almış olmak, radar soğurucu malzemeler alanında çalışmalar yapmış olmak.

48 - Psikiyatri uzmanı olmak, Temel Nörolojik Bilimler alanında Doktora derecesine sahip olmak, psikiyatrik hastalıkların hayvan modelleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

49 - Doçent unvanını Tıbbi Biyoloji alanında almış olmak, mezenkimal kök hücre moleküler biyolojisi ve gen aktarımı alanında çalışmalar yapmış olmak.

50 - Bale alanında Sanatta Yeterlilik derecesine sahip olmak, bale alanında ders vermiş

olmak.

51 - Piyano alanında Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak, piyano alanında ders vermiş olmak.

52 - Jeoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak, termik santral uçucu küllerinin karakterizasyonu alanında çalışmalar yapmış olmak. En az üç yıl yurt dışı akademik deneyime sahip olmak.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.