1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 27 Haziran-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ilgili Dekanlığa, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) uymaları gerekmektedir.

Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Sahip olunan unvanın altındaki kadrolara başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi  (Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Programına devam ederek bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu,  akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri web adresinden temin edilebilir.

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ilaveten, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

FAKÜLTE, ANABİLİM/ANASANAT DALLARI

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yrd. Doçent (2)

1

Ortodonti

Yrd. Doçent

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Biyokimya

Yrd. Doçent (3)

1

Eczacılık İşletmeciliği

Yrd. Doçent (4)

1

Farmasötik Mikrobiyoloji

Yrd. Doçent (5)

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Yrd. Doçent (1) (6)

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doçent (1) (7)

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Profesör (8)

1

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent (9)

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent (10)

1

Eğitim Programları ve Öğretim

Yrd. Doçent (11)

1

İlköğretim Matematik Eğitimi

Yrd. Doçent (12)

1

Ortaöğretim Matematik Eğitimi

Yrd. Doçent (13)

1

FEN FAKÜLTESİ

Genel Biyoloji

Profesör (14)

1

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Kadın-Doğum Hastalıkları Hemşireliği

Yrd. Doçent (1) (15)

1

HUKUK FAKÜLTESİ

Ticaret Hukuku

Profesör (16)

1

Milletlerarası Hukuk

Yrd. Doçent (17)

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Maliye Teorisi

Profesör (18)

1

Pazarlama

Profesör (1) (19)

1

Uluslararası İlişkiler

Profesör (1) (20)

1

Üretim Yönetimi

Yrd. Doçent (1) (21)

1

Yönetim Bilimleri

Yrd. Doçent (1) (22)

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Cevher Hazırlama

Profesör (1) (23)

1

Nükleer Teknolojiler

Profesör (1) (24)

1

Bilgisayar Yazılımı

Yrd. Doçent (1)

1

Elektronik

Yrd. Doçent (1)

1

Mineraloji ve Petrografi

Yrd. Doçent

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Dil ve Konuşma Terapisi

Yrd. Doçent (25)

1

TIP FAKÜLTESİ

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör (İngilizce) (1) (26)

1

Göğüs Hastalıkları

Profesör (Türkçe) (1) (27)

1

Göz Hastalıkları

Profesör (İngilizce) (1) (28)

1

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör (Türkçe) (1) (29)

1

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yrd. Doçent (Türkçe) (1) (30)

1

İç Hastalıkları

Yrd. Doçent (Türkçe) (1) (31)

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doçent (Türkçe) (1) (32)

1

Tıp Tarihi ve Etik

Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (33)

1

KANSER ENSTİTÜSÜ

Prevantif Onkoloji

Profesör (1) (34)

2

Temel Onkoloji

Yrd. Doçent (1) (35)

1

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

Müzikoloji

Profesör (36)

1

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

 

Doçent (37)

1

 

AÇIKLAMALAR

1 - Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili birimlere atanması için Yabancı Dil Jürileri tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir.

2 - Alveoler kemiğin korunması ve konik ışıklı bilgisayarlı tomografi konusunda deneyimli olmak

3 - Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya programında doktora derecesi bulunmak ve bölge yönelimli mutagenez konusunda deneyimli olmak

4 - Eczacılık Fakültesi mezunu ve Eczacılık Liderliği konusunda deneyimli olmak

5 - Medikal Biyofilmler alanında çalışmalar yapmış olmak

6 - Amerikan Kültürü, Edebiyatı ve Sineması konularında ders vermiş ve deneyimli olmak

7 - Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının tümünü İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden almış olmak

8 - Doçentlik unvanını Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanından almış olmak

9 - Doçentlik unvanını Fen Bilgisi Eğitimi alanından almış olup Fen Bilgisi eğitiminde informel öğrenme üzerine çalışmaları olmak

10 - Pozitif Psikoloji ve Psikolojik Danışman eğitimi alanlarında çalışmaları olmak

11 - Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora derecesine sahip olmak

12 - Matematik eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri üzerine çalışmış olmak

13 - Matematik alanında doktora derecesine sahip olmak

14 - Drozofila genetiği çalışmış olmak

15 - Doğum - Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

16 - Şirketler Hukuku ve Sigorta Hukuku alanlarında kapsamlı çalışmalar yapmış olmak

17 - Uluslararası Örgütler Hukuku üzerine çalışmış olmak

18 - Doçentlik unvanını Makroiktisat alanından almış olmak ve Maliye alanında çalışmaları bulunmak

19 - Doçentlik unvanını Pazarlama alanından almış olmak

20 - Doçentlik unvanını Uluslararası İlişkiler alanından almış olmak

21 - İşletme alanında doktora derecesine sahip olmak

22 - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora derecesine sahip olmak

23 - Killerin modifikasyonu ve Ni/Sr hidrometalurjisi konularında çalışmalar yapmış olmak

24 - Nükleer Mühendisliği bilim alanında Doçentlik unvanına sahip olmak ve Nükleer Reaktör Termal - Hidroliği konusunda çalışmalar yapmış olmak

25 - Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında doktora yapmış olmak, Ses Bozuklukları konusunda deneyimli olmak

26 - Aile tedavisi ve araştırma alanlarında Doçentlik sonrası 6 aydan uzun süreli yurtdışı deneyimli olması

27 - Uyku Hastalıkları konusunda eğitim almış ve deneyimli olmak. Girişimsel bronkoloji konusunda eğitimli ve deneyimli olmak

28 - Pediatrik Oftalmoloji ve Pediatrik Glokom konularında yurtdışı eğitimli ve deneyimli olmak

29 - Tıp Fakültesi mezunu olmak, fakülte akreditasyonunda, ürogenital ve sinir sistemi konularında deneyimli olmak

30 - Nörolojik Bilimler doktorası yapıyor olmak

31 - Erişkin immünizasyonu konusunda deneyimli olmak, Tıp Eğitimi ve Bilişimi ve Tıp Eğitiminde program geliştirme alanlarında eğitim almış olmak

32 - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı unvanını aldıktan sonra Yükseköğretim Kurumlarının Tıp Fakültelerinin ilgili Anabilim Dalında en az 2 yıl süreyle tam zamanlı olarak çalışmış olmak ve Adli Tıp alanında lisansüstü eğitim almış veya alıyor olmak

33 - Tıp doktoru olmak ve Tıp Tarihi ve Etiği alanında doktora derecesine sahip olmak

34 - Kanser epidemiyolojisi bilim uzmanı ve Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak

35 - Tıp doktoru ve Tümör Biyolojisi ve İmmünoloji alanında doktora derecesine sahip olmak, hayvan tümör modellerinde deneyimi olmak

36 - Etnomüzikoloji ve Türk Halk Müziği alanlarında deneyimli olmak

37 - Yönetim ve Strateji bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında çalışmalar yapmış olmak.

 
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.