1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 14 - 29 Eylül 2017 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ilgili Dekanlığa, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) uymaları gerekmektedir.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.

Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz. Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Sahip olunan unvanın altındaki kadroya başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi  (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ayrıca, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

FAKÜLTE, ANABİLİM/ANASANAT DALLARI

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Endodonti

Yrd. Doçent (2)

1

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Klinik Eczacılık

Profesör (3)

1

Radyofarmasi

Profesör (4)

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bilgi ve Belge Yönetimi

Profesör (5)

1

Türk ve İslam Sanatları

Doçent (6)

1

Yeniçağ Tarihi

Doçent (7)

1

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Yrd. Doçent (8)

1

Psikoloji

Yrd. Doçent (9)

1

Tarih

Yrd. Doçent (10)

1

Türk ve İslam Sanatları

Yrd. Doçent (11)

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İngiliz Dili Eğitimi

Yrd. Doçent (1) (12)

1

Özel Eğitim

Yrd. Doçent (13)

1

Türkçe Eğitimi

Yrd. Doçent (14)

1

 

FEN FAKÜLTESİ

Organik Kimya

Doçent (15)

1

Uygulamalı Matematik

Doçent (16)

1

Zooloji

Doçent (17)

1

 

 

 

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Halk Sağlığı Hemşireliği

Doçent (1) (18)

1

Halk Sağlığı Hemşireliği

Yrd. Doçent (1) (19)

1

Psikiyatri Hemşireliği

Yrd. Doçent (1) (20)

1

 

 

 

HUKUK FAKÜLTESİ

 

 

Medeni Hukuk

Yrd. Doçent (21)

1

Ticaret Hukuku

Yrd. Doçent (22)

1

 

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bütçe ve Mali Planlama

Profesör (23)

1

İktisadi Gelişme Uluslararası İktisat

Doçent (Türkçe) (24)

1

İktisat Teorisi

Doçent (Türkçe) (24)

1

Maliye Teorisi

Doçent (25)

1

 

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Uygulamalı Jeoloji

Doçent (26)

1

Maden İşletmesi

Yrd. Doçent (1) (27)

1

Yapı

Yrd. Doçent (1) (28)

1

 

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Diyetetik

Profesör (29)

1

Ergoterapi

Profesör (30)

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doçent (31)

1

 

 

 

TIP FAKÜLTESİ

Biyofizik

Profesör (Türkçe) (1) (32)

1

Nöroloji

Profesör (Türkçe) (1) (33)

1

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör (İngilizce) (1) (34)

1

Kulak, Burun, Boğaz

Doçent (Türkçe) (1) (35)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (36)

1

Göğüs Cerrahisi

Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (37)

1

İç Hastalıkları

Yrd. Doçent (Türkçe) (1) (38)

1

AÇIKLAMALAR

1 - Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2 - Antienflamatuar moleküller ve matriks metalloproteinazlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

3 - Eczacı olmak, Klinik Eczacılık alanında doktora derecesine sahip olmak.

4 - Eczacı olmak, Radyofarmasi alanında doktora derecesine sahip olmak.

5 - Biyometri alanında çalışmalar yapmış ve ders vermiş olmak.

6 - Osmanlı kitap sanatları alanında çalışmalar yapmış olmak.

7 - Doçentlik unvanını Yeni Çağ alanında almış olmak, kent tarihi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

8 - Sosyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak ve Sosyoloji alanında doktora derecesine sahip olmak.

9 - Psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak ve Gelişim Psikolojisi alanında doktora derecesine sahip olmak.

10 - Klasik Dönem İslam Tarihi alanında doktora derecesine sahip olmak.

11 - Osmanlı sanatı ve mimarisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

12 - Konuşma çözümlemesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

13 - Özel Eğitim alanında doktora derecesine sahip olmak.

14 - Türkçe Eğitimi alanında doktora derecesine sahip olmak.

15 - Doçentlik unvanını Organik Kimya alanından almış olmak, alkoloit bileşiklerin sentezi ve nonsteroidal antiinflamatuar bileşiklerin geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

16 - Evrimsel kısmi diferansiyel denklemlerin global çekicilerinin varlığı konularında çalışmalar yapmış olmak.

17 - Doçentlik unvanını Hayvan Fizyolojisi alanında almış olmak ve kanser biyolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

18 - Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora derecesine sahip olmak. Kırsal bölge halkının sağlık durumu ve okul sağlığı hemşireliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

19 - Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora derecesine sahip olmak.

20 - Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora derecesine sahip olmak, kendi bilim alanında en az 6 ay yurtdışında çalışmış olmak, şiddet-zorbalık konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

21 - Borçlar Hukuku alanında doktora derecesine sahip olmak, aile ve kişiler hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

22 - Reklam hukuku alanında çalışmış olmak.

23 - Doçentlik unvanını Maliye bilim alanından almış olmak, üniversite bütçeleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

24 - İktisat alanında Doktora derecesine sahip olmak.

25 - Doçentlik unvanını Maliye bilim alanından almış olmak.

26 - Mühendislik jeolojisinde esnek hesaplama yöntemlerinin uygulanması konusunda uluslararası nitelikte çalışmalar yapmış olmak.

27 - Tek telli kesme teknolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

28 - Beton ağırlık barajların kapasitelerinin deneysel incelenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

29 - Beslenme ve Diyetetik alanında doktora derecesine sahip olmak, Doçentlik unvanını Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak.

30 - Ruh sağlığında ergoterapi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

31 - Kardiyopulmoner rehabilitasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

32 - Hareket analizi alanında uluslararası çalışmalar yapmış olmak.

33 - Nöro-elektrofizyoloji alanında doktora derecesine sahip olmak.

34 - Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlığı ve Mikrobiyoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak, viroloji konusunda çalışmış olmak ve yüksek biyolojik güvenlik sınıf 3 ya da 4 sertifikasına sahip olmak.

35 - Havayolu Cerrahisi sertifikasına sahip olmak.

36 - Çocuk Kardiyoloji uzmanı olmak ve pediatrik kardiyak elektrofizyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

37 - Kalp Cerrahisi uzmanı olmak.

38 - Enfeksiyon Hastalıkları alanında çalışmış olmak ve İşyeri Hekimliği sertifikasına sahip olmak.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.