1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

A+A-

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dallan ile unvan ve koşullan belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 28 Aralık 2018 tarihine kadar aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ'ye göre atama yapılacaktır.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://hacettepe.edu.tr/akademik/atama-

kriterleri_2015oncesi) ve atama kriterlerini (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) sağlamaları gerekmektedir. Ancak Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşuldur, kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no'lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.

Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin Doktor Öğretim Üyesi için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen "Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi"ne sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu, Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri web adresinden temin edilebilir.

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ayrıca, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

İlan olunur.

FAKÜLTE/ENSTİTÜ ANABİLİM/ANASANAT DALLARI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Endodonti

Profesör(2)

1

Periodontoloji

Profesör(3)

1

Endodonti

Dr. Öğr. Üyesi(4)

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Farmakoloji

Profesör(5)

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fransız Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi(1)(6)

1

Mütercim Tercümanlık (Fransızca)

Dr. Öğr. Üyesi(1)(7)

1

Toplumsal Yapı ve Değişme

Dr. Öğr. Üyesi(8)

1

Türk Halk Bilimi

Dr. Öğr. Üyesi(9)

1

Yeniçağ Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi(10)

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İngiliz Dili Eğitimi

Profesör(1)(11)

1

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent(1)(12)

1

Eğitim Yönetimi

Doçent(13)

1

Kimya Eğitimi

Doçent(14)

1

Kimya Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi(15)

1

Okul Öncesi Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi(16)

1

FEN FAKÜLTESİ

Cebir ve Sayılar Teorisi

Profesör(17)

1

Topoloji

Profesör(18)

1

İstatistiksel Bilgi Sistemleri

Doçent(19)

1

İstatistik Teorisi

Dr. Öğr. Üyesi(19)

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Grafik

Doçent(20)

1

Seramik

Doçent(21)

1

Resim

Dr. Öğr. Üyesi(22)

1

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Hemşirelikte Yönetim

Dr. Öğr. Üyesi(1)(23)

1

İç Hastalıkları Hemşireliği

Dr. Öğr. Üyesi(1)(24)

1

HUKUK FAKÜLTESİ

Mali Hukuk

Dr. Öğr. Üyesi(25)

1

İdare Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi(26)

1

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Radyo ve Televizyon

Dr. Öğr. Üyesi(27)

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Yönetim ve Organizasyon

Doçent(1)(28)

1

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doçent (İngilizce)(1)(29)

1

Sosyal Hizmetler

Dr. Öğr. Üyesi(30)

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Donanımı

Profesör(1)(31)

1

Hidrolik

Profesör(1)(32)

1

Bilgisayar Bilimleri

Doçent1-1-11-33'1

1

Bilgisayar Donanımı

Doçent1-1'11'34'1

1

Bilgisayar Yazılımı

Doçent1-1'11'35'1

1

Hidrojeoloji

Doçent'36-

1

Çevre Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi'1-'37-

1

Çevre Teknolojisi

Dr. Öğr. Üyesi'1-1'38'1

1

Gıda Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi'1-1'39'1

1

Gıda Teknolojisi

Dr. Öğr. Üyesi'1-1'39'1

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Çocuk Gelişimi

Profesör'40'

1

Toplu Beslenme Sistemleri

Doçent'41'

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doçent'42'

2

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Spor ve Antrenörlük

Profesör'43'

1

Egzersiz ve Spor Fizyolojisi

Dr. Öğr. Üyesi'44'

1

TIP FAKÜLTESİ

Anatomi

Profesör 'Türkçe''1''45'

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör 'Türkçe''1''46'

1

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör 'İngilizce''1''47'

1

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Profesör 'Türkçe''1''48'

1

Nükleer Tıp

Profesör 'Türkçe''1''49'

1

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

Profesör 'İngilizce''1''50'

1

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

Profesör 'İngilizce''1''51'

1

Radyoloji

Profesör 'İngilizce''1''52'

1

Tıbbi Biyokimya

Profesör 'Türkçe''1''53'

1

Tıbbi Biyoloji

Profesör 'İngilizce''1''54'

1

Tıp Eğitimi ve Bilişimi

Profesör 'Türkçe''1''55'

1

Acil Tıp

Doçent 'Türkçe''1''56'

1

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları

Doçent 'Türkçe''1''57'

1

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Doçent 'Türkçe''1''58'

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent 'Türkçe''1''59'

1

Radyoloji

Doçent 'Türkçe''1''60'

1

Radyoloji

Doçent 'Türkçe''1''61'

1

Çocuk Cerrahisi

Dr. Öğr. Üyesi 'Türkçe''1''62'

1

Kardiyoloji

Dr. Öğr. Üyesi 'Türkçe''1''63'

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi 'Türkçe''1''64'

1

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Kök Hücre Bilimleri

Doçent'1''65'

1

ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

Pediatrik Temel Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi'1''66'

1

Pediatrik ve Perinatal Patoloji Araştırmaları

Dr. Öğr. Üyesi'1''671

1

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği

Profesör'68'

1

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Ameliyathane Hizmetleri

Doçent'69'

1

AÇIKLAMALAR

1 - Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/ akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2 - Diş sert dokuları ve fiziksel özellikleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

3 - Periodontal doku kaynaklı (kök) hücreler ve periodontal doku mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

4 - Endodontik biyomateryallerin biyolojik ve mekanik özellikleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

5 - Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Doçent unvanını Farmakoloji alanında almış

olmak.

6 - Fransız Dili ve Edebiyatı alanında Doktora derecesine sahip olmak

7 - Fransız Dili ve Edebiyatı veya Fransızca Mütercim Tercümanlık alanlarında Doktora derecesine sahip olmak.

8 - Sosyoloji alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak.

9 - Türk Halk Bilimi alanında Doktora derecesine sahip olmak.

10 - Yeniçağ Tarihi alanında Doktora derecesine sahip olmak.

11 - Doçent unvanını Dilbilim alanında almış olmak ve eğitimsel dilbilim alanında çalışmalar yapmış olmak.

12 - Doçent unvanını İngilizce Dil Eğitimi alanında almış olmak ve dil eğitiminde bireysel farklılıklar alanında çalışmalar yapmış olmak.

13 - Doçent unvanını Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olmak ve eğitimde etik alanında çalışmalar yapmış olmak.

14 - Doçent unvanını Kimya Eğitimi alanında almış, kimya özel alan yeterliliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

15 - Kimya Eğitimi alanında Doktora derecesine sahip olmak, kimya ve çevre eğitiminde bilişsel yapılar alanında çalışmalar yapmış olmak.

16 - Eğitim Programları ve Öğretim alanında Doktora derecesine sahip olmak ve okul öncesi eğitim programları alanında çalışmalar yapmış olmak.

17 - Değişmeli olmayan halkalarda yerelleştirme alanında çalışmalar yapmış olmak.

18 - Ditopolojik uzaylar alanında çalışmalar yapmış olmak.

19 - İstatistik alanında Doktora derecesine sahip olmak.

20 - Grafik tasarım alanında akademik ve sanatsal çalışmalar yapmış olmak.

21 - Seramik ve disiplinlerarası sanat alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

22 - Resim Anasanat Dalında Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik derecelerine sahip

olmak.

23 - Hemşirelikte Yönetim alanında Yüksek Lisans, Hemşirelik Esasları alanında Doktora derecelerine sahip olmak ve en az 4 ay yurt dışı akademik deneyime sahip olmak.

24 - İç Hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora derecesine sahip olmak.

25 - Mali Hukuk alanında Doktora derecesine sahip olmak ve uluslararası vergi hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

26 - İdare Hukuku alanında Doktora derecesine sahip olmak ve idarenin sorumluluğu alanında çalışmalar yapmış olmak.

27 - Medya sosyolojisi ve etnografisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

28 - Doçent unvanını Yönetim ve Strateji alanında almış olmak, insan kaynakları ve yönetimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

29 - İktisat alanında Doktora derecesine sahip olmak.

30 - Sosyal Hizmet alanında Doktora derecesine sahip olmak.

31 - Gömülü sistemlerde güvenilirlik alanında çalışmalar yapmış olmak.

32 - Çevresel hidrolik ve su yapıları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

33 - Bilgisayarla görme ve derin öğrenme alanında çalışmalar yapmış olmak.

34 - Bilgisayarla görme ve görüntü işleme alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

35 - Bilgisayarlı görü ve video analizi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

36 - Karst hidrojeolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

37 - Çevre Mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olmak ve iklim modellemesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

38 - Çevre Mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olmak, biyomineralizasyon ve biyogranülasyon prosesleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

39 - Gıda Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak.

40 - Doçent unvanını Çocuk Gelişimi alanında almış olmak.

41 - Beslenme ve Diyetetik alanında lisans derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak.

42 - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak.

43 - Antrenman bilimleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

44 - Moleküler egzersiz fizyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

45 - Tıp Doktoru olmak, Doçent unvanını Anatomi alanında almış olmak.

46 - Çocuk Alerji - İmmunoloji Yan Dal uzmanı olmak, İmmunoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak, kök hücre transplantasyonu alanında çalışmalar yapmış olmak.

47 - Aort kapak tamiri alanında uluslararası belge sahibi olmak, kardiyak fizyoloji alanında çalışmalar yapmış ve yurt dışı akademik deneyime sahip olmak.

48 - Robotik Cerrahi ve Polisomnografi Skorlama Serifikalarına sahip olmak.

49 - Tıp Doktoru olmak, Doçent unvanını Nükleer Tıp alanından almış olmak. Preklinik radyonüklitler alanında çalışmalar yapmış olmak.

50 - Maksillofasiyal Cerrahi alanında çalışmalar yapmış olmak.

51 - El Cerrahisi Yan Dal Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

52 - Acil radyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

53 - Tıbbi Biyokimya Uzmanı olmak ve Biyokimya alanında Doktora derecesine sahip

olmak.

54 - Doçent unvanını Tıbbi Biyoloji alanında almış olmak, nöromusküler hastalıklar ve genom analizleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

55 - Tıp Doktoru olmak, Doçent unvanını Tıp Eğitimi alanında almış olmak.

56 - İleri Yaşam Desteği uygulamaları alanında uluslararası sertifika sahibi olmak ve acil tıpta ultrasonografik değerlendirme alanında çalışmalar yapmış olmak.

57 - Psikolog olmak ve Klinik Psikoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak. Çocuk istismarı alanında çalışmalar yapmış olmak.

58 - Havayolu Cerrahisi konusunda sertifika sahibi olmak.

59 - Omuz artroskopisi ve spor travmatolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

60 - Amerikan Radyolojisi Yeterlilik Belgesine sahip olmak. Tanısal ve girişimsel nöroradyoloji alanında çalışmalar yapmış ve yurt dışı akademik deneyime sahip olmak.

61 - Türk ve Avrupa Radyolojisi Yeterlilik Belgesine sahip olmak.

62 - Pediatrik onkolojik cerrahi alanında çalışmalar yapmış olmak

63 - Koroner BT Anjiyografi alanında çalışmalar yapmış olmak ve periferik arter hastalıklarında girişim alanında sertifika sahibi olmak.

64 - Klinik Psikoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak ve anksiyete bozuklukları alanında çalışmalar yapmış olmak.

65 - İnsan göbek kordonu ve kordon kanı kök hücreleri alanında çalışmalar yapmış ve bu alanda yurt dışı akademik deneyime sahip olmak.

66 - Biyoloji alanında Lisans, İmmunoloji alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak, HLA doku tiplendirmesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

67 - Tümor İmmunolojisi alanında Doktora derecesine sahip olmak, moleküler kanser hücre biyolojisi alanında çalışmalar yapmış ve yurt dışı akademik deneyime sahip olmak.

68 - Kompozisyon alanında Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Kompozisyon alanında almış olmak, orkestra ve oda müziği alanlarında eser sahibi olmak.

69 - Doçent unvanını Cerrahi Tıp Bilimleri Alanında almış olmak.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.