1. HABERLER

  2. İLAN

  3. PERSONEL ALIMLARI

  4. Halkbank Personel Alım İlanı
Halkbank Personel Alım İlanı

Halkbank Personel Alım İlanı

Halkbank 1295 personel alacak

A+A-

HALKBANK PERSONEL ALIM İLANI

Bankamızda istihdam edilmek üzere; aşağıda belirtilen unvanlarda personel alımı yapılacaktır.

1.Grup : Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı

2.Grup : Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı

3.Grup : Servis Görevlisi

Yukarıda belirtilen her bir grup için ayrı ayrı olmak üzere 10 Aralık 2017 tarihinde sınav düzenlenecektir.

Adaylar bu gruplar içerisinden yalnızca birini tercih ederek sınava başvurabileceklerdir.

Sınava ilişkin diğer şartlar ilanımızda bulunmaktadır.

2017 Müfettiş Yardımcısı İç Kontrolör Yardımcısı Uzman Yardımcısı ilanı

2017 BT Müfettiş Yardımcısı BT içkontrolör Yardımcısı BT Uzman Yardımcısı ilanı

2017 Servis Görevlisi ilanı

HALKBANK

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI, İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI ve UZMAN YARDIMCILIĞI

SINAV İLANI 2017

Bankamızda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanlarda personel alımı yapılacaktır. Bu unvanlar için tek bir sınava girecek olan adaylar sıralı tercihte bulunacaklardır.

Unvan

Görev Yeri

İstihdam

Planlanan

Sayısı

Edilmesi

Personel

Görev Yapacağı Birimler

Müfettiş Yardımcısı

İstanbul

35

Teftiş Kurulu Başkanlığı

İç Kontrolör Yardımcısı

İstanbul

25

İç Kontrol ve Uyum Daire Başkanlığı

Uzman Yardımcısı

İstanbul

170

Genel Müdürlük-Şube

Sınava katılacak adaylarda aranan özellikler ve sınav koşulları hakkında detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

Giriş Sınavına katılabilmek için;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

ç) Bankacılık Kanunu'na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

d) Yaş kriterine ilişkin olarak;

Müfettiş Yardımcılığı için, lisans mezunları için 01.01.1989 ve sonrası, Yüksek Lisans/Doktora mezunları için 01.01.1987 ve sonrası,

İç Kontrolör Yardımcılığı için, 01.01.1990 ve sonrası,

Uzman Yardımcılığı için, ise 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,

e) Mezuniyet kriterine ilişkin olarak;

Müfettiş Yardımcılığı için, EK.1.A Tablo'da belirtilen öğrenim süresi en az 4 yıl olan lisans bölümleri arasından mezun olmak veya EK.1.A Tablo'da belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olup yine bu tabloda belirtilen programlarda yüksek lisans derecesi almış olmak,

İç Kontrolör Yardımcılığı için, EK.2.A Tablo'da belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmak veya EK.2.A Tablo'da belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olup yine bu tabloda belirtilen programlarda yüksek lisans derecesi almış olmak,

Uzman Yardımcılığı için, üniversitelerin (bölüm kısıtlaması olmaksızın) öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden mezun olmak,

veyahut bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun olmak.

(Mülakat aşamasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olanların başvuruları

kabul edilecektir.)

f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)

g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 01.06.2018 tarihine kadar tecilli olmak,

ğ) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,

h) Müfettiş Yardımcılığı tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı ve BT Müfettiş Yardımcılığı mülakatlarına daha önce katılmamış olmak,

İç Kontrolör Yardımcılığı tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. İç Kontrolör Yardımcılığı ve BT İç Kontrolör Yardımcılığı mülakatlarına daha önce katılmamış olmak,

Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.

Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.

SINAVA BAŞVURU

Adaylardan, başvuru bedeli olarak 75-TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, İstanbul Üniversitesi Sınav Merkezinin Bankamız nezdindeki hesabına sınav başvurusundan önce yatırılacaktır.

Sınav ücreti 18 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 09.00'dan, 9 Kasım 2017 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar, yalnızca Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden, adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile en az biri cep telefonu olmak üzere 2 (iki) telefon numarası verilerek yatırılacaktır. EFT, Kredi Kartı, ATM ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir

Sınav başvuruları, 18 Ekim 2017 - 9 Kasım 2017 tarihleri arasında, Banka web sitesi https://www.halkbank.com.tr bağlantısından da erişilebilecek olan, https://halkbank.istanbul.edu.tr adresinden yapılacak; şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

"Sınav Başvuru Formu" aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar Müfettiş Yardımcılığı, İç Kontrolör Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı için başvuru esnasında tercih

sıralaması yapacaklardır. Ancak her unvan için gerekli şartlar farklılık arz edebileceğinden, ilgili unvanın

kriterlerini taşımayan adaylar tercih yapamayacaklardır.

Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyen adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 1 Aralık 2017 - 10 Aralık 2017 tarihleri arasında https://halkbank.istanbul.edu.tr adresinden "T.C. Kimlik Numarası" ve "Aday Şifresi" girerek alabileceklerdir.

Giriş sınavı yazılı aşaması; 10 Aralık 2017 tarihinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Samsun ve Trabzon olmak üzere 14 farklı merkezde gerçekleştirilecektir.

Adaylar sınava girebilmek için, "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, TCKN bilgisi içeren Sürücü Belgesi veya geçerlik süresi devam eden Pasaport ibraz etmek zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

SINAV KONULARI, SORU DAĞILIMI, PUANLAMA YÖNTEMİ VE DİĞER HUSUSLAR

Yazılı sınava ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yazılı Sınava İlişkin Özet Bilgiler

Sınav Tarihi - Saati

10 Aralık 2017 - 14.00

Sınavın Yapılacağı Yer

Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Samsun, Trabzon

Oturum Sayısı

1 (Bir)

Süre

180 dk

Soru Sayısı

Genel Yetenek-Genel Kültür (40 Soru)

Yabancı Dil (40 Soru)

Alan Bilgisi (70 Soru)

Sınav Yöntemi

Her bir soru 5 (beş) şıktan oluşacak şekilde test usulü

Yazılı sınav "Genel Yetenek-Genel Kültür" ,"Yabancı Dil" ve "Alan Bilgisi" bölümlerinden oluşacak ve toplamda (150) test sorusu yer alacaktır.

Genel Yetenek-Genel Kültür Testi :

Genel Yetenek; Sözel Akıl Yürütme, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları Ölçme Becerisi ile Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme,

Genel Kültür; Tarih, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Genel, Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular,

Yabancı Dil Testi:

İngilizce, Almanca veya Fransızca (Adaylar, sınava girecekleri yabancı dil tercihlerini başvuru esnasında yapacaklardır.)

Alan Bilgisi Testi :

Hukuk; Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İş Hukuku

Ekonomi; Mikro İktisat, Matematiksel İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi,

Maliye; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası,

Muhasebe ve İşletme; Genel (Finansal) Muhasebe, Finansal Tablolar ve Analizi, İhtisas Muhasebesi, İşletme Yönetimi, Finansal Yönetim, Pazarlama Yönetimi

Bankacılık ve Finans; Banka Muhasebesi, Para-Para Politikası-Merkez Bankacılığı, Finansal Sistem- Uluslararası Finansal Sistemler, Ticari Aritmetik, İstatistik

MÜFETTİŞ YARDIMCISI-İÇ KONTROLÖR YARDIMCISI-UZMAN YARDIMCISI

SINAV KONULARI

Ağırlık Puanı (Yüzde)

Soru Sayısı

Genel Yetenek-Genel Kültür

25%

40

Genel Yetenek

55%

22

Genel Kültür

45%

18

Yabancı Dil

25%

40

Alan Bilgisi

50%

70

Hukuk

28,58%

20

Ekonomi

24,29%

17

Maliye

7,14%

5

Muhasebe ve İşletme

27,14%

19

Bankacılık ve Finans

12,85%

9

TOPLAM

% 100

150

Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Genel Yetenek- Genel Kültür, Alan Bilgisi ve Yabancı Dil bölümlerinin her birinden bölüm bazında sorulacak soruların en az yarısını

doğru olarak cevaplandıran;

Müfettiş Yardımcısı adaylarından; genel puanı (60) ve daha üzerinde olan ilk (105) aday,

İç Kontrolör Yardımcısı adaylarından; genel puanı (60) ve daha üzerinde olan ilk (75) aday,

Uzman Yardımcısı adaylarından; genel puanı (60) ve daha üzerinde olan ilk (510) aday,

Mülakata girmeye hak kazanacaktır.

Banka sınav şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İTİRAZ

Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 13 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar, halkbanksinavi@istanbul.edu.tr e-posta adresi üzerinden Üniversiteye yapılabilir.

Yazılı sınav sonucu https://halkbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, halkbanksinavi@istanbul.edu.tr e-posta adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler.

BİLGİ EDİNME

Aşağıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla; sınav süreci hakkında bilgi alınabilecektir.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Web Sitesi

www.halkbank.com.tr

E-posta Adresi

kariyer@halkbank.com.tr

Telefon

0216 503 5171

0216 503 5172

0216 503 5173

0216 503 5176

Adres

Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4, PK: 34746, Ataşehir/İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi

Web Sitesi

https://halkbank.istanbul.edu.tr

E-posta Adresi

halkbanksinavi@istanbul.edu.tr

Sınav Başvuru Adresi

https://halkbank.istanbul.edu.tr

Telefon

0212 440 0000 /11852

0212 440 0000 /10783

Adres

Bozdoğan Kemeri Caddesi, No:1, Vezneciler, Fatih/İSTANBUL

EK.1.A TABLO (MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU YAPILABİLECEK LİSANS BÖLÜMLERİ)

Aktüerya

Muhasebe Bilgi Sistemleri

Aktüerya Bilimleri

Muhasebe ve Denetim

Aktüerya ve Risk Yönetimi

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Avrupa Birliği İlişkileri

Muhasebe ve Finansal Yönetim

Bankacılık

Pazarlama

Bankacılık ve Finans

Pazarlama / Satış Yönetimi

Bankacılık ve Finansman

Risk Yönetimi

Bankacılık ve Sigortacılık

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Sermaye Piyasası

Ekonometri

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri

Ekonomi

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Ekonomi ve Finans

Siyasal Bilimler

Endüstri Mühendisliği

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Finans Matematiği

Sosyal ve Siyasal Bilimler

Finans Mühendisliği

Uluslararası Ekonomik İlişkiler

Finans ve Bankacılık

Uluslararası Finans

Hukuk

Uluslararası Finans ve Bankacılık

İktisat

Uluslararası Girişimcilik

İstatistik

Uluslararası İlişkiler

İşletme

Uluslararası İşletme

İşletme Bilgi Yönetimi

Uluslararası İşletme Yönetimi

İşletme Enformatiği

Uluslararası İşletmecilik

İşletme Mühendisliği

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

İşletme Yönetimi

Uluslararası Ticaret

İşletme-Ekonomi

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Kamu Yönetimi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Maliye

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Muhasebe

EK.2.A TABLO (İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU YAPILABİLECEK LİSANS BÖLÜMLERİ)

Aktüerya

Muhasebe

Aktüerya Bilimleri

Muhasebe Bilgi Sistemleri

Aktüerya ve Risk Yönetimi

Muhasebe ve Denetim

Avrupa Birliği İlişkileri

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Bankacılık

Muhasebe ve Finansal Yönetim

Bankacılık ve Finans

Pazarlama

Bankacılık ve Finansman

Pazarlama / Satış Yönetimi

Bankacılık ve Sigortacılık

Risk Yönetimi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi

Ekonometri

Sermaye Piyasası

Ekonomi

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri

Ekonomi ve Finans

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Endüstri Mühendisliği

Siyasal Bilimler

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Finans Matematiği

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Finans Mühendisliği

Sosyal ve Siyasal Bilimler

Finans ve Bankacılık

Uluslararası Ekonomik İlişkiler

Hukuk

Uluslararası Finans

İktisat

Uluslararası Finans ve Bankacılık

İstatistik

Uluslararası Girişimcilik

İşletme

Uluslararası İlişkiler

İşletme Bilgi Yönetimi

Uluslararası İşletme

İşletme Enformatiği

Uluslararası İşletme Yönetimi

İşletme Mühendisliği

Uluslararası İşletmecilik

İşletme Yönetimi

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

İşletme-Ekonomi

Uluslararası Ticaret

Kamu Yönetimi

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Maliye

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Matematik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

BT MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI,

BT İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI ve

BT UZMAN YARDIMCILIĞI

SINAV İLANI

2017

Bankamızda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanlarda personel alımı yapılacaktır. Bu unvanlar için tek bir sınava girecek olan adaylar sıralı tercihte bulunacaklardır.

Unvan

Görev Yeri

İstihdam Edilmesi Personel Sayısı

Planlanan

Görev Yapacağı Birim

Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı

İstanbul

10

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı

İstanbul

5

İç Kontrol ve Uyum Daire Başkanlığı

Bilgi Teknolojileri Uzman

Yardımcısı

İstanbul

50

Operasyonel İşlemler ve

Bilgi Teknolojileri Genel

Müdür Yardımcılığı

Sınava katılacak adaylarda aranan özellikler ve sınav koşulları hakkında detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

Giriş Sınavına katılabilmek için;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

ç) Bankacılık Kanunu'na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

d) Yaş kriterine ilişkin olarak;

BT Müfettiş Yardımcılığı için; Lisans mezunları için 01.01.1989 ve sonrası; Yüksek Lisans mezunları için 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,

BT İç Kontrolör Yardımcılığı için;01.01.1990 ve sonrası,

BT Uzman Yardımcılığı için; 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,

e) Mezuniyet kriterine ilişkin;

BT Müfettiş Yardımcılığı için; EK.1.B Tablo'da belirtilen öğrenim süresi en az 4 yıl olan lisans bölümleri arasından mezun olmak veya EK.1.B Tablo'da belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olup yine bu tabloda belirtilen programlarda yüksek lisans derecesi almış olmak;

BT İç Kontrolör Yardımcılığı için; EK.2.B Tablo'da belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmak veya EK.2.B Tablo'da belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olup yine bu tabloda belirtilen programlarda yüksek lisans derecesi almış olmak,

BT Uzman Yardımcılığı için; EK.3 Tablo'da belirtilen öğrenim süresi en az 4 yıl olan lisans veya yüksek lisans bölümlerinden mezun olmak,

veyahut bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun olmak.

(Mülakat aşamasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olanların başvuruları kabul edilecektir.)

f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)

g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 01.06.2018 tarihine kadar tecilli olmak,

ğ) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,

h) BT Müfettiş Yardımcılığı tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı ve BT Müfettiş Yardımcılığı mülakatlarına daha önce katılmamış olmak,

BT İç Kontrolör Yardımcılığı tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. İç Kontrolör Yardımcılığı ve BT İç Kontrolör Yardımcılığı mülakatlarına daha önce katılmamış olmak Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.

Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.

SINAVA BAŞVURU

Adaylardan, başvuru bedeli olarak 75-TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, İstanbul Üniversitesi Sınav Merkezinin Bankamız nezdindeki hesabına sınav başvurusundan önce yatırılacaktır.

Sınav ücreti 18 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 09.00'dan, 9 Kasım 2017 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar, yalnızca Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden, adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile en az biri cep telefonu olmak üzere 2 (iki) telefon numarası verilerek yatırılacaktır. EFT, Kredi Kartı, ATM ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

Sınav başvuruları, 18 Ekim 2017 - 9 Kasım 2017 tarihleri arasında, Banka web sitesi https://www.halkbank.com.tr bağlantısından da erişilebilecek olan, https://halkbank.istanbul.edu.tr adresinden yapılacak; şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

"Sınav Başvuru Formu" aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar BT Müfettiş Yardımcılığı, BT İç Kontrolör Yardımcılığı ve BT Uzman Yardımcılığı için başvuru

esnasında tercih sıralaması yapacaklardır. Ancak her unvan için gerekli şartlar farklılık arz edebileceğinden,

ilgili unvanın kriterlerini taşımayan adaylar tercih yapamayacaklardır.

Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyen adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 1 Aralık 2017 - 10 Aralık 2017 tarihleri arasında https://halkbank.istanbul.edu.tr adresinden "T.C. Kimlik Numarası" ve "Aday Şifresi" girerek alabileceklerdir.

Giriş sınavı yazılı aşaması; 10 Aralık 2017 tarihinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Samsun ve Trabzon olmak üzere 14 farklı merkezde gerçekleştirilecektir.

Adaylar sınava girebilmek için, "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, TCKN bilgisi içeren Sürücü Belgesi veya geçerlik süresi devam eden Pasaport ibraz etmek zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

SINAV KONULARI, SORU DAĞILIMI, PUANLAMA YÖNTEMİ VE DİĞER HUSUSLAR

Yazılı sınava ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yazılı Sınava İlişkin Özet Bilgiler

Sınav Tarihi - Saati

10 Aralık 2017 - 14.00

Sınavın Yapılacağı Yer

Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Samsun, Trabzon

Oturum Sayısı

1 (Bir)

Süre

180 dk

Soru Sayısı

Genel Yetenek-Genel Kültür (40 Soru)

Yabancı Dil (40 Soru)

Alan Bilgisi (70 Soru)

Sınav Yöntemi

Her bir soru 5 (beş) şıktan oluşacak şekilde test usulü

Yazılı sınav "Genel Yetenek-Genel Kültür", "Yabancı Dil" ve "Alan Bilgisi" bölümünden oluşacak ve toplamda 150 test sorusu yer alacaktır.

Genel Yetenek-Genel Kültür Testi :

Genel Yetenek; Sözel Akıl Yürütme, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları Ölçme Becerisi ile Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme,

Genel Kültür; Tarih, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Genel, Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular,

Yabancı Dil Testi :

İngilizce, Almanca veya Fransızca (Adaylar, sınava girecekleri yabancı dil tercihlerini başvuru esnasında yapacaklardır.)

Alan Bilgisi Testi :

Alan bilgisi testi, Elektronik ve Bilişim Sistemleri olmak üzere iki farklı kitapçıktan oluşacaktır. Adaylar sınav esnasında bu kitapçıklardan birini tercih ederek cevaplandıracaklardır.

Elektronik

Temel Bilgisayar Kullanımı, Temel Bilgisayar Donanımı, Algoritma ve Programlama, Programlama Dilleri, Bilgisayar Organizasyonu, Bilgisayar Mimarisi, İşletim Sistemleri ve Kullanımı, İnternet, Ağ ve

Sistem Yönetimi, Bilişim Sistemlerinde Güvenlik, Bilgi Güvenliği, Elektrik-Elektronik Temelleri, Haberleşme Sistemleri, Mikro İşlemciler-Mikro Denetleyiciler ve Programlanabilir Mantıksal Elemanlar konularından oluşacaktır.

Bilişim Sistemleri

Temel Bilgisayar Kullanımı, Temel Bilgisayar Donanımı, Algoritma ve Programlama, Programlama Dilleri, Nesne Yönelimli Programlama, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü, Proje Yönetimi Temelleri, Veri Yapıları, Bilgisayar Organizasyonu, Bilgisayar Mimarisi, İşletim Sistemleri ve Kullanımı, Veritabanı Uygulamaları ve Yönetimi, İnternet, Ağ ve Sistem Yönetimi, Web Teknolojileri ve Uygulamaları, Bilişim Sistemlerinde Güvenlik, Bilgi Güvenliği, Kriptografi ve Programlanabilir Mantıksal Elemanlar konularından oluşacaktır.

BT MÜFETTİŞ YARDIMCISI - BT İÇ KONTROLÖR YARDIMCISI - BT UZMAN YARDIMCISI

SINAV KONULARI

Ağırlık Puanı (Yüzde)

Soru Sayısı

Genel Yetenek-Genel Kültür

25%

40

Genel Yetenek

55%

22

Genel Kültür

45%

18

Yabancı Dil

25%

40

Alan Bilgisi

50%

70

TOPLAM

150

Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Genel Yetenek-

Genel Kültür, Alan Bilgisi ve Yabancı Dil bölümlerinin her birinden bölüm bazında sorulacak soruların en az

yarısını doğru olarak cevaplandıran;

BT Müfettiş Yardımcısı adaylarından; genel puanı (60) ve daha üzerinde olan ilk (30) aday,

BT İç Kontrolör Yardımcısı adaylarından; genel puanı (60) ve daha üzerinde olan ilk (15) aday,

BT Uzman Yardımcısı adaylarından; genel puanı (60) ve daha üzerinde olan ilk (150) aday,

Mülakata girmeye hak kazanacaktır.

Banka sınav şartlarında her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İTİRAZ

Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 13 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar, halkbanksinavi@istanbul.edu.tr e-posta adresi üzerinden Üniversiteye yapılabilir.

Yazılı sınav sonucu https://halkbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, halkbanksinavi@istanbul.edu.tr e-posta adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler.

BİLGİ EDİNME

Aşağıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla; sınav süreci hakkında bilgi alınabilecektir.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Web Sitesi

www.halkbank.com.tr

E-posta Adresi

kariyer@halkbank.com.tr

Telefon

0216 503 5171

0216 503 5172

0216 503 5173

0216 503 5176

Adres

Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4, PK: 34746, Ataşehir/İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi

Web Sitesi

https://halkbank.istanbul.edu.tr

E-posta Adresi

halkbanksinavi@istanbul.edu.tr

Sınav Başvuru Adresi

https://halkbank.istanbul.edu.tr

Telefon

0212 440 0000 /11852

0212 440 0000 /10783

Adres

Bozdoğan Kemeri Caddesi, No:1, Vezneciler, Fatih/İSTANBUL

EK.1.B TABLO (BT MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU YAPILABİLECEK LİSANS BÖLÜMLERİ)

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Finans Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

İşletme Mühendisliği

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

Matematik Mühendisliği

Bilgisayar-Enformatik

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Matematik-Bilgisayar

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Mekatronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Sistem ve Kontrol Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Telekomünikasyon Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Yönetim Bilişim Sistemleri

Endüstri Sistemleri Mühendisliği

EK.2.B TABLO (BT İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU YAPILABİLECEK LİSANS BÖLÜMLERİ)

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği

Endüstri Sistemleri Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Finans Mühendisliği

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

İşletme Enformatiği

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

İşletme Mühendisliği

Bilgisayar-Enformatik

Matematik Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Matematik-Bilgisayar

Elektrik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Sistem ve Kontrol Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Telekomünikasyon Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Yönetim Bilişim Sistemleri

EK.3 TABLO (BT UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU YAPILABİLECEK LİSANS BÖLÜMLERİ)

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

Makine ve İmalat Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Matematik Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Matematik-Bilgisayar

Elektronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Telekomünikasyon Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Sistem ve Kontrol Mühendisliği

Endüstri Sistemleri Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

SERVİS GÖREVLİSİ

SINAV İLANI 2017

Bankamızda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanlarda personel alımı yapılacaktır.

Unvan

Görev Yeri

İstihdam Edilmesi Planlanan Personel Sayısı

Görev Yapacağı Birimler

Servis Görevlisi

Tüm İller

1000

Şubeler

Sınava katılacak adaylarda aranan özellikler ve sınav koşulları hakkında detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

Giriş Sınavına katılabilmek için;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

ç) Bankacılık Kanunu'na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

d) 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak

e) Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden mezun olmak,

(Mülakat aşamasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olanların başvuruları kabul edilecektir.)

f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)

g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 01.09.2018 tarihine kadar tecilli olmak,

ğ) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,

Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.

Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.

SINAVA BAŞVURU

Adaylardan, başvuru bedeli olarak 75-TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, İstanbul Üniversitesi Sınav Merkezinin Bankamız nezdindeki hesabına sınav başvurusundan önce yatırılacaktır.

Sınav ücreti 18 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 09.00'dan, 9 Kasım 2017 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar, yalnızca Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden, adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile en az biri cep telefonu olmak üzere 2 (iki) telefon numarası verilerek yatırılacaktır. EFT, Kredi Kartı, ATM ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir

Sınav başvuruları, 18 Ekim 2017 - 9 Kasım 2017 tarihleri arasında, Banka web sitesi https://www.halkbank.com.tr bağlantısından da erişilebilecek olan, https://halkbank.istanbul.edu.tr adresinden yapılacak; şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

"Sınav Başvuru Formu" aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyen adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 1 Aralık 2017 - 10 Aralık 2017 tarihleri arasında https://halkbank.istanbul.edu.tr adresinden "T.C. Kimlik Numarası" ve "Aday Şifresi" girerek alabileceklerdir.

Giriş sınavı yazılı aşaması; 10 Aralık 2017 tarihinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Samsun ve Trabzon olmak üzere 14 farklı merkezde gerçekleştirilecektir.

Adaylar sınava girebilmek için, "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, TCKN bilgisi içeren Sürücü Belgesi veya geçerlik süresi devam eden Pasaport ibraz etmek zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

SINAV KONULARI, SORU DAĞILIMI, PUANLAMA YÖNTEMİ VE DİĞER HUSUSLAR

Yazılı sınava ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yazılı Sınava İlişkin Özet Bilgiler

Sınav Tarihi - Saati

10 Aralık 2017 - 14.00

Sınavın Yapılacağı Yer

Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Samsun, Trabzon

Oturum Sayısı

1 (Bir)

Süre

180 dk

Soru Sayısı

Genel Yetenek-Genel Kültür (40 Soru)

Yabancı Dil (40 Soru)

Alan Bilgisi (70 Soru)

Sınav Yöntemi

Her bir soru 5 (beş) şıktan oluşacak şekilde test usulü

Yazılı sınav "Genel Yetenek-Genel Kültür", "Yabancı Dil" ve "Alan Bilgisi" bölümünden oluşacak ve toplamda 150 test sorusu yer alacaktır.

Genel Yetenek-Genel Kültür Testi :

Genel Yetenek; Sözel Akıl Yürütme, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları Ölçme Becerisi ile Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme,

Genel Kültür; Tarih, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Genel, Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular,

Yabancı Dil Testi:

İngilizce, Almanca veya Fransızca (Adaylar, sınava girecekleri yabancı dil tercihlerini başvuru esnasında yapacaklardır.)

Alan Bilgisi Testi :

Hukuk; Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İş Hukuku

Ekonomi; Mikro İktisat, Matematiksel İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi,

Maliye; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası,

Muhasebe ve İşletme; Genel (Finansal) Muhasebe, Finansal Tablolar ve Analizi, İşletme Yönetimi, Finansal Yönetim

Bankacılık ve Finans; Banka Muhasebesi, Para-Para Politikası-Merkez Bankacılığı, Finansal Sistem- Uluslararası Finansal Sistemler, Ticari Aritmetik.

SERVİS GÖREVLİSİ

SINAV KONULARI

Ağırlık Puanı

(Yüzde)

Soru Sayısı

Genel Yetenek-Genel Kültür

40%

40

Genel Yetenek

55%

22

Genel Kültür

45%

18

Yabancı Dil

10%

40

Alan Bilgisi

50%

70

Hukuk

28,58%

20

Ekonomi

24,29%

17

Maliye

7,14%

5

Muhasebe ve İşletme

27,14%

19

Bankacılık ve Finans

12,85%

9

TOPLAM

% 100

150

Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Genel puanı (60) ve daha üzerinde olup tercih ettiği illere göre başarı sıralamasına giren adaylar mülakata girmeye hak kazanacaktır. Banka sınav şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İTİRAZ

Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 13 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar, halkbanksinavi@istanbul.edu.tr e-posta adresi üzerinden Üniversiteye yapılabilir.

Yazılı sınav sonucu https://halkbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, halkbanksinavi@istanbul.edu.tr e-posta adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler.

BİLGİ EDİNME

Aşağıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla; sınav süreci hakkında bilgi alınabilecektir.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Web Sitesi

www.halkbank.com.tr

E-posta Adresi

kariyer@halkbank.com.tr

Telefon

0216 503 5171

0216 503 5172

0216 503 5173

0216 503 5176

Adres

Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4, PK: 34746, Ataşehir/İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi

Web Sitesi

https://halkbank.istanbul.edu.tr

E-posta Adresi

halkbanksinavi@istanbul.edu.tr

Sınav Başvuru Adresi

https://halkbank.istanbul.edu.tr

Telefon

0212 440 0000 /11852

0212 440 0000 /10783

Adres

Bozdoğan Kemeri Caddesi, No:1, Vezneciler, Fatih/İSTANBUL

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.