1. YAZARLAR

  2. Abdullah Damar

  3. İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası
Abdullah Damar

Abdullah Damar

Abdullah Damar
Yazarın Tüm Yazıları >

İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası

A+A-

 

4+4+4 Eğitim Yasasının alelacele yürürlüğe girmesiyle, daha önce bir tür olan ilköğretim okulları, benim tespit edebildiğim kadarıyla;

1) Müstakil ilkokul.

2) Müstakil ortaokul.

3) İmam hatip ortaokulu.

4) İlkokul ve ortaokul bir arada. (3 yıl sonra ilkokul olacak)

5) İlkokul ve ortaokul bir arada .(3 yıl sonra ortaokul olacak)

6) Ortaokul sabahçı, ilkokul öğlenci olarak ayrılan bağımsız okullar.

7) İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulu bir arada. (üç yıl sonra imam hatip ortaokulu olacak) şeklinde türlere ayrıldı.

 

Öncelikle, 8 yıllık kesintisiz eğitim yapan ilköğretim okullarının, ilkokul ve ortaokul olarak ayrılması, okul sayısının artmasına neden oldu. Bu artış doğal olarak, okul müdürü ve müdür yardımcısı ihtiyacını ortaya çıkardı. Yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana da okul müdürlüğü ve müdür yardımcılığı sınavı açılmadığı ve sınava dayalı yönetici ataması yapılmadığı için, yeni açılan okullar, vekaleten yönetiliyor.

 

Bunun yanında, yasa ve okul türlerinin değişmesi nedeniyle bu okullarda görev yapan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları açısından yeni bir takım sorunlar ortaya çıktı. Okul müdürleri, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları, yeni okul türleriyle ilişkilendirildi, kadroları ilgili okullara aktarıldı ama özellikle, ikili eğitim yapan ya da iki-üç okul türünün aynı binada eğitim yaptığı okullarda sorunlar hala çözülmüş değil.

 

Bu görevliler, okul türleri değişmesine rağmen, halen MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre, görev yapıyorlar.

 

Denilebilir ki, okul türleri değişmesine rağmen, bu okul türlerinin hepsi sonuçta ilköğretim kurumu.

 

Ama böyle demekle, sorunlar çözülmüş olmuyor.

Şöyle ki; MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 60.maddesinde,  Okul Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu şöyle tanımlanır;

 “İlköğretim kurumu, demokratik eğitim-öğretim ortamında diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü; ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. Müdür, okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.”

 

61.maddesinde, “Müdür başyardımcısı, ders okutmanın yanında müdürün en yakın yardımcısıdır. Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder. Müdür başyardımcısı, okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk,  taşınır mal, yazışma, eğitici etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. Bu görevlerin yapılmasından ve okulun amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludur. Müdür başyardımcısı, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.”

 

62.maddesinde ise, “Müdür yardımcıları ders okutmanın yanında okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, taşınır mal, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. Müdür yardımcıları bu görevlerin yapılmasından ve okulun amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludurlar. Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.”hükümleri yer almaktadır.

 

Bu hükümlerde, 4+4+4 eğitim yasasına uygun değişiklikler yapılmadığı ve yukarıda sıraladığım 7 okul türünde görev yapan idarecilerin tümü bu yönetmeliğe tabi olduğu için, uygulamada, bir okul müdürünün biri asil, diğeri vekâleten olmak üzere iki okulda müdürlük yaptığı, kimi ilkokul ve ortaokullarda birer müdür yardımcısının görev yaptığı, kimi okullarda müdür başyardımcısının olmadığı, kimi okullarda müdür başyardımcısının norm kadro fazlası olduğu gibi sorunlar yaşandı ve  yaşanmaya devam  ediyor.

 

Bu sorunların yanında, ikili eğitim yapan okullarda görev yapan idareciler açısından, günde 11-12 saat görev yapma gibi bir gerçeklik de karşımızda duruyor. Gerçi bu idarecilere, son toplu sözleşme ile haftada 2 saat ekders ücreti verildi ama, bu ücretin ne derece tatmin edici olduğu tartışma götürür.

 

Biraz daha ayrıntıya girdiğimizde, ikili eğitim yapan okullarda kimi garip durumlarla da karşılaşılmıyor değil.

 

Örneğin; sabah ortaokul, öğleden sonra ilkokul olan okullarda, hem ilkokulun, hem de ortaokulun idarecileri tam gün okulda kalmak zorundalar. Bu okulun müdürü tabi ki her iki okulda da müdürlük yaptığı için okulda kalmak zorunda. Ancak, aynı şey müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları için de geçerli olabilir mi?

 

Sabah ortaokul, öğleden sonra ilkokul olmak üzere ikili eğitim yapan bir ilköğretim kurumunda, kadrosu ortaokulla ilişkilendirilmiş bir müdür yardımcısının öğleden sonra; aynı okulda kadrosu ilkokulla ilişkilendirilmiş bir müdür yardımcısının sabah devresi, okulda olmasının bir anlamı olabilir mi?

 

Bu tür örnekler çoğaltılabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı, bu sorunların yaşanmaması için bir an önce İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde gerekli değişiklikleri yapmalıdır.

Önceki ve Sonraki Yazılar