MEB'de Ücretli Öğretmen Sömürüsüne Devam

MEB'de Ücretli Öğretmen Sömürüsüne Devam

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un, 11.02.2016 tarihinde yaptığı basın açıklamasıdır.

MEB'de Ücretli Öğretmen Sömürüsüne Devam - Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un, 11.02.2016 tarihinde yaptığı basın açıklamasıdır.

Türk Eğitim-Sen, Türkiye genelinde ücretli öğretmen araştırması yaptı. Buna göre sendikamız, 81 İl Valiliğine Türkiye’deki ücretli öğretmen sayısına ilişkin bilgi istedi. Bu talebimize 62 İl Valiliğinden cevap geldi. Ücretli öğretmen sayısını sendikamıza göndermeyen 19 il şunlardır: Ağrı, Artvin, Aydın, Diyarbakır, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kütahya, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Tekirdağ, Van ve Yozgat.

Öncelikle şunu belirtmek istiyoruz: Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. Bilgi edinme hakkı bir zorunlulukken, yasalarda hüküm altına alışmışken keyfi ve anti demokratik uygulamalar söz konusu olabilmektedir. Oysaki istenen bilgiler özel bir çalışma yapılmasını gerektirmemekte ve kurumlarımızda zaten var olan bilgilerdir.  Ancak Türk Eğitim-Sen’in ücretli öğretmenlik araştırmasında da görüldüğü üzere tüm İl Valiliklerinin tamamı konuya aynı hassasiyetle yaklaşmamıştır. 81 İl Valiliğinden bilgi istememize rağmen sadece 62 İl Valiliğinden cevap gelmiştir. Bu şekilde bilgileri göndermeyen İl Valilikleri aslında suç işlemektedir.

Valiliklerinden gelen bilgilere göre; 62 il itibariyle ücretli öğretmen sayısı 60 bin 983’tür. Öte yandan bu yıl bilgi vermeyen illerden geçen yıl gelen rakamları ücretli öğretmen tablosuna dahil edersek, Türkiye’de ücretli öğretmen sayısının 73 ilde 70 bin 293’e ulaştığını göreceğiz.

İSTANBUL’DA ÜCRETLİ ÖĞRETMEN SAYISI 14 BİN 787.

En yüksek ücretli öğretmen sayısı 14 bin 787 ile İstanbul’dadır. İstanbul’u 3 bin 240 ile Bursa, 3 bin 231 ile Ankara, 2 bin 767 ile Şanlıurfa, 2 bin 617 ile Gaziantep, 2 bin 493 ile Hatay, 2 bin 295 ile İzmir,  1.720 ile Kocaeli, 1.637 ile Sakarya, 1.620 ile Adana, 1.488 ile Kahramanmaraş, 1.431 ile Mardin takip etmektedir. Ücretli öğretmen sayısı diğer bazı illerimizde de şöyledir: Erzurum 1.234, Antalya 1.226, Ağrı 1.198, Konya 1.147, Mersin 1.029, Şırnak 1027. 

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN BRANŞLARINA GÖRE DAĞILIMI

Bursa’da görev yapan ücretli öğretmenlerin 1.605’i eğitim fakültesi, 1.029’u lisans, 606’sı ön lisans mezunudur. Şanlıurfa’da görev yapan ücretli öğretmenlerin 1.241’i eğitim fakültesi, 995’i lisans, 531’i ön lisans mezunudur. Gaziantep’te görev yapan ücretli öğretmenlerin 1.088’i eğitim fakültesi, 1.188’i lisans, 341’i ön lisans mezunudur. Ankara’da görev yapan ücretli öğretmenlerin 1.122’si eğitim fakültesi, 1.657’si lisans, 452’si ön lisans mezunudur. İzmir’de görev yapan ücretli öğretmenlerin 908’i eğitim fakültesi, 841’i lisans, 546’sı ise ön lisans mezunudur.

Öte yandan Muş’ta ücretli öğretmen olarak görev yapanların 232’si eğitim fakültesi mezunu, 383’ü lisans mezunu, 267’si ön lisans mezunudur. Görüldüğü üzere; Muş’ta görev yapan ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı eğitim fakültesi mezunlarından fazladır. Adana’da görev yapan ücretli öğretmenlerin 1.177’si eğitim fakültesi, 171’i lisans, 272’si ön lisans mezunudur. Adana’da da ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı lisans mezunlarından fazladır. Bu, ülkemizin eğitimde geldiği noktayı göstermek açısından çok önemli bir tespittir.

ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖZEL UZMANLIK GEREKTİRİYOR ANCAK BU DERSLERE ÖN LİSANS MEZUNLARI DA GİRİYOR.

Zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmenliği özel uzmanlık gerektirir. Buna rağmen illerimizde zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmeni olarak ön lisans mezunları ücretli öğretmen olarak görevlendirilmektedir. Hatta bazı illerimizde zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmeni olarak derslere giren ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı eğitim fakültesi mezunu ücretli öğretmenlerden fazladır. Şöyle ki; Antalya’da eğitim fakültesi mezunu 33, lisans mezunu 72, ön lisans mezunu 56 ücretli öğretmen zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmeni olarak derslere girmektedir. Kocaeli’nde 37 eğitim fakültesi mezunu, 95 lisans mezunu, 71 ön lisans mezunu ücretli öğretmen zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Sakarya’da 37 eğitim fakültesi mezunu, 107 lisans mezunu, 65 ön lisans mezunu ücretli öğretmen zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmeni olarak derslere girmektedir.

Branş öğretmeni olarak görev yapan ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin bazı illere göre dağılımı ise şöyledir: İzmir 438, Ankara 358, Bursa 266, Kocaeli 234, Adana 227, Mersin 203, Sakarya 146, Gaziantep 133.

Sınıf öğretmeni olarak görev yapan ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin bazı illere göre dağılımı da şu şekildedir: Şanlıurfa 351, Muş 201, Erzurum 179, Bitlis 116.

61 İLDE NORM KADRO İHTİYACI 96 BİN 621.

Sendikamız bu araştırmasında norm kadro açığının ne kadar olduğunu da tespit etti. Norm kadro ihtiyacına ilişkin de 50 ilden bilgi geldi. Buna göre 50 ilde norm kadro ihtiyacı 57 bin 55’dir. Norm kadro ihtiyacına ilişkin bu yıl bilgi vermeyen illerden geçen yıl gelen rakamları araştırmamıza dahil edersek 61 ilde norm kadro ihtiyacının 96 bin 621 olduğu ortaya çıkmıştır.  

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN SAYISI NORM KADRO İHTİYACININ ALTINDA KALDI.

Araştırmamızda, ücretli öğretmen sayısının norm kadro ihtiyacının altında kaldığı da görülmektedir. Adıyaman’da norm kadro ihtiyacı 1.003 iken, ücretli öğretmen sayısı 765’tir. Afyonkarahisar’da norm kadro ihtiyacı 1.101 iken, ücretli öğretmen sayısı 766’dır. Ankara’da norm kadro ihtiyacı 4 bin 478 iken ücretli öğretmen sayısı 3 bin 231’dir. Antalya’da norm kadro ihtiyacı 2 bin 262 iken, ücretli öğretmen sayısı 1.226’dır. Elazığ’da norm kadro ihtiyacı 1.188 iken, ücretli öğretmen sayısı 777’dir. Gaziantep’de norm kadro ihtiyacı 4 bin 494 iken, ücretli öğretmen sayısı 2 bin 617’dir. Kahramanmaraş’ta norm kadro ihtiyacı 1.900 iken, ücretli öğretmen sayısı 1.488’dir. Muğla’da norm kadro ihtiyacı 1.014 iken, ücretli öğretmen sayısı 526’dır. Sivas’ta norm kadro ihtiyacı 1.006 iken, ücretli öğretmen sayısı 731’dir. Balıkesir’de norm kadro ihtiyacı 1.664 iken, ücretli öğretmen sayısı 648’dir. Denizli’de norm kadro ihtiyacı 1.500 iken, ücretli öğretmen sayısı 287’dir. Görülmektedir ki; kadrolu öğretmen ihtiyacı kadar öğretmen ataması yapılmamasının yanı sıra; problemli de olsa görevlendirilen ücretli öğretmenlerle de ihtiyaç karşılanamamaktadır. Ayrıca bu tablodan da görüleceği üzere okullarda kadrolu branş öğretmenleri, branşları dışında ek ders karşılığı derslere girmektedir.

Araştırmayı değerlendiren Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk şunları kaydetti: “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk Eğitim-Sen olarak ücretli öğretmenlik araştırması gerçekleştirdik. Öncelikle şunu belirtmek istiyoruz: Bilgi Edinme Kanunu’na rağmen, Valiliklerin bir kısmı ücretli öğretmenliğe dair istediğimiz bilgileri göndermemiştir. Bu tamamen keyfi bir durumdur. Hâlbuki kamuoyunu doğru aydınlatmak açısından bu bilgilerin eksiksiz gönderilmesi çok önemlidir.

Araştırmamızı değerlendirecek olursak; ne yazık ki ülkemizde öğretmen açığının ücretli öğretmenler eliyle kapatılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu insanlar girdiği ders başına ücret almakta ve güvencesiz çalıştırılmaktadır. Bu insanların aylık primi tam ödenmemektedir. Oysa ücretli öğretmenler kadrolu öğretmenlerle aynı işi yapmaktadır. Buna rağmen köle mantığı ile çalıştırılmaktadır. Ücretli öğretmenlik, devletin ucuz insan gücü çalıştırmasının bir diğer adıdır. 

Öte yandan ücretli öğretmen olarak görev yapan eğitim fakültesi ve lisans mezunları olduğu kadar açık öğretim ve ön lisans mezunları da vardır. Öğretmenlikle hiçbir ilgisi olmayan açık öğretim ve iki yıllık yüksekokul mezunlarının okullarda ücretli öğretmen olarak derslere girmesi devletin bir ayıbıdır. Atama bekleyen yüzbinlerce öğretmen ve bunun yanında 100 bine yakın öğretmen açığı olmasına rağmen devletin kadrolu öğretmen istihdamı yapmak yerine, ücretli öğretmen çalıştırması, hele hele öğretmenlik ehliyeti olmayan ön lisans mezunlarının derslere ücretli öğretmen olarak girmesi eğitimimizi yüzyıl geriye götüren bir uygulamadır. Hal böyle olunca okullarımızda verim ve kalite düşmektedir.

Türkiye’nin en kısa zamanda ücretli öğretmenlik ayıbından kurtulması gerekir. Ücretli öğretmenlik görevlendirmesi sona ermeli, Milli Eğitim Bakanlığı sadece kadrolu öğretmen istihdamı yapmalıdır. Bu şekilde öğretmenlerimiz hem insani koşullarda, hakka, hukuka uygun çalıştırılır hem de işin ehli olan, donanımlı, bu işin eğitimini almış kişiler çocuklarımıza eğitim-öğretim verir. Okullarımıza kalite ancak bu şekilde getirilir.”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

2015 Yılı Ücretli Öğretmen Sayıları İçin Tıklayınız.

2014 Yılı Verileri Eklenmiş Liste İçin Tıklayınız.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.