MEB'den devredilen işçiler hakkında genelge

MEB'den devredilen işçiler hakkında genelge

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 6360 sayılı "Kanun Gereği Devredilen İşçilerin TİS'den Yararlanmaları" konulu 2015/4nolu genelge yayınlayarak açıklamalarda bulundu.

2015/4nolu genelgede aşağıda hususlara yer verildi.

6360 sayılı Kanunla Bakanlığımız teşkilatına devren gelen veya çeşitli kanunlarla gelecek olan işçilere, 01/07/2012-30/06/2015 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesinin nasıl uygulanacağına dair KAMU-İŞ Sendikası ile KOOP-İŞ Sendikası arasında bir süreden beri devam eden görüşmeler sonuçlanmış olup, düzenlenen 13/02/2015 tarihli Protokol uygulanmak üzere ekte gönderilmiştir.

Buna göre;

1- 01/07/2012-30/06/2015 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesinin 25/A maddesi yürürlükten kaldırılmış, yeni düzenlenen "Geçici Madde" 01/07/2014 tarihinden geçerli olmak üzere uygulamaya konulmuştur.

2- 6360 sayılı Kanun gereğince devren gelen işçilerin, mevcut toplu iş sözleşmesinin tarafı olan KOOP-İŞ Sendikasına üyeliklerinin, sendikaca işverene (milli eğitim müdürlüklerine) bildirildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren, kendi cari günlük ücretleri 69.-TL'nin (altmışdokuz) altında olanların ücretleri bu rakama yükseltilecek, 69.-TL'nin (altmışdokuz) üzerinde olanlarda ise herhangi bir artış yapılmayacaktır. Ancak, bu durumda olan işçilerden devir tarihinden sonra KOOP-İŞ Sendikasına üye olmadıkları dönemde haklarında devir toplu iş sözleşmesi uygulanmış olanlara bu toplu iş sözleşmeleri gereğince yapılmış zamla oluşan ücretleri almaya devam ederler.

Bu işçilerin, Bakanlığımız teşkilatında uygulanan toplu iş sözleşmesi kapsamına girdiği veya yararlanmaya başladığı tarihten geçerli olacak ve zamlı ücretleri üzerinden hesaplanacak sendika üyelik aidatları kesilerek ilgili hesaba yatırılacaktır.

3- Protokolün imza tarihi olan 13/02/2015 tarihinden önce veya sonra kapsam işyerlerine 6360 sayılı Kanun ile devren gelen veya benzeri düzenlemelerle diğer kurumlardan gelecek olan işçilerden iş bu protokolün imzasından sonra sendikaya üye olanların;

a) Devir tarihleri itibariyle fiili günlük brüt çıplak ücretleri olan 69.-TL'nin üzerine 01/01/2015 tarihli ücret zammı uygulaması ile oluşan ücretin altında ise bu işçilerin günlük brüt çıplak ücretleri; üyeliklerinin bildirildiği tarihi izleyen aybaşından itibaren bu ücrete yükseltilir.

b) (a) bendindeki ücretin üzerinde ücret alanlar ise, sendika üyeliklerinin işverene bildirildiği tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere mevcut ücretlerine toplu iş sözleşmesi ile 01/01/2015 tarihinde uygulanması öngörülen zam miktarınca artırılacak ücreti almaya devam ederler.

4- Daha önceden de duyurulduğu gibi, sözleşme kapsamına giren tüm işçiler için 01/01/2015 tarihinden geçerli olacak ücret zammı, ilerleyen aylarda sosyal taraflar arasında imzalanacak olan "Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Anlaşması" ile belirleneceğinden, şu aşamada herhangi bir zam yapılmayacak, ileride bu konuda Bakanlığımızdan gelecek talimatlara göre işlem yapılacaktır.

5- Ayrıca, mevcut toplu iş sözleşmesine göre bütün işçilere uygulanan sosyal yardım ödemelerinin, en son 01/07/2014 tarihi itibariyle geldiği rakamlara ilişkin miktarlar ekli tabloda gösterilmiş olup, uygulamaların bu çerçevede kontrol edilmesi gerekmektedir.

Bunun yanında, 6360 sayılı Kanun gereği devredilen işçilerin eski ve yeni sosyal yardım kalemlerinin uygulanmasında, "Ek Madde: Özel Hükümler A) Devren Gelen İşçilere Uygulanacak Sosyal Yardım Uygulaması" maddesine göre hareket edilecektir.

Başka bir ifadeyle, "ücret, ilave tediye ve ikramiye, evlenme, ölüm, doğum ve benzeri ödemeler" hariç, "sosyal yardım, yemek, vasıta, giyim, prim" gibi yardımların kendi getirdiği sözleşme veya uygulaması ile Bakanlığımızda uygulanan toplu iş sözleşmesindeki miktarların toplamları arasındaki fark, yararlanmaya başladığı tarihten itibaren ödenmeye başlanacaktır.

6- Bu protokol, SGK veya vergi kesintilerinin yatırılmasında cezai duruma düşülmemesi için 07 Mart 2015 tarihinden önce uygulanacaktır.

7- 6360 sayılı Kanunla veya ileride olabilecek benzeri düzenlemelerle diğer kurumlardan devren işçi gelmeyen il milli eğitim müdürlükleri bu konuda herhangi bir uygulama yapmayacaklardır.

Bilgilerinizi ve gereğinin ekli protokolde ve yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılmasını rica ederim.

    

Memurlar.Net - Özel

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.