1. YAZARLAR

  2. Abdullah Damar

  3. Memurları ve Öğretmenleri İlgilendiren Önemli Toplantılar
Abdullah Damar

Abdullah Damar

Abdullah Damar
Yazarın Tüm Yazıları >

Memurları ve Öğretmenleri İlgilendiren Önemli Toplantılar

A+A-

 

Son dönemde, öğretmenlerin özür grubu ataması ve şubat ataması konularının tüm yakıcılığıyla eğitim kamuoyunun ve ülke gündeminin ilk sıralarında yer alması nedeniyle, genel olarak memurları, özel olarak da öğretmenleri ilgilendiren çok önemli toplantılar, hak ettikleri ölçüde gündemde ön sıralara çıkamıyor.

 

Bu toplantılardan biri, Devlet Personel Başkanlığı tarafından, geçtiğimiz günlerde Abant’ta düzenlenen “Kamu Personel Sisteminin Sorunları, Çözüm Önerileri ve 2023 Vizyonu Çalıştayı”ydı.

 

Takip edebildiğim kadarıyla çalıştaya, bireysel katılımcıların yanısıra, Kamu-Sen, Kesk ve Memur Sen, genel başkan düzeyinde katılarak görüş ve önerilerini katılımcılarla paylaştı.

 

Diğer bir toplantı, Milli Eğitim Bakanlığı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği ''Öğretmen İstihdam Projeksiyonları Stratejileri ve Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi'' çalıştayıydı.

 

Çiçeği burnunda Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada; Türkiye'de önceki yıllarda birçok meslek alanında arz-talep ve istihdam dengesi kurulamadığı gibi öğretmenlik mesleğinde arz-talep ve istihdam arasında da ciddi uyumsuzlukların meydana geldiğini, bazı öğretmenlik alanlarında öğretmen talebi karşılanamazken ve başka öğretmenlik alanlarından ikame edilirken, bazı alanlarda da neredeyse hiç öğretmen talebi olmadığını bu durumun öğretmen iş gücü piyasasında ciddi sorunlara yol açtığını, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün başlattığı, MEB Öğretmen İstihdam Projeksiyonları, Stratejileri ve Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi'yle öğretmen istihdamında yaşanan bu arz ve talep uyumsuzluğunu gidermeye yönelik bilimsel bir çalışma yürütüldüğünü, MEB-İKOP olarak isimlendirilen projenin çalışmalarının 31 Ekim 2011'de başlatıldığını, projeyle, temel eğitim ve orta öğretim kademesinde kamu ve özel okullarında 2023 yılına kadar ihtiyaç duyulacak öğretmen sayılarını; alanlar bazında bilimsel yöntemlerle kestirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

 

MEB’in düzenlediği ve 10 yıllık öğretmen projeksiyonuna ışık tutan bu önemli çalıştaya, bilebildiğim kadarıyla Eğitim Sen dışındaki sendikalar katıldı.

 

Eğitim Sen bu konuda, “Eğitim Sen, Sonucu Başından Belli Olan MEB’in Çalıştay Oyununa Gelmeyecektir!” başlıklı bir basın açıklaması yaparak, çalıştaya katılmadı. Sendikanın bağlı olduğu Kesk, Devlet Personel Başkanlığının “Kamu Personel Sisteminin Sorunları, Çözüm Önerileri ve 2023 Vizyonu Çalıştayı”na katılırken, Eğitim Sen’in, öğretmenlerin geleceğini ilgilendiren bu toplantıya katılmaması düşündürücüdür.

 

Her iki toplantının da, kamu kurumları tarafından düzenlenmiş olması ve yapılacak personel reformuyla ilgili olması başlı başına önemli bir durumdur.

 

Kamu kurumlarının düzenlediği bu toplantıların yanında, sendikalar ve konfederasyonlar da bazı toplantılar düzenliyorlar.

 

Bu toplantılar, Aktif Eğitim Sen’in 5 Şubat’ta düzenleyeceği “Mesleki İtibar Sempozyumu”; KESK’in 9 Şubat’ta düzenleyeceği “Nasıl Bir Kamu Personel Rejimi ve Toplu Sözleşme” sempozyumu ve Türk Eğitim Sen’in 1-3 Mart tarihlerinde düzenleyeceği “Teknik Eğitim Çalıştayı” ilk göze çarpan önemli toplantılar.

 

Her üç toplantı da, konularının seçimi ve katılımcıların niteliği açısından, çok önemli sorunları gündeme getirecek olması ve bu sorunlara çözüm önerileri aranacak toplantılar olması açısından çok önemli toplantılardır.

 

Yapılan ve önümüzdeki günlerde yapılacak olan bu önemli toplantıların, iki açıdan önemi var.

Birincisi, kamu kurumlarının bu toplantılarla, konunun taraflarını sürece katarak görüş ve önerilerini alması, bu sayede eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in, uyguladığı bütün projelerde, “Ben yaptım oldu” mantığının terkediliyor olması; diğeri ise sendikaların ve konfederasyonların, mesleki sorunlar konusunda, bilimsel toplantılarla çözüm arıyor olmasıdır.

 

Bu toplantıların, çalışma hayatımıza büyük katkılar sunacağını belirtip, düzenlenmiş olan toplantılar için, düzenleyici kurumlara teşekkür ederken; önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan toplantılar için de, düzenleyicilere ve katılımcılara başarı dileklerimi sunuyorum.

 

Abdullah Damar

www.turkiyeegitim.com

Önceki ve Sonraki Yazılar