1. YAZARLAR

  2. Abdullah Damar

  3. Öğretmenler “Süt İzni” Kullanabilir mi?
Abdullah Damar

Abdullah Damar

Abdullah Damar
Yazarın Tüm Yazıları >

Öğretmenler “Süt İzni” Kullanabilir mi?

A+A-

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun, 25/02/2011 tarihinde yeniden düzenlenen 104.maddesi, memurlara verilecek olan mazeret izinlerini düzenliyor. 104.maddenin

(D) fıkrasında, “ Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.” hükmü yer almaktadır.

Bu madde, kamuda çalışan bütün memurları kapsadığı gibi, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenleri de kapsar. Bununla birlikte her Bakanlık, yasa hükümlerinin uygulanması için özel yönetmelik ve yönergeler de çıkarabilir.

MEB’de, bu maddeye dayanarak, 16/01/2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesini yayımladı. 657 Sayılı DMK’daki “süt izni” düzenlemesine paralel olarak, MEB İzin Yönergesinde de aynı hükümlere yer verildi. Yönergenin “mazeret izni” başlıklı 10.maddesinde yer alan “Verilmesi zorunlu olan mazeret izinleri” arasında sayılan (d) fıkrasına göre, “Kadın memura, çocuğunu emzirmesi  için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.” hükmü; MEB’de görev yapan memur ve öğretmenlerin “süt iznini” düzenlemektedir.

Görüldüğü gibi, hem yasa maddesi, hem de yönerge, öğretmenlere “süt izni” kullanımı konusunda olumlu ve ileri bir düzenleme yapmıştır.

Ancak uygulamada, öğretmenlerin çalışma koşulları ve işgüzar eğitim yöneticilerinin yetkilerini öğretmenler lehine kullanmamaları sonucu, öğretmenler “süt iznini” kullanamamakta; tam gün eğitim yapan okullarda öğle arası, ikili eğitim yapan okullarda ters devrede çocuklarını emzirmekteydi.

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, 28/03/2013 tarihinde, Batman Valiliğinin “süt izni” konulu görüş sorma yazısına verdiği cevabi yazıda, öğretmenlerin süt izni kullanımı konusunda yaşadıkları sorunlara kesin çözüm getiren bir hüküm tesis etmiştir. MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün “Süt İzni” konulu görüş yazısını önemine binaen aynen aşağıya alıyorum.

“Süt izinlerinin uygulanmasında tereddüte düşüldüğüne dair ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere 657 Sayılı DMK’nın 104.maddesinin (D) fıkrasında; ““ Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.” hükmüne yer verilmiştir. 16/01/3013 tarihli ve 34932 sayılı MEB İzin Yönergesinin 10.maddesi ve yukarıdaki hüküm çerçevesinde Valiliğinizce işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Bilgilerinizi rica ederim.”

Bu yazıya göre, artık öğretmenler süt iznini, öğle arasında ya da ters devrede değil, kendi tercih ettikleri saatlerde verebileceklerdir. Bu konuda eğitim yöneticilerine herhangi bir inisiyatif tanınmamıştır.

Öğretmenlerimizin süt iznini kullanmak için yapmaları gereken, öncelikle izni kullanacakları saatleri belirlemek ve yazıda sözünü ettiğim mevzuat maddelerini dayanak göstererek, bir dilekçe ile okul müdürlüklerine başvurmaktır.

Önceki ve Sonraki Yazılar