Ve Öğrenci Andı da Kaldırıldı

4+4+4 eğitim sistemi ile doğru bildiğimiz bir çok şeyler bir anda yanlışa dönüşüverdi ve tu kaka ilan ediliverdi. Bırakın milli ve manevi değerleri Bilimsel bilgiler, teoriler nereyse kanunlar bile bir anda ideolojiye uyarlandı. 

21 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  ile Öğrenci Andı artık sadece ilkokullarda okutulacak. 

Mevcut yönetmeliğimizde 

Madde 12 — İlköğretim okullarında öğrenciler, her gün dersler başlamadan önce öğretmenlerin gözetiminde topluca aşağıdaki "Öğrenci Andı"nı söylerler. 

21 Temmuz 2012 tarihli yönetmelikte 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilköğretim okullarında” ibaresi, “ilkokullarda” olarak değiştirilmiştir. 

Ortaokullar ve İmam-Hatip Ortaokullarında öğrenci andı okunması yasak. 

PKK terör örgütünün ve birkaç eğitim sendikasının da yıllardır ateşli bir şekilde savunduğu “Andımız Kaldırılsın” sloganı bir nebze de olsun gerçekleşti. 

Andımızın kaldırılması hususunda taraf olanlar gelişmiş birçok ülkeleri örnek gösterirken yine andımızın devam etmesini savunanlar da aynı gelişmiş ülkeleri kaynak göstermektedirler. Kaldırılsın diyenlerin gerekçeleri ırki terimlerin dayatılması, Atatürk ve Büyük kelimesinden rahatsızlık ve gereksiz olduğu. Irki düşüncelerle karşı çıkanlara ideolojik olarak bakabiliriz. Ancak azımsanmayacak kadar eğitimcinin gerekçesi gereksiz, anlamsız,boşa zaman harcamaktır. 

Andımızın devam etmesini isteyenler ise gelişmiş birçok ülkeleri özellikle ABD’yi örnek göstererek öğrenci andının ırki terimler içermediği tamamen birleştirici olduğudur. 

ABD’de her sabah öğrenciler 

“Tanrı’nın huzurunda, Amerika Birleşik Devletleri’nin bayrağına, özgürlük ve herkes için adaletle, bölünmez tek millet üzerine kurulu cumhuriyete bağlılık üzerine and içerim”. 

Sözlerini içeren, ayakta, sağ el kalbin üzerinde vaziyette iken törenin her sabah yapılması zorunludur. Törene katılmakla, söylemekle, ayağa kalkmakla, elini kalbinin üstünde bulundurmakla kişiler zorlanamaz. Ancak tören anında bulunanlar törene ve metne karşı olsan da tören adabına karşı saygılı olmak zorundadır.172 milleti barındıran ABD’de and tartışmaları konusu hep “Tanrı” üzerinde olmuş ve açılan davalar red edilmiştir. 

İlköğretim okullarının ortaokul kısımlarında Öğrenci Andı’nın okutulması artık yasaklandı. Şimdi burada iki soru sormak gerekir. 

1.Öğrenci andının kaldırılma gerekçesi nedir?

2.Öğrenci andının ilkokullarda okutulup ortaokullarda kaldırılmasının mantığı nedir? Ya da ilokullarda okutmanın? 

Yasa düzenleyicilerinin bunu açıklaması gerekir. 

2011 yılında Öğrenci Andının kaldırılması konusunda açılan dava sonucunda Danıştay 8.Dairesinin verdiği kararda 

''Ülkemizin geleceği olan yeni nesillerin Anayasamızda ve 1739 sayılı Yasada yer alan amaçlar doğrultusunda yetiştirilmelerine ve yeni nesillere Türk Devletinin ve milletinin bir ferdi olma onurunu duymaya ve hazzını yaşatmaya yönelik, Anayasamızda ve Yasalarımızda yer alan ifadelerden oluşan dava konusu öğrenci andında, Anayasa ve Yasa maddelerine aykırılık bulunmamaktadır. Türk kelimesi bir ırkın değil, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan dili, ırkı, rengi, cinsiyeti, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi ne olursa olsun tüm vatandaşların bir araya gelerek oluşturdukları ve herkesi kapsayan ve kucaklayan milletin ortak adı olup, aksi yöndeki davacı iddialarına itibar edilmemiştir. Nitekim Anayasamızda bu hususun vurgulanması bakımından, Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin herhangi bir ayırma tabi tutulmaksızın Türk olduğu belirtilmiştir. Açıklanan nedenlerle davanın reddine oy birliği ile karar verildi.'' Denilmiştir. 

Ne şiş yansın ne kebap. 

İlkokullar da devam kararı ile şu tarafı, ortaokullarda kaldırılsın kararı ile o tarafı memnun eden tırpanlama bir karar. 

Tırpanlama devam ediyor. 

Milli Bayramlar,törenler,kelimeler,yasalar…şimdi de öğrenci andı… 

İlkokullarda öğrenci andına devam. Burada ilkokul öğretmen ve idarecilerine bir hatırlatmam olacak.

 
Millî Eğitim Bakanlığı 18 Mayıs 1933 tarih ve 1749/42 sayılı genelgeyi yayımlamıştır. “Öğrenci Andı”nın amacı ve söylenirken nelere dikkat edilmesi gerektiği bu genelgede açıklanmıştır.
 
Sayı: 1749/42 18.5.1933
 
İlkokullarda her sınıfta her gün ilk derse girildiği zaman çocukların hep birlikte “Türküm, doğruyum, çalışkanım, yasam küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, budunumu (milletimi) özümden çok sevmektir. Ülküm yükselmek, ileri gitmektir. Varlığım Türk varlığına armağan olsun.” and’ını söylemelerinin kural kabul edilmesi uygun görülmüştür.


1. Her öğretmen bu and’ı bulunduğu sınıfta tahtaya yazacak ve öğrencilerin defterlerine yazdıracaktır. Öğrencilerin bu and’ı doğru olarak defterine geçirdikleri kontrol edilecektir.
2. Öğretmen and’ı, ifade ettiği fikirleri, birer birer çocukların zihin seviyelerine uygun şekilde canlı ve cazip bir dille anlatacak, çocukların and’ın anlamını iyice kavramalarına dikkat edecek, andda çocukların anlamadığı hiçbir nokta kalmamasına önem verecektir. And’da geçen (Türklük, doğruluk, çalışkanlık, yasa, küçükleri korumak, büyükleri saymak, yurdu, budunu (milletini) özünden çok sevmek, ülkü, yükselmek, ileri gitmek, varlığımızın Türk varlığına armağan olması) gibi ifade ve fikirleri çocukların iyice anlamalarına çalışacaktır.
3. Öğretmen öğrencinin bu fikirleri ve ifadeleri iyice anlayıp anlamadıklarını emin olmak üzere, her ifade ve fikir hakkında çocuklara çeşitli sorular sorarak, bu ifadeleri yerli yerinde kullanıp kullanmadıklarını anlamak için öğrenciye cümleler kurduracaktır.
4. Çocukların bu andı anlamadan değil, ifade etmek istediği düşünce ve duyguların iyice anlamlarını kavrayarak, onları bütün benlikleriyle duyarak ve candan benimseyerek söylemelerine dikkat olunacaktır.
5. Öğrenciye bu and ayakta ve hep birden söyletilecek, öğretmende öğrencilerin karşısında ayakta durarak onlarla birlikte söyleyecektir.
6. Bu andı söylerken öğrencinin saygısız bir durum almamasına, dürüst ve ciddî durmasına öğretmen dikkat edecektir.
7. Çocuklar, candan duydukları ve zaman geçtikçe anlamını daha derin bir biçimde anlayacakları asil ve yüksek duygular ifade eden bu andı sevinç ve yüksek arzu ve ilgiyle tekrar ederken millî bir görevi yaptıklarının bilincinde olmalıdır.


Mustafa Ülkem
[email protected]

Önceki ve Sonraki Yazılar