1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

A+A-

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23., 24. ve 26 ncı maddeleri ile madde 23(c), 24(d) ve 26(a)'ya dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına ve puan hesaplama tablosuna (Bakınız. http://personel.ogu.edu.tr/Icerik/Index/3/belgeler ) internet adresi Personel Dairesi Başkanlığı doküman arşivinden ulaşılabilir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Başvuru dilekçesi ( http://personel.ogu.edu.tr/Icerik/Index/3/belgeler )

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca (ÜAK) denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve yabancı dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL'den en az 60 (Altmış) veya ÖSYM tarafından kabul gören uluslararası sınavlardan eşdeğeri puan almış olmak).

7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu'nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış yayın listesi (bütün yayın dosyaları CD şeklinde de verilecektir), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetilen doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 adet),

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9. Adaylar yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir.

Not: Başvuru süresi bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlık/Müdürlüklere başvurulması gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör başvurularında ÜAK'nin yürürlükteki doçentlik başvuru koşulları uygulanacaktır. Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır. Doktor Öğretim Üyeleri yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirtecektir. 2547 Sayılı Kanun'un Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Unvanı

Der.

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

AÇIKLAMALAR

Profesör

1

1

Mühendislik

Mimarlık Fak.

İnşaat Mühendisliği

Ulaştırma

Ulaştırma ve asfalt konularında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Mühendislik

Mimarlık Fak.

Kimya Mühendisliği

Proses ve Reaktör Tasarımı

Ağır metal ve boyarmadde giderimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Mühendislik

Mimarlık Fak.

Maden Mühendisliği

Cevher Hazırlama

Cevher hazırlamada istatistiksel teknikler ve deney tasarımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Mühendislik

Mimarlık Fak.

Mimarlık

Bina Bilgisi

Mimarlık alanında doktora yapmış ve bağlam konularında çalışmış olmak.

Profesör

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Acil tıp alanında doçent unvanı almış olmak. Toksikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Romatoloji uzmanı olmak.

Profesör

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Nöroradyoloji yeterlilik belgesine sahip olmak.

Profesör

1

1

Tıp Fak.

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik

İlgili alanda doktora yapmış ve doçentlik unvanı almış olmak. Alanla ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat

İktisadi Gelişme, Uluslararası İktisat

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Sektörel düzeyde uygulamalı çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Eğitim Fak.

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçentliğini sınıf öğretmenliği eğitimi alanında almış olmak. Alanla ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Eğitim Fak.

Matematik ve Fen

Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Fen bilgisi ve plazma eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Ziraat Fak.

Toprak Bilimi ve Bitki

Besleme

Bitki Besleme

Bitki besleme ve toprak verimliliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

İstatistik

Uygulamalı İstatistik

Çoklu bağlantı ve sınırlı etki tahmin edicileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik-Bilgisayar

Topoloji

Homotopi Teori üzerine çalışmalar yapmış

olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Biyoloji

Genel Biyoloji

Hayvan modellerinde bitkisel kaynaklı etken maddelerin koruyucu etkileri üzerine biyokimyasal araştırmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Sağlık Hizmetleri

MYO

Tıbbi Hizmetler ve

Teknikler

Tıbbi Laboratuvar

Teknikleri Pr.

Doçentliğini biyoloji alanında almış olmak, antimikrobiyal duyarlılık, biyofilm ve elektron mikroskopi alanlarında çalışmaları bulunmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları

Neonatoloji doçenti olmak, Neonatal beslenme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Tek taraflı nefrektomilerle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr.

Üyesi

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları

Çocuk gastroentoroloji ve hepatoloji uzmanı olmak. Pediatrik karaciğer transplantasyonu konusunda deneyimli olmak.

Dr.Öğr.

Üyesi

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları

Çocuk kardiyoloji uzmanı olmak. ECMO konusunda eğitim almış olmak.

Dr.Öğr.

Üyesi

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Neonatoloji uzmanı olmak.

Dr.Öğr.

Üyesi

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Miyokard enfaktüsü konusunda çalışmaları olmak.

Dr.Öğr.

Üyesi

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Çocuk radyolojisi alanında uzmanlık yapmış olmak.

Dr.Öğr.

Üyesi

2

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

İlgili alanda doktora yapmış olmak. Nörogenetik ve nörovasküler hastalıklar konularında çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr.

Üyesi

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Jinekolojik onkoloji cerrahi yandal uzmanı olmak. Tüm zorunlu hizmetlerini tamamlamış olmak.

Dr.Öğr.

Üyesi

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp Damar Cerrahisi

Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı olmak.

Dr.Öğr.

Üyesi

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Patoloji

Patoloji uzman doktoru olmak.

Dr.Öğr.

Üyesi

1

1

Eğitim Fak.

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve

Psikolojik Danışmanlık

İlgili alanda doktora yapmış olmak. Psikolojik danışmanlık eğitimi ve kariyer kararsızlığı alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr.

Üyesi

1

1

Eğitim Fak.

Eğitim Bilimleri

Eğitimin Felsefi,

Sosyal ve Tarihi

Temelleri

İlgili alanda doktora yapmış olmak, bireycilik ve neoliberalizm alanlarında çalışmalar yapmış olmak

Dr.Öğr.

Üyesi

1

1

Eğitim Fak.

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr.

Üyesi

1

1

Eğitim Fak.

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak. Türkiye vatandaşlık eğitimi reformu alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr.

Üyesi

3

1

Eğitim Fak.

Matematik ve Fen

Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Matematik eğitiminde kanıt ve uzamsal beceriler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr.

Üyesi

1

1

İktisadi ve İdari

Bilimler Fak.

Siyaset Bilimi ve Kamu

Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

İlgili alanda doktora yapmış olmak. Kent ve yerel yönetimler konularında çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr.

Üyesi

1

1

Mühendislik

Mimarlık Fak.

Endüstri Mühendisliği

Yöneylem Araştırması

Stokastik sistemler, karar analizi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr.

Üyesi

1

1

Mühendislik

Mimarlık Fak.

Kimya Mühendisliği

Proses ve Reaktör

Tasarımı

Biyokütlenin enerji ve çevre uygulamaları konusunda çalışmış olmak.

Dr.Öğr.

Üyesi

3

1

Mühendislik

Mimarlık Fak.

Biyomedikal

Mühendisliği

Biyomedikal

Mühendisliği

Biyomedikal, Biyoloji veya Kimya

alanlarından birinde çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr.

Üyesi

3

1

Mühendislik

Mimarlık Fak.

Biyomedikal

Mühendisliği

Biyomedikal

Mühendisliği

Biyomedikal mühendisliği kapsamında

endüstriyel uygulama potansiyeli bulunan çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr.

Üyesi

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Karşılaştırmalı

Edebiyat

Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Türkiye-İran edebi fikri münasebetleri ve İran Türkleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr.

Üyesi

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Kimya

Anorganik Kimya

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak. Koordinasyon polimerleri ile lüminesans tayin ve adsorpsiyon konularında çalışmalar yapmış

olmak.

Dr.Öğr.

Üyesi

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Biyoloji

Botanik

Bitki sistematiği, liken sistematiği, bitki morfolojisi ve anatomisi, palinoloji ve genetik alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr.

Üyesi

1

1

Eskişehir Meslek

Yüksekokulu

Elektronik ve

Otomasyon

Mekatronik Programı

Kompozit malzemeler konusunda ve Reoloji üzerine çalışmalar yapmış olmak.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.