1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. KAMU PERSONELİ

  4. SGK: İkramiye için 1 yıl içerisinde buşvuru yapılmalı
SGK: İkramiye için 1 yıl içerisinde buşvuru yapılmalı

SGK: İkramiye için 1 yıl içerisinde buşvuru yapılmalı

30 yıl üzeri hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesine ilişkin, tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içerisinde yapacakları başvuruların esas alınarak ödeneceğini bildirildi.

A+A-

30 yıl üzeri hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesine ilişkin, tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içerisinde yapacakları başvuruların esas alınarak ödeneceğini bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tarafından 6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 30 yıl üzeri hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesine ilişkin olarak yapılan düzenleme hakkında yapılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesinin 07/01/2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 25/12/2014 tarihli ve Esas No: 2013/111, Karar No:2014/195 sayılı İptal Kararı sonrasında emekli olan devlet memurlarına, ikramiyeye esas hizmet sürelerinin her tam yılına süre sınırı olmaksızın emekli ikramiyesi ödenmektedir. Anayasa Mahkemesinin söz konusu iptal kararı, Kararın yürürlüğe girdiği 07/01/2015 tarihi öncesinde emekli olan veya vefat eden emekli ve hak sahipleri hakkında uygulanmamıştır. Bu defa, 27/01/2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 18/01/2017 tarihli ve 6770 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa eklenen geçici 226'ncı maddeyle; 07/01/2015 tarihinden önce emekli olan ve emekli oldukları tarihteki hükme bağlı sınırlama nedeniyle 30 yılı geçen sürelerine emekli ikramiyesi ödenmeyenlerin 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödenmesine imkan tanınmıştır. Bu kapsamda söz konusu Maddeye (5434 sayılı Kanunun geçici 226'ncı maddesi) ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür. Anayasa Mahkemesinin 07/01/2015 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren iptal kararı öncesinde emekli olan veya vefat eden, memur emeklilerinin kendileri veya dul ve yetimleri/kanuni varisleri, 30 yıllık üst sınır nedeniyle ödenmeyen ve 30 yılı aşan ikramiyeye konu her tam hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödemesinden yararlandırılacaklardır. Ödenecek emekli ikramiyesi, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki (emeklilik, ölüm tarihi vb.) emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden ve aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar esas alınarak hesaplanacaktır. Ancak, otuz yılı aşan her tam hizmet yılı için.ödenecek ikramiye tutarı 50 Türk lirasının, ödenecek toplam ikramiye tutarı ise hiçbir şekilde 100 Türk lirasının altında olamayacaktır" denildi.

BİR YILLIK BAŞVURU SÜRESİ HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE OLACAK

Düzenleme kapsamında tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin, emeklilerin kendilerinin veya hak sahiplerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içerisinde yapacakları başvuruların esas alınarak ödeneceğinin belirtildiği açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"1 yıllık başvuru süresi hak düşürücü süre olup, bu 1 yıllık sürede başvuru yapılmaması halinde, sonradan yapılacak başvurular nedeniyle emekli ikramiyesi ödemesi yapılmayacaktır. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların eski başvuruları, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacaktır. Bu nedenle, daha önce başvuru yapmış olan ilgililerin yeni bir başvuru yapmalarına ihtiyaç bulunmamaktadır. Başvurular esas alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin 7 bin 500 Türk Lirasına kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödenecektir. 7 bin 500 Türk Lirası üzerindeki tutar ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecektir. 30 yıl üzeri hizmet süresi karşılığında emekli ikramiyesi ödenmesi amacıyla açılmış ve devam eden (açılan dava nedeniyle henüz bir karar verilmemiş olan) davalarda, ilgililerden ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren üç ay içerisinde ilgililere gerekli ödeme yapılacaktır. Bu kapsamdaki (dava açan ve davaları henüz sonuçlanmamış olanlar) emekli ve hak sahiplerine ödenecek emekli ikramiyesi, dava öncesi yapmış oldukları başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte ödenecektir. Davaları henüz sonuçlanmamış olanlar adına hesaplanacak emekli ikramiyesi ödemeleri de 7 bin 500 Türk Liralık sınır esas alınarak ödenecektir. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalar Mahkemelerce, davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmek suretiyle sonuçlandırılacaktır."

İKRAMİYE ÖDEMESİNE DAHİL EDİLEMEYECEKLER

Yapılan açıklamada, yargılama giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinde bırakılacağı ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedileceğinin değerlendirilerek, "Sosyal Güvenlik Kurumunca ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında kanun yollarına başvurulmayacak ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan itiraz veya temyiz başvurularından vazgeçmiş sayılacaktır. Bu kapsamda, emeklilik sonrası hayatını kaybeden emekliler adına yapılacak başvurular esas alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesi tutarları kanuni varislerine, görevleri sırasında hayatını kaybeden memurlar adına tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesi ise önceden olduğu gibi ölüm tarihinde aylığa müstahak olan dul ve yetimlerine veya aylığa müstahak dul yetimi bulunmayanların yine kanuni varislerine yapılacaktır. Diğer taraftan, ilgili mevzuat dikkate alındığında emekli ikramiyesine esas hizmet sürelerine; özel sektörde geçen SSK (4/1-a) hizmetleri, BAĞ-KUR (4/1-b) hizmetleri, 506 Sayılı Kanunun Geçici 20'nci maddesine tabi sandıklarda geçen hizmetler, 5434 sayılı Kanunun mülga 36 ve 37'nci maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi ve 3160 sayılı Kanunun 15'inci maddesi kapsamında hak kazanılan itibari hizmet süreleri, resmi sektörde geçen ve kıdem tazminatı ya da iş sonu tazminatı ödenmiş süreler veya kıdem tazminatına ya da iş sonu tazminatına hak kazanmayacak şekilde sona eren SSK (4/1-a) hizmetleri ve yurt dışı hizmetler (2147 ve 3201 Sayılı Kanunlar kapsamında borçlanılan hizmetler dahil) gibi süreler (ikramiyeye konu olmayan süreler) madde kapsamında yapılacak emekli ikramiyesi ödemelerinin hesabına dahil edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.