1. YAZARLAR

  2. Abdullah Damar

  3. Toplu Sözleşme Yaklaşırken Eğitim Sendikalarının Durumu
Abdullah Damar

Abdullah Damar

Abdullah Damar
Yazarın Tüm Yazıları >

Toplu Sözleşme Yaklaşırken Eğitim Sendikalarının Durumu

A+A-

Kamuda örgütlü memur konfederasyonları ile Hükümet arasında yapılacak olan 2013 yılı toplu sözleşme görüşmeleri bu yıl, ağustos ayında yapılacak.

 

Toplu sözleşmelerde yetkili sendikalar 15 Mayıs itibarıyla belirlenmiş durumda. Kamu görevlilerinin örgütlü olduğu sendikalar içinde üye sayısı bakımından en büyük sendikalar olan eğitim sendikalarının üye sayılarına bakacak olursak,(İmzalanan mutabakat metnine göre) bu sendikaların önemli bir büyüklüğe ulaştığı görülüyor.

 

2013 yılı itibarıyla MEB’de görev yapan 944 000 öğretmen*, üniversitelerde görevli öğretim üyeleri ve MEB personeli de bu sayıya ilave edildiğinde, 1 milyona yaklaşan eğitim çalışanının, 588 462’sini üye yapan eğitim sendikalarının, sendikalaşma oranlarının % 10’lar seviyesinde seyrettiği ülkemizde, örgütlenme açısından önemli bir başarıya imza attıkları söylenebilir.

 

Eğitim işkolunda örgütlü olan 4 büyük sendikanın son iki yıldaki üye sayılarına (Üniversitelerdeki üye sayıları hariç) bakıldığında; Eğitim Bir Sen’in 2012’de, 231 472 olan üye sayısının 226 433’e düştüğü, Türk Eğitim Sen’in 2012’de 205 724 olan üye sayısının, 199 320’ye düştüğü; Eğitim Sen’in 2012’de 125 316 olan  üye sayısının, 113 928’e düştüğü; Eğitim İş sendikasının ise 2012’de 29 872 olan üye sayısının, 34 113’e yükseldiği görülüyor. Üniversitelerdeki üye sayılarının bu sonuçları nasıl değiştireceği merak konusu.

 

Bu sayılar, 4 büyük eğitim sendikasından sadece Eğitim İş’in üye sayısını arttırdığı, diğer sendikaların üye kaybettiğini gösteriyor.

 

Sendikaların üye kaybetmelerinin kuşkusuz bu sendikaların yeterli örgütlenme çalışmaları yapmama gibi nedenleri olabilir. Ancak ülke gündeminde yaşanan politik sorunların da bu üye kayıplarında önemli etkisinin olduğunu unutmamak gerekiyor.

 

Yürürlükteki memur sendikaları yasası ve toplu sözleşme yasasına göre, yetkili sendika olmanın çok önemli bir ayrıcalık olmadığı göz önüne alındığında; toplu sözleşme görüşmelerine katılacak olan 3 büyük konfederasyon ve yetkili sendikaların, önümüzde duran sorunların çözümü konusunda birlikte davranabilme yeteneğini göstermesi gerekiyor.

 

Ancak eğitim kamuoyunda, son aylarda eğitim sendikaları arasında yaşanan tartışmaların, bu işbirliğini engelleyeceği, sendikaların asgari müştereklerde bile bir araya gelemeyeceği endişesi hâkim.

 

Eğitim sendikaları arasında, özellikle kamuda öğrencileri ve kamu görevlilerini ilgilendiren serbest kıyafet tartışmaları ile KESK ve Memur Sen konfederasyonu başkanlarının akil insanlar heyetinde yer alması gibi konularda, sendikalar arasında yoğun tartışmalar yaşandı. Bu tartışmalar sendikaları yıprattığı gibi, üye kaybettirmiş de olabilir.

 

Bu tartışmaların aşılıp, birlikte davranılabilecek asgari konuların belirlenerek, toplu sözleşme görüşmelerinde birlikte davranılması gerekiyor. Çünkü 657 sayılı DMK’da  yer alan iş güvencesi gibi konuların değiştirilmesinin gündemde olduğu bu günlerde, sendikaların da varlık nedeni olan “Güvenceli memurluk” statüsüne sahip çıkılması gerekiyor.

 

*Milli Eğitim İstatistikleri, 2012-2013

Önceki ve Sonraki Yazılar